Επιτροπή Νομικών: Κατάργηση δικαιώματος ανώμοτης δήλωσης και πρόσβαση σε τραπεζικά βιβλία εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 09/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να παρέχεται η ευχέρεια στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου, να αποφασίζει κατά πόσο το Νομικό Συμβούλιο θα υποστηρίζεται διοικητικά είτε από προσωπικό που υπηρετεί στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας είτε από προσωπικό που θα προσλαμβάνεται στη βάση ιδιωτικών συμφωνιών απασχόλησης.

Η Επιτροπή μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου, άκουσε τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση τόσο επί της αρχής όσο και κατ’ άρθρον, αποφάσισε να τοποθετηθεί σχετικά με τις πρόνοιες, σε επόμενη συνεδρία της.

2. Ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμου, ώστε να περιληφθούν σε αυτόν οι παροχείς δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, όπως αυτοί ορίζονται στον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμο του 2020.

Η Επιτροπή μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου, άκουσε τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση τόσο επί της αρχής όσο και κατ’ άρθρον, αποφάσισε να τοποθετηθεί σχετικά με τις πρόνοιες, σε επόμενη συνεδρία της.

3. Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, ώστε να καταργηθεί το δικαίωμα του κατηγορουμένου να επιλέγει να προβαίνει σε ανώμοτη δήλωση από το εδώλιο.

Η Επιτροπή μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου, άκουσε τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση, αποφάσισε να τοποθετηθεί σχετικά με τις πρόνοιες σε επόμενη συνεδρία.

Όπως είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης μέσα από αποφάσεις και του Ανώτατου Δικαστηρίου θεωρείται ότι ωρίμασε ο χρόνος να καταργηθεί το συγκεκριμένο δικαίωμα, ότι οι χώρες που χρησιμοποιούν το ίδιο δίκαιο με την Κυπριακή Δημοκρατία έχουν καταργήσει αυτό το δικαίωμα, ενώ όπως είπε το δικαίωμα αυτό θεωρείται από πολλούς αναχρονιστικό.

Ανέφερε ακόμα ότι ενώ στην προηγούμενη συνεδρία ο δικηγορικός σύλλογος τασσόταν ενάντια στη συγκεκριμένη κατάργηση, σήμερα τάχθηκε αναφανδόν υπέρ.

Σημείωσε ότι θα υπάρξει στη συνέχεια τοποθέτηση των κομμάτων ώστε να οδηγηθεί στην Ολομέλεια το θέμα.

4. Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συζήτησε επί της αρχής το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου, ώστε η έκδοση διατάγματος για τη μεταφορά ανηλίκου σε χώρο ασφαλούς νοσηλείας να γίνεται μόνο κατόπιν αξιολόγησης από ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο, ανάλογα με την περίπτωση, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και διάγνωσης ενεργού ψυχοπαθολογίας, για την οποία χρειάζεται νοσηλείας.

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση επί των προνοιών του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

5. Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Η Επιτροπή συζήτησε επί της αρχής το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Αποδείξεως Νόμου, ώστε να διευρυνθεί το τεκμήριο αποδοχής, ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη σε όλες τις νομικές διαδικασίες, καταχωρίσεων σε τραπεζικά βιβλία των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, πέραν των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στόχος είναι η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων εκτός του τραπεζικού τομέα και η ενδυνάμωση της δευτερογενούς αγοράς δανείων με θετικό αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την οικονομία γενικότερα.

Η Επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου και αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών του σε επόμενη συνεδρία της.

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης, μαζί με τα δάνεια που πώλησαν οι τράπεζες στις εταιρείες διαχείρισης χρέους, δόθηκαν και τα βιβλία που τα συνοδεύουν. Με βάση το νόμο ωστόσο, οι εταιρείες αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα να τα καταθέτουν ενώπιον του δικαστηρίου και να γίνονται άμεσα αποδεκτά, όπως ισχύει για τις τράπεζες. Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ανέφερε, ζητείται να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, ώστε να μην υπάρχει χρονοβόρα διαδικασία και για τον δανειολήπτη και για τις εταιρείες στα δικαστήρια.

Όπως είπε ο κ. Τορναρίτης, όλες οι πλευρές που παρέστησαν στη σημερινή συνεδρία συμφωνούν με τη συγκεκριμένη πρόταση εκτός από τον Δικηγορικό Σύλλογο ο οποίος αναμένεται να στείλει την τελική του θέση. Σημείωσε ότι ο Σύνδεσμος Δανειοληπτών Κύπρου, με γραπτό σημείωμά του συμφωνεί απόλυτα με τη συγκεκριμένη πρόταση.

Ο ΔΗΣΥ, ανέφερε, δεν έχει ακόμα θέση για το θέμα, αλλά θα συνεχίσει να ακούει τους ενδιαφερόμενους ώστε να καταλήξει στην τελική του θέση.

Παράλληλα έστειλε το μήνυμα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εντεταλμένοι να διαχειρίζονται αυτά τα δάνεια και ειδικότερα να επικοινωνούν με τους δανειολήπτες, δηλαδή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και δανείων, στις οποίες αναφέρεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, πρέπει η συμπεριφορά τους να είναι όπως πρέπει απέναντι στους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση οικονομική και ψυχολογική. Δεν είναι δυνατό, πρόσθεσε, να συνεχίσει η συμπεριφορά που υφίσταται αυτή τη στιγμή, ενώ ανέφερε ότι το τελευταίο  διάστημα έχει λάβει πολλά παράπονα από δανειολήπτες για τη συμπεριφορά υπαλλήλων συγκεκριμένων εταιρειών.

Ο κ. Τορναρίτης είπε ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί και θα καλέσει και άλλους συνδέσμους ενώπιον της Επιτροπής.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι η Κυβέρνηση είναι αμετανόητη, αφού μετά δύο χρόνια πανδημίας, οικονομικής κρίσης και ανυπολόγιστων επιπτώσεων στην οικονομία από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ επανέφερε νομοσχέδιο που θα διευκολύνει την έκδοση αποφάσεων σε βάρος δανειοληπτών και προς όφελος επενδυτικών ταμείων, εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και της ΚΕΔΙΠΕΣ.

«Επιχειρούν την τροποποίηση του όρου τραπεζικά βιβλία, ούτως ώστε από την πίσω πόρτα να αλλοιώσουν το περί αποδείξεως νόμο σε βάρος δανειοληπτών και εγγυητών. Εμείς απλώς τους παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών», ανέφερε.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Προσβάσεις σε διαχειριστές ΜΕΔ για συνέχιση αγωγών

6. Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – Θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ και Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

7. Οι περί Γενικού Λογιστηρίου – Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

8. Οι περί Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου – Θέση Εκτελεστικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022 (Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Εκτελεστικού Διευθυντή στην Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου με πενταετή Σύμβαση και βασικό μισθό €120.000.)

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόνοιες των πιο πάνω κανονισμών, αποφάσισε την παραπομπή τους στην Ολομέλεια.

9. Οι περί Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής – Θέση Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχιστεί η συζήτηση επί των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών στην Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας.

10. Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το νομοσχέδιο, σχετικά με το οποίο δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην Ολομέλεια.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα