Στα €16 εκ. η επίπτωση από τη μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 02/10/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η μείωση του συντελεστή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα που παρακρατείται επί των καταθετικών πιστωτικών τόκων από 30% σε 17%. 

Στα €16 εκ. η επίπτωση από τη μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα 

Ξεκίνησε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών η συζήτηση του νομοσχεδίου που προβλέπει τη μείωση της έκτακτης εισφοράς στην άμυνα επί των εισπρακτέων τόκων από το 30% στο 17%. Κι ενώ δεν υπάρχει διαφωνία επί της ουσίας του νομοσχεδίου, προέκυψε διαφωνία κατά πόσο θα πρέπει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο ή ανάλογη πρόταση νόμου που είχε κατατεθεί προηγουμένως από τον ΔΗΣΥ. 

Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, η Ανώτερη Λειτουργός Νάγια Συμεωνίδου, σημείωσε ότι η δημοσιονομική επίπτωση του νομοσχεδίου υπολογίζεται στα 16 εκ. ευρώ ετησίως. Πρόσθεσε ότι αυτό το μέτρο της Κυβέρνησης, είναι ένα από τα μέτρα, αλλά όχι το μοναδικό. 

Ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, θα ενισχύσει τις επενδυτικές δραστηριότητες, θα ενθαρρύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προς την αποταμίευση και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα 

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά διερωτήθηκε γιατί χρειάζεται το νομοσχέδιο, όταν κατατέθηκε από το κόμμα σχετική πρόταση νόμου πριν από 3 μήνες και είναι ακριβώς το ίδιο. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να ψηφιστεί η πρόταση νόμου και όχι το νομοσχέδιο, αφού η Βουλή δεν πρέπει να απεμπολήσει το δικαίωμά της να μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να είναι αντισυνταγματική η πρόταση νόμου, αφού η Βουλή δεν μειώνει τα έσοδα του κράτους, αφού τα τελευταία χρόνια το κράτος είχε μηδενικά έσοδα από αυτή τη φορολογία στα επιτόκια. Σημείωσε επίσης ότι πρόκειται για ένα δίκαιο μέτρο, αφού η αύξηση της εισφοράς ήταν μνημονιακή πρόνοια ωστόσο δεν πρόκειται για μέτρο κατά της ακρίβειας. 

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης διερωτήθηκε γιατί σε μια τέτοια συγκυρία το ΥΠΟΙΚ έχει ως προτεραιότητα τη στήριξη των καταθετών που έχουν μια οικονομική δυνατότητα και όχι άλλων ομάδων του πληθυσμού. Διερωτήθηκε κατά πόσο κάτι τέτοιο αποσκοπεί στην κάλυψη του κενού στην πολιτική των τραπεζών και το κράτος έρχεται να δώσει κίνητρα για καταθέσεις, όταν οι τράπεζες αρνούνται να αυξήσουν τα επιτόκια. 

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι ο τίτλος του νόμου είναι λανθασμένος, αφού τα χρήματα αυτά καταλήγουν οπουδήποτε αλλού εκτός από την άμυνα. Ζήτησε τη διαβεβαίωση του ΥΠΟΙΚ ότι μετά τη μείωση της φορολογίας δεν θα εξαιρεθεί ούτε ένα ευρώ για την άμυνα. Διερωτήθηκε επίσης πώς αυτό το μέτρο θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, όταν τα επιτόκια είναι ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι και το Κίνημα συνυπόγραψε την πρόταση νόμου για την κατάργηση ενός μνημονιακού μέτρου. Ωστόσο όπως είπε, τόσο το νομοσχέδιο όσο και η πρόταση νόμου είναι λίγο επικοινωνιακά και ανέφερε ότι το να έρχεται με ένα νομοσχέδιο το ΥΠΟΙΚ με το ίδιο λεκτικό με την πρόταση νόμου ήταν λίγο προκλητικό, και μια προσπάθεια να παρουσιάσει μέτρα. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:  

Stockwatch: Θέλουν την πατρότητα για μείωση εισφοράς άμυνας 

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να αρθεί η απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων προαγωγής τόσο στον δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Προβληματίζονται για ξεπάγωμα προαγωγών στο δημόσιο 

Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια για ψήφιση.  

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Ο περί Ηλεκτρονικού Χρήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η εκ νέου και ορθότερη εναρμόνιση με αριθμό πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να καθοριστεί ως αρμόδιος φορέας για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών οποιοσδήποτε φορέας που είναι αναγνωρισμένος ως φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, αντί αποκλειστικά ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, όπως ισχύει σήμερα.  

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του βασικού νόμου που αφορά στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με την οποία, οι Ετήσιες Εκθέσεις των Υπουργείων/ Υφυπουργείων, κατατίθενται σε ηλεκτρονικό μορφή μόνο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ενημέρωση της. 

Επιπρόσθετα, κατ’ εφαρμογή της προαναφερθείσας Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι, η Ετήσια Έκθεση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, θα πρέπει να ετοιμάζεται και να αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υφυπουργείου, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου, του χρόνου που ακολουθεί την περίοδο που καλύπτει η Ετήσια Έκθεση. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια για ψήφιση. 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2021/2118 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής». 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να μην λαμβάνουν υπόψη το ιατρικό ιστορικό καρκίνου, εάν έχουν περάσει δέκα χρόνια από τη διάγνωση και εφόσον επήλθε πλήρης θεραπεία. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατοχυρώνεται το δικαίωμα στη λήθη για πρόσωπα με εμπειρία καρκίνου, πμοκειμένου να συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς διακρίσεις, έχοντας το δικαίωμα σε ασφαλιστική κάλυψη και δανειοδότηση. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι όπως παρασχεθεί στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης η δυνατότητα να αγοράζει χαρτοφυλάκιο δανείων τα οποία εμπίπτουν στο βασικό νόμο και να προχωρεί σε πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου αποτελούμενου από μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε νομικά πρόσωπα που δύναται να αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.   

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος (Αρ. 1) του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €535.300 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του ΚΟΑΠ για το έτος 2023 είναι ανεπαρκής.   

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του εδαφίου (3) του άρθρου 81 των περί Φόρων κατανάλωσης Νόμων του 2004 έως 2022 για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του εδαφίου 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας του Συμβουλίου 2011/64/ΕΕ της 21ης Ιουνίου 2011 για τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια για ψήφιση. 

Ο περί Διαστήματος Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία εθνικής νομοθετικής ρύθμισης για την εξουσιοδότηση και εγγραφή των διαστημικών δραστηριοτήτων, στη βάση των σχετικών διεθνών Συμβάσεων, στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος. Με τη θέσπιση της εν λόγω νομοθεσίας, η Κύπρος θέτει γερά θεμέλια για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του διαστημικού της Οικοσυστήματος. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια για ψήφιση. 

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων 

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.      

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν την Υπηρεσία Ασύλου.  

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA), το Τμήμα Γεωργίας, το Ανώτατο Δικαστήριο, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα