Παιδείας

Ενημερώσου για τη δράση της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια νόμου που εξετάστηκαν και τα θέματα που συζητήθηκαν.