Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να διασαφηνιστούν οι διαδικασίες είσπραξης του προβλεπόμενου τέλους ύψους 0,40% επί του τιμήματος πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας κατά τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και είσπραξής του, σε περίπτωση μεταβίβασης δυνάμει πώλησης, μετοχών εταιρείας η οποία κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκτοπισθέντες, Κτηματολόγιο, Περιουσιακό, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

9 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

20 Οκτωβρίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

27 Οκτωβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα