Επιτροπή Παιδείας: Με δωδεκατημόρια θα λειτουργήσουν τα δημόσια πανεπιστήμια

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Προσόντα εκπαιδευτών γυμναστικής και λειτουργία γυμναστηρίων 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει για τα προσόντα των εκπαιδευτών γυμναστικής και για τη λειτουργία των γυμναστηρίων. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παύλος Μυλωνάς ανέφερε ότι αναμένονται στην Επιτροπή σχετικοί κανονισμοί από τον ΚΟΑ. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος (Αρ. 2) του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τον πιο πάνω συμπληρωματικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου ύψους €3.600.000. Οι σχετικές πιστώσεις προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έναντι Δωρεών, τις οποίες το ΠΚ έχει ήδη εισπράξει στη βάση αντίστοιχων Συμφωνιών με τους Δωρητές και αφορούν στα ακόλουθα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και σχετίζονται με τη Δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης: 

(α) Ανέγερση Κτηρίου Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη, και 

(β) Ανέγερση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και των Χώρων Διδασκαλίας 03 στην Πανεπιστημιούπολη. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε ότι λόγω πολλών τεχνικών δυσκολιών και ουσιαστικών θεμάτων όλοι οι προϋπολογισμοί των δημόσιων πανεπιστημίων, Πανεπιστημίου Κύπρου, ΤΕΠΑΚ και Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα λειτουργήσουν με δωδεκατημόρια.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Μετά την δέσμευση για ψήφιση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την οποία δεν υπήρχε ένσταση από την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Κύπρου, Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης, ζήτησε από την Επιτροπή όπως συζητηθεί και οδηγηθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση και ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2023. Ο κ. Γιαπιντζάκης εξήγησε ότι «εάν πάμε σε δωδεκατημόρια το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις» και ότι θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα ειδικά με τα κατασκευαστικά έργα που υλοποιούνται. 

Ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι υπάρχει ένα θέμα με τη χρονική καθυστέρηση και θα πρέπει να ελεγχθεί, αφού το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ κατέθεσαν έγκαιρα τους προϋπολογισμούς τους στα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών. «Δυστυχώς σε εμάς ήρθαν πάρα πολύ αργά και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη η Βουλή και μέσα σε 48 ώρες να μελετήσουμε τους προϋπολογισμούς, 60 τόσων εκατομμυρίων, να μελετήσουμε τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που υποστηρίζουν κάποια πράγματα και να ψηφίσουμε. Είναι αδύνατο.», ανέφερε. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, δήλωσε για τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι είχε έρθει εκτάκτως στην Επιτροπή ο Γενικός Ελεγκτής, ο οποίος έχει διαβεβαιώσει την Επιτροπή ότι με βάση τις διαδικασίες που απαιτούνται για να εξοφληθούν τιμολόγια, ιδιαίτερα για τα αναπτυξιακά έργα του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεν θα δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, εάν ο προϋπολογισμός ψηφιστεί στις αρχές του Μάρτη. Η θέση του ΑΚΕΛ, είπε ο κ. Χριστοφίδης, ήταν ότι και μπορούσε και έπρεπε ο προϋπολογισμός να πάει στην Ολομέλεια της Παρασκευής.  

Σχέδια νόμου για Ολομέλεια: 

Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και συναφείς κανονισμοί  

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022  

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί των πιο σχεδίων νόμου, αποφάσισε όπως τα προωθήσει στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ζήτησαν φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας οι βουλευτές, έντονη κριτική με αφορμή μέτρα για πρόσφυγες

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/02/2024, υπερψήφισε τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, ύψους €5.710.717 και €353.38 αντίστοιχα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024   Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο