Επιτροπή Γεωργίας: Σοβαρά προβλήματα πρωτογενούς τομέα, οδηγούμαστε στον αφανισμό δηλώνουν οι Οργανώσεις

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/10/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Αυξήσεις κόστους παραγωγής γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, προβλήματα και ανάγκη στήριξης 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι μεγάλες αυξήσεις του κόστους παραγωγής στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, τα προβλήματα που δημιουργούνται και η ανάγκη στήριξης του τομέα 

Κραυγή αγωνίας ακούστηκε από τις αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες εξέφρασαν την άποψη πως αν δεν στηριχτεί ο τομέας, αυτός θα οδηγηθεί στον αφανισμό. 

Μιλώντας μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Γιαννάκης Γαβριήλ είπε πως συζητήθηκαν τα τεράστια προβλήματα του πρωτογενούς τομέα εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του κόστους παραγωγής και την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης το γεωργικού κόσμου. 

Είπε πως σήμερα διαπιστώθηκε πως ενώ η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πως όντως υπάρχει πρόβλημα, εντούτοις τα 17 εκ. ενίσχυση που έχει παραχωρήσει στη κτηνοτροφία περισσότερο αποτελούν μια σταγόνα στον ωκεανό. Από τα απροσδόκητα κέρδη που έχει πάρει από το ΦΠΑ από το αυξημένο κόστος παραγωγής, η Κυβέρνηση επωφελήθηκε με πέραν των 30 εκ. ευρώ. 

«Εμείς θέλουμε η Κυβέρνηση να αφουγκραστεί τον αγροτικό κόσμο, να εκπονήσει σχέδια για άμεση στήριξη, διαφορετικά δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας», είπε και πρόσθεσε πως ο έφορος κρατικών ενισχύσεων έχει δηλώσει πως υπάρχουν τρόποι και η ΕΕ έχει δώσει πάρα πολλά εργαλεία προς αυτή τη κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, η Κυβέρνηση δεν ακούει, δεν αφουγκράζεται και δεν θέλει», είπε. 

Ο κ. Γαβριήλ ανέφερε πως το θέμα θα συζητείται μέχρι η Κυβέρνηση να εκπονήσει σχέδια στήριξης αλλά και να βελτιώσει τα υφιστάμενα, τα οποία δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στα αυξημένα προβλήματα, όπως είναι η ανάγκη αναθεώρησης του συντελεστή του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ και η επέκταση της χρήσης γεωργικού πετρελαίου με μειωμένο φόρο κατανάλωσης σε ολόκληρο το φάσμα της γεωργικής παραγωγής. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης στις δηλώσεις του είπε πως η παραχώρηση της οποιασδήποτε ενίσχυσης στον πρωτογενή τομέα είναι συμβολή προς τη συγκράτηση του πληθωρισμού γιατί αν μετακυληστεί όλη η αύξηση του κόστους παραγωγής του πρωτογενούς τομέα στον καταναλωτή θα έχει τεράστιες συνέπειες στο ύψος του πληθωρισμού. 

«Κάθε ενίσχυση που δίνει η Πολιτεία στον πρωτογενή τομέα αυτό σημαίνει ενίσχυση και στον ίδιο τον καταναλωτή», είπε και σημείωσε πως τα σχέδια ενίσχυσης πρέπει να είναι ξεκάθαρα, να μην συνδέονται με άλλους παράγοντες και παραμέτρους που να μην μπορούν οι γεωργοί ή οι κτηνοτρόφοι να εκπληρώνουν, με τρόπο κάποιοι να λαμβάνουν την ενίσχυση και κάποιοι όχι. 

Τέτοιου είδους προσέγγιση, είπε ο κ. Χατζηγιάννης, θα δημιουργήσει παραγωγούς δύο μέτρων και δεν είναι δίκαιο και σωστό και ως εκ τούτου οι πολιτικές πρέπει να βασίζονται στην ίση αντιμετώπιση των πολιτών. Είπε πως δεν πρέπει να τεθούν στο παρόν στάδιο όροι και προϋποθέσεις που να κάνουν είτε με το περιβάλλον είτε με την υγιεινή, είτε με οτιδήποτε άλλο. 

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης αναφέρθηκε σε δύο πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία η Πολιτεία βλέπει αλλά δεν αντιμετωπίζει. Το πρώτο, όπως είπε, αφορά τους ξένους εργάτες καθώς υπάρχουν φαινόμενα που οι εργάτες φεύγουν από την εργασία τους επειδή είτε είναι αιτητές ασύλου είτε επειδή προχωρούν σε παράνομη εργασία. 

Το δεύτερο πρόβλημα είναι το νέο σχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας και αφορά την παραγωγή και τους σπόρους που θα χρησιμοποιούν οι γεωργοί. Ανέφερε πως έχουν προειδοποιήσει πως αυτό είναι ένα άστοχο μέτρο από το οποίο θα επωφεληθούν μόνο οι μεγάλοι παραγωγοί ενώ η πλειοψηφία των παραγωγών δεν θα καταφέρει να εγγραφεί στο σχέδιο. 

Εξέφρασε, τέλος, την ελπίδα όπως η Κυβέρνηση αντιληφθεί ότι υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα είναι βιώσιμα αυτά τα επαγγέλματα.   

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  

Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων Νόμος του 2022  

Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 2022  

Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Εμπόριο Ιπποειδών που Προορίζονται για Αγώνες και οι Όροι Συμμετοχής στους Αγώνες Αυτούς) Κανονισμοί του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:  

(α) η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων («κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων»)» και  

(β) η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 90/428/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με το εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και με τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς». 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ  

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Θετικό το ΥΠΑΝ στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από τα 4 έτη, διαμαρτύρεται ο ΣΙΠΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση

Εργασίας

Υπάρχει βούληση για νέα νομοθεσία για άτομα με αναπηρία, ψηφίζεται η αύξηση της άδειας μητρότητας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, πραγματοποίησε συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:  Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες  Η Επιτροπή συζήτησε το