Επιτροπή Παιδείας: Τροπολογίες για τετράμηνα, Κέντρα Νεότητας και παιδικές κατασκηνώσεις

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 05/04/2023, εξέτασε τις ακόλουθες προτάσεις νόμου: 

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Νεότητας Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία «Κέντρων Νεότητας» ώστε να μην χρησιμοποιείται ο όρος αυτός από διάφορες άλλες οντότητες όπως τα σωματεία τα οποία εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.  

Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου τα Κέντρα Νεότητας θα υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αντί στο Υπουργείο Εσωτερικών ως ισχύει σήμερα και ρυθμίζεται η δυνατότητα σύστασης συντονιστικού και εποπτικού οργάνου που θα είναι η Ομοσπονδία Κέντρων Νεότητας.  

Επιπρόσθετα με τις προτεινόμενές ρυθμίσεις ο εκάστοτε πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας ορίζεται ως «Έφορος» ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εγγραφή στο σχετικό μητρώο των Κέντρων Νεότητας ή των Ομοσπονδιών Κέντρων Νεότητας, αντίστοιχα.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι το υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας σχετικών τροποποιήσεων στην υφιστάμενη νομοθεσία, που θα ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, και το θέμα των Κέντρων Νεότητας.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί της Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η θεσμοθέτηση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία και η ασφάλεια των παιδιών που διαμένουν στις παιδικές κατασκηνώσεις. 

Ειδικότερα στον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται τα ακόλουθα: 

  1. Η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικής Κατασκήνωσης και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 
  2. Η ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης ελέγχου παιδικής κατασκήνωσης από την πιο πάνω επιτροπή. 
  3. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας παιδικής κατασκήνωσης καθώς και της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της. 
  4. Ο καθορισμός των υποχρεώσεων του υπεύθυνου παιδικής κατασκήνωσης καθώς και ο καθορισμός των προσόντων και των υποχρεώσεων του επόπτη και του προσωπικού της παιδικής κατασκ ήνωσης . 
  5. Η ρύθμιση της διαδικασίας υποβολής παραπόνων από πλευράς των παιδιών και του προσωπικού της παιδικής κατασκήνωσης. 

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Ξανά στο προσκήνιο οι παιδικές κατασκηνώσεις 

Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των βασικών νόμων, έτσι ώστε η 7η Ιανουαρίου, που κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο είναι η ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά ταυτόχρονα και η γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, να θεωρείται σχολική αργία. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η ονομαστική γιορτή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου δε θα αποτελεί με βάση σχετική προτροπή του σχολική αργία, αλλά σχολική γιορτή στο πλαίσιο της οποίας θα γίνεται αναφορά στην ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

Μάιο πρόταση ΥΠΑΝ και τροπολογίες κομμάτων για τετράμηνα 

Μέχρι το τέλος Μάϊου η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, θα καταθέσει νομοσχέδιο για την κατάργηση των τετραμήνων την επόμενη σχολική χρονιά, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς μετά από τη συνεδρία της Επιτροπή. Από πλευράς του, ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας αναφέρθηκε στην τροπολογία του ΔΗΚΟ, ενώ ο ανεξάρτητος Βουλευτής Αντρέας Θεμιστοκλέους εξέφρασε στις δηλώσεις του την άποψη να μείνουν φέτος ως έχουν οι εξετάσεις. 

Στις δηλώσεις του ο κ. Μυλωνάς είπε πως «εκείνο που σήμερα πληροφορήθηκα είναι ότι το αργότερο μέχρι το τέλος Μάϊου η Υπουργός Παιδείας θα καταθέσει νομοσχέδιο για την κατάργηση των τετραμήνων την επόμενη σχολική χρονιά». 

Επίσης, τρεις ενδεχομένως είναι οι τροπολογίες που αναμένεται να κατατεθούν στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων την Πέμπτη σε σχέση με την κατάργηση ή όχι των τετραμήνων αλλά και τη βαρύτητα της γραπτής εξέτασης. 

Όπως δήλωσε ο κ. Μυλωνάς θα κατατεθούν τροπολογίες, μία από τον βουλευτή του ΔΗΚΟ, Ζαχαρία Κουλία και μία από το ΑΚΕΛ και ίσως και από μία άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αύριο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ούτως ώστε κυρίως τα παιδιά να πάνε στις εξετάσεις του 2ου τετραμήνου έχοντας εις γνώσιν εκ των προτέρων και έγκαιρα τη διαδικασία». 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, σε δικές του δηλώσεις δήλωσε ότι «για να είναι ισοσκελισμένο και δίκαιο πρέπει το 1ο τετράμηνο η βαρύτητα της γραπτής εξέτασης να είναι 60 – 40 όπως και στο 2ο και το 3ο τετράμηνο 80 – 20 για να επωφεληθούν και οι δύο πλευρές» .

Πρόσθεσε ότι «το 1ο τετράμηνο δεν αλλάζει εις βάρος κανενός οτιδήποτε κι αν έρθεις να το κάνεις στο τέλος τότε το αποτέλεσμα θα είναι δίκαιο και για τις δύο πλευρές διαφορετικά καλύτερα να είναι να μείνει το σύστημα ως έχει». 

Όπως είπε ο κ. Κουλίας, «το σύστημα που έβαλε η κ. Υπουργός προϋποθέτει ότι ένας μαθητής στο 1ο τετράμηνο τα πήρε όλα 20 και έχει ένα 16 τότε αυτός ο μαθητής βγάζει 19, αν στο 2ο τετράμηνο τα έχει όλα 20 και ένα 16 τότε επειδή αλλάζει η ποσόστωση βγάζει και αυτός 20 κάτι το οποίο δεν γίνεται, αυτή είναι αλχημεία είναι απίστευτη και νομικά είναι λανθασμένη συνιστώντας ένα θανάσιμο σφάλμα». 

Υπέδειξε ότι «δικαιώματα δεν έχουν μόνο τα παιδιά του 1ου τετραμήνου έχουν και τα παιδιά του 2ου τετραμήνου που είναι τα ίδια παιδιά διότι πρόκειται για μια σύνθετη διοικητική πράξη με δύο σκέλη, το 1ο τετράμηνο και το 2ο τετράμηνο, επομένως, πρέπει να αλλάξεις το τελικό τετράμηνο». 

Ο κ. Κουλίας είπε αναφερόμενος στην τροπολογία του ΔΗΚΟ, ότι «η πρότασή μας διορθώνει τα πράγματα κατά ακριβοδίκαιο και σωστό τρόπο και δεν δημιουργεί νομικά προβλήματα διότι αυτά που λέει το Υπουργείο Παιδείας να αποφύγει, στο τέλος τα πολλαπλασιάζει κι αν εφαρμόσει αυτό το σύστημα με το 80 – 20  στο 2ο τετράμηνο, τότε αδικεί περαιτέρω τα παιδιά που έχουν υποστεί τη διαδικασία του λανθασμένου 1ου τετραμήνου». 

Από την πλευρά του ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Θεμιστοκλέους δήλωσε ότι «δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να αλλάζει στο ημίχρονο ο κανονισμός και η διαδικασία του οποιουδήποτε αγώνα». 

Πρόσθεσε ότι κατανοεί «την προσπάθεια της Υπουργού Παιδείας να εξομαλύνει τα πράγματα, αλλά αυτή η προσπάθεια εκτός από αντισυνταγματική είναι και παράνομη και στο τέλος και ανήθικη υπό την έννοια ότι άριστοι μαθητές του 1ου τετραμήνου θα βαθμολογηθούν με μια αξία και στο 2ο τετράμηνο με εντελώς διαφορετική». 

Όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους «η λύση είναι απλή, να παραμείνουν, δηλαδή, τα τετράμηνα για φέτος όπως ακριβώς ήταν». Για το μέλλον, πρόσθεσε, ότι «εάν από τον Σεπτέμβρη μέχρι τα Χριστούγεννα που πρέπει να τελειώνει το 1ο τετράμηνο διδάσκεται για 5 μήνες η διδακτέα ύλη, που είναι για 9 μήνες τότε ο βαθμός βαρύτητας πρέπει να είναι πέντε ένατα και τέσσερα ένατα στο 2ο τετράμηνο». 

Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι «είναι άδικο για πέντε μήνες οι μαθητές να διδάσκονται την ύλη πέντε ένατα, αλλά η βαρύτητα των εξετάσεων να μετρά για ένα ένατο». 

«Είναι άδικο δεν το θέλει ούτε ο μαθητής είναι και αντιπαιδαγωγικό υπό την έννοια ότι ακυρώνει και πλήττει το ενδιαφέρον των μαθητών για κάθε μία από τις δύο αυτές εξετάσεις», δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής. 

Είπε τέλος, ότι «αν η Κυβέρνηση θέλει να τα καταργήσει τα τετράμηνα, να τα καταργήσει, αλλά από την επόμενη σχολική χρονιά, μια άποψη, η οποία πιστεύω κερδίζει έδαφος διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι και η πλέον ανώδυνη και οι μαθητές θα την χαιρετίσουν, ιδιαίτερα οι τελειόφοιτοι». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Η Νομική Υπηρεσία αλλάζει δεδομένα για τετράμηνα

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά

Αποφάσεις Ολομέλειας

Παραμένει στα €300 το εξώδικο για στάθμευση σε ΑμεΑ, στην επαρχία που διαπράχθηκε θα εκδικάζεται αδίκημα

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/04/2024, καταψήφισε την αύξηση του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της στάθμευσης οχήματος σε χώρους για άτομα με αναπηρίες και υπερψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο ποινική υπόθεση θα εκδικάζεται μόνο από το δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. Αναλυτικά τα