Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Mε το συνημμένο νομοσχέδιο τροποποιείται το άρθρο 3 του βασικού νόμου, με την προσθήκη νέου εδαφίου (6), ώστε να παρέχεται η ευχέρεια στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου, να αποφασίζει κατά πόσο το Νομικό Συμβούλιο θα υποστηρίζεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, είτε από προσωπικό που υπηρετεί στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από προσωπικό που θα προσλαμβάνεται στη βάση ιδιωτικών συμφωνιών απασχόλησης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

14 Απριλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα