Οι περί Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής – Θέση Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής, στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), η οποία έχει καθοριστεί ως θέση προαγωγής, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να καταστεί δυνατή η επανεξέταση της πλήρωσης κενών θέσεων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

24 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

17 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα