Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου, ώστε η έκδοση διατάγματος για τη μεταφορά ανηλίκου σε χώρο ασφαλούς νοσηλείας να γίνεται μόνο κατόπιν αξιολόγησης από ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο, ανάλογα με την περίπτωση, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και διάγνωσης ενεργού ψυχοπαθολογίας, για την οποία χρειάζεται νοσηλείας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εξαρτησιογόνες ουσίες, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

21 Ιανουαρίου, 2021

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα