Ο περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπησις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Θρησκευηκώv Ομάδων (Εκπροσώπηση) Νόμου, ώστε οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων, δηλαδή των Αρμένιων, των Λατίνων και των Μαρωνιτώv, να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα που αφορούν την οικεία θρησκευτική ομάδα τους και τα οποία υπάγονταν στις αρμοδιότητες της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης. 

Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω θρησκευτικές ομάδες εκπροσωπούνταν με εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στην Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση και ήταν καθόλα ισότιμα μέλη της, έχοντας, μεταξύ άλλων, δικαίωμα ψήφου στα θέματα που υπάγονταν στις αρμοδιότητές της.  

Ωστόσο, με τη μεταβίβαση των νομοθετικών εξουσιών της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης στη Βουλή, οι εξουσίες των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων έχουν περιοριστεί στο δικαίωμα υποβολής απόψεων και/ή θέσεων σε θέματα που αφορούν την ομάδα τους και τα οποία υπάγονταν στις αρμοδιότητες της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου επί αυτών. 

Συναφώς, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η διεύρυνση των εξουσιών των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων, ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου επί των πιο πάνω θεμάτων κατά τη συζήτηση αυτών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Βουλή των Αντιπροσώπων, Θρησκευτικές ομάδες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αβέρωφ Νεοφύτου, Νίκος Τορναρίτης

Ημερολόγιο

2 Δεκεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα