Επιτροπή Παιδείας: Εμπλουτισμός δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης, όροι υπηρεσίας και ιδιωτικά σχολεία

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 26/04/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμου ώστε να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας παρέχοντας εργαλεία και αρμοδιότητες στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. 

Επιπρόσθετα προτείνεται να περιληφθούν στην υποχρέωση εμπλουτισμού με έργα τέχνης και οι περιπτώσεις αγοράς, ανακαίνισης, μετατροπής και ενοικίασης κτιρίων από την κυβέρνηση ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

Τέλος, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στοχεύουν στην προαγωγή του πολιτισμού στον τόπο και ταυτόχρονο στην στήριξη του καλλιτεχνικού κόσμου της χώρας.

Τον εμπλουτισμό δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης συζήτησε η Επ. Παιδείας 

Το θέμα του εμπλουτισμού των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης, απασχόλησε την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας είπε ότι στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής άρχισε η κατ’ άρθρον συζήτηση της πρότασης νόμου του κόμματός του για τον εμπλουτισμό των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης. 

«Μια πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ που στόχο έχει να στηρίξει τον καλλιτεχνικό κόσμο της Κύπρου και ταυτόχρονα να φέρει την πολιτιστική δημιουργία των Κυπρίων καλλιτεχνών μέσα στην καθημερινότητα της κυπριακής κοινωνίας, του κυπριακού λαού», πρόσθεσε. 

Το 2009, είπε ο κ. Κουκουμάς, υιοθετήθηκε μια πολύ πρωτοποριακή νομοθεσία, η οποία ορίζει ότι για κάθε δημόσιο κτίριο που ανεγείρεται θα πρέπει να εμπλουτίζεται με έργα τέχνης, αξίας ίσης με το 1% της συνολικής αξίας του κτιρίου. 

«Δυστυχώς, όμως, παρόλο που υπήρχε αυτή η νομοθεσία ούτε στο 1/3 των δημόσιων κτιρίων που ανεγέρθηκαν την τελευταία δεκαετία δεν υλοποιήθηκε αυτή η πρόνοια. Με τη δική μας πρόταση νόμου, ενισχύουμε την εφαρμογή στην πράξη αυτής της νομοθεσίας, έχουμε πρόνοιες οι οποίες επεκτείνουν την εφαρμογή της και στις δημόσιες πλατείες ή ακόμα και όταν το κράτος προχωρεί στην ενοικίαση, στην ανακαίνιση, στην μετατροπή άλλων δημόσιων κτιρίων και έχουμε και μια σειρά από άλλες πρόνοιες , οι οποίες στηρίζουν ακόμα περισσότερο τον καλλιτεχνικό κόσμο», συμπλήρωσε. 

Με αυτό τον τρόπο, κατέληξε ο κ. Κουκουμάς, «θα διασφαλίσουμε ότι πραγματικά τα δημόσια κτίρια σε όλη την Κύπρο θα εμπλουτιστούν με έργα τέχνης, κάτι που και φέρει την καλλιτεχνική δημιουργία μέσα στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και θα στηρίξει τους καλλιτέχνες της Κύπρου». 

Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των υπό αναφορά κανονισμών ώστε η περίοδος άδειας ασθενείας συμβασιούχων και αντικαταστατριών εκπαιδευτικών που οφείλεται αποκλειστικά σε εγκυμοσύνη, να αναγνωρίζεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος κατόπιν σχετικής έγκρισης από αρμόδιο Ιατροσυμβούλιο. Η τροποποίηση των κανονισμών αφορά στον όρο «υπηρεσία» ώστε να λαμβάνεται υπόψη στην αναγνώριση υπηρεσίας και η πιο πάνω περίοδος απουσίας.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

ΚΥΠΕ: Η προστασία της μητρότητας είναι εκ των ων ουκ άνευ, λέει στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος ΠΟΕΔ

Για την ΠΟΕΔ ζητήματα που αφορούν βελτίωση του εργασιακού πλαισίου των αντικαταστατών και συμβασιούχων εκπαιδευτικών, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της, είπε η Πρόεδρος της Οργάνωσης, Μύρια Βασιλείου, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ.

Ερωτηθείσα σχετικά με τη συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, για το θέμα της διάκρισης προς τις γυναίκες εκπαιδευτικούς, η κ. Βασιλείου είπε ότι στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, άρχισε η συζήτηση που αφορά την αναγνώριση της υπηρεσίας όσων συμβασιούχων και αντικαταστατριών εκπαιδευτικών αιτούνται άδεια ασθένειας για λόγους προστασίας εγκυμοσύνης.

Πρόκειται γιαι «μια αδικία που χρονίζει και ένα διαχρονικό αίτημα της ΠΟΕΔ, το οποίο επεξηγήθηκε και στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής», ανέφερε.

«Δεν μπορεί μια συνάδελφος αντικαταστάτρια ή συμβασιούχος, να χάνει την αναγνώριση της υπηρεσίας της, γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα με την εγκυμοσύνη της, κάτι που δυστυχώς ισχύει σήμερα. Η προστασία της μητρότητας είναι εκ των ων ουκ άνευ», πρόσθεσε.

Για την ΠΟΕΔ, συνέχισε η κ. Βασιλείου, «ζητήματα που αφορούν βελτίωση του εργασιακού πλαισίου των αντικαταστατών και συμβασιούχων συναδέλφων, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα μας».

«Τα έχουμε θέσει πολλές φορές σε επίπεδο ΥΠΑΝ, με τελευταία αναφορά κατά τη σύγκληση του θεσμοθετημένου σώματος που ασχολείται με τα εργασιακά ζητήματα εκπαιδευτικών– τη ΜΙΤΕΠΕΥ, που έγινε στο ΥΠΑΝ τον περασμένο Ιούλιο. Είναι σημαντικό να αρχίσουν κάποια θέματα να επιλύονται, ιδιαίτερα δε σε ότι αφορά ζητήματα προστασίας μητρότητας», σημείωσε.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ ανέφερε ότι αναμένουν η Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην ικανοποίηση του αιτήματος προς άρση της αδικίας.

«Ελπίζουμε στις επόμενες δεκαπέντε μέρες να ξεκαθαρίσει ο τρόπος με τον οποίο θα λυθεί το ζήτημα, όπως αναφέρθηκε και στην Επιτροπή Παιδείας», κατέληξε.

Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου, ώστε οι εκπαιδευτικοί που εργοδοτούνταν σε ιδιωτικά σχολεία πριν από την έναρξη της ισχύος του υπό τροποποίηση νόμου να μην χρειάζεται να κατέχουν τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα με τους εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη διδασκαλία τους στο γνωστικό αντικείμενο που ήδη διδάσκουν. 

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 15/04/2024 – 19/04/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:             Δευτέρα 15/04/2024                  Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..   Τρίτη 16/04/2024                    Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..                Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                            Επιτροπή για

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά