Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε κατά τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας να απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Έφορο Φορολογίας, σύμφωνα με την οποία το προβλεπόμενο στον περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμο τέλος ύψους 0,40% επί του τιμήματος πώλησης είτε έχει καταβληθεί από τον πωλητή είτε δεν προκύπτει τέλος.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκτοπισθέντες, Κτηματολόγιο, Περιουσιακό, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

9 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

20 Οκτωβρίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

27 Οκτωβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα