Επιτροπή Προσφύγων: Κληρονομική διαδοχή προσφυγικών κατοικιών και στατική επάρκεια τ/κ περιουσιών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/10/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εγγραφής σύμβασης μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα ως εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του και να αποτελεί η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει αποβιώσει ο μισθωτής και  

(β) η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε, σύμβαση μίσθωσης οικιστικής μονάδας επί τουρκοκυπριακής περιουσίας που παραχωρήθηκε σε εκτοπισθέντα ή παθόντα ή τουρκόπληκτο ο οποίος απεβίωσε πριν από την 7η Απριλίου 2006, και ο οποίος κατείχε την οικιστική μονάδα κατά την ημερομηνία του θανάτου του, να αποτελεί μέρος της περιουσίας του και αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής. 

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, τον Απρίλη του 2006 είχε ψηφιστεί η νομοθεσία που αφορούσε την κληρονομική διαδοχή των προσφυγικών κατοικιών. Ωστόσο, η νομοθεσία δεν προνοούσε κάτι για όσους είχαν αποβιώσει, καθώς καμία νομοθεσία δεν μπορεί να λειτουργήσει αναδρομικά. 

Για την παρούσα πρόταση νόμου, είπε ότι «πήραμε κάποιες συμβουλές και καταρτίσαμε την πρόταση νόμου, οι οποίες αναφέρουν ότι εφόσον αυτή η νομοθεσία δεν επηρεάζει ούτε το δημόσιο συμφέρον, ούτε τα συμφέροντα του οποιουδήποτε πολίτη, τότε δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας και η πρόταση μπορεί να προχωρήσει». 

Ο κ. Κέττηρος σημείωσε ότι υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών, όσον αφορά τους κυβερνητικούς οικισμούς, «γιατί αυτές οι κατοικίες είχαν ανακτηθεί από το 2006 και είχαν παραχωρηθεί σε άλλους πρόσφυγες. Επομένως μπήκε ένας προβληματισμός για να δούμε αν θα εξαιρεθούν όλοι οι (κυβερνητικοί) προσφυγικοί οικισμοί και θα παραμείνουν μόνο στη νομοθεσία οι αυτοστεγάσεις ή αν θα μπει σχετική πρόνοια που να αφορά τις κατοικίες, οι οποίες δεν είχαν ανακτηθεί». 

Επιπλέον, σημείωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε όπως αναβληθεί η συζήτηση των σχετικών προτάσεων νόμου, γιατί υπάρχει νομοσχέδιο υπό επεξεργασία για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία. «Πρέπει να σας πω ότι αυτό το ζήτημα εκκρεμεί εδώ και έναν χρόνο, από τον Νοέμβριο 2021. Και τότε μας είχαν πει να σταματήσουμε τη συζήτηση γιατί σύντομα έρχεται νομοσχέδιο. Έχει περάσει ένας χρόνος κι ακόμα βρίσκεται στη νομική υπηρεσία αυτό το νομοσχέδιο». 

Γι’ αυτό, σημείωσε, ζήτησε από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών να δώσει ημερομηνία κατάθεσης ενώπιον της Επιτροπής προκειμένου να αποσυρθεί η πρόταση νόμου. «Δεν ήταν σε θέση να δώσει ημερομηνία κατάθεσης, επομένως θα συνεχίσει η συζήτηση και αναλήφθηκε η δέσμευση ενώπιον της Επιτροπής ότι μέχρι την τελευταία συνεδρία πριν τα Χριστούγεννα η πρόταση νόμου θα είναι ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση, εάν δεν έρθει το νομοσχέδιο από τη Νομική Υπηρεσία». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν ήταν σε θέση να παρουσιάσει στοιχεία για το πόσα σπίτια επηρεάζονται από τους κυβερνητικούς οικισμούς, ωστόσο σημείωσε ότι για τους συνοικισμούς αυτοστέγασης υπάρχουν διάσπαρτες πολλές κατοικίες «τις οποίες αυτή τη στιγμή μπορείτε να τις δείτε κενές γιατί δεν κατοικούνται, οι ιδιοκτήτες είχαν αποβιώσει πριν το 2006», ενώ, πρόσθεσε ότι τα παιδιά ή τα εγγόνια των ιδιοκτητών ενδιαφέρονται να τις αναπτύξουν ή να εκμεταλλευτούν τη γη στην οποία είχαν ανεγερθεί. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Ρύθμιση κληρονομικών δικαιωμάτων για προσφυγικές κατοικίες 

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπό της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε προτού παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε δικαιούχο τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης ή επαγγελματικής χρήσης, ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για σκοπούς ασφάλειας θα πρέπει να μεριμνά για τη διενέργεια σχετικής μελέτης για τη στατική επάρκεια του συγκεκριμένου ακινήτου. 

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, «είναι ένα ζήτημα ασφάλειας. Είναι οικοδομές άνω των 47-48 χρόνων και με τα δομικά υλικά της εποχής. Εφόσον υπάρχει υποχρέωση για τις νέες κατοικίες, που ανεγείρονται σήμερα να τηρούν τις προϋποθέσεις και τα πιστοποιητικά ασφάλειας, δεν είναι δυνατόν να παραχωρούνται κατοικίες σε πρόσφυγες χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές», σημείωσε ο κ. Κέττηρος 

Επεσήμανε ότι για αυτή την πρόταση υπήρξε αρκετός προβληματισμός για το κατά πόσο θα περιληφθούν και τα εμπορικά υποστατικά, κατά πόσο θα αναλαμβάνει την ευθύνη ο ενοικιαστής και να γίνεται ένας συμψηφισμός με το ενοίκιο. Είπε ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση και θα διαμορφωθεί αναλόγως η πρόταση νόμου.  

Ερωτηθείς αν η πρόταση θα καλύψει και όσους ήδη διαμένουν σε τουρκοκυπριακές περιουσίες, ο κ. Κέττηρος είπε ότι στην πρόταση νόμου γίνεται λόγος για αυτούς που τους παραχωρούνται κατοικίες. «Είναι όμως κι αυτός ένας προβληματισμός που τέθηκε ενώπιον της Επιτροπής, για να δούμε πώς μπορεί να ενταχθεί η συγκεκριμένη πρόνοια εντός της νομοθεσίας», σημείωσε. 

Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμου, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να καταστεί λειτουργική η βασική νομοθεσία, ειδικά ως προς την είσπραξη του καθορισμένου τέλους 0,40% επί του τιμήματος πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 26/02/2024 – 01/03/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:            Δευτέρα 26/02/2024            Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..   Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..        Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, 11:00 π.μ..  Τρίτη 27/02/2024             Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..           Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                     Επιτροπή για

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ζήτησαν φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας οι βουλευτές, έντονη κριτική με αφορμή μέτρα για πρόσφυγες

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/02/2024, υπερψήφισε τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, ύψους €5.710.717 και €353.38 αντίστοιχα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024   Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο