Οι περί Γενικού Λογιστηρίου Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού στο Γενικό Λογιστήριο, ώστε να αντικατασταθεί η πρόνοιά του που αφορά στα 6 απαιτούμενα προσόντα στη Λογιστική, λόγω του ότι τα επίπεδα επιτυχίας στις εξετάσεις στη Λογιστική έχουν επανακαθοριστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού των σχεδίων υπηρεσίας θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

17 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

17 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα