Επιτροπή Ενέργειας: Μετατροπή ΔΕΦΑ σε δημόσια εταιρεία και προώθηση ΑΠΕ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/04/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου, σκοπός τους οποίου είναι η θέσπιση Νομοθεσίας με την οποία να συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» (στο εξής «ΔΕΦΑ») και με σκοπό την προμήθεια Φυσικού Αερίου στη Δημοκρατία, τη διανομή και μεταφορά του εντός της Δημοκρατίας και την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των αναγκαίων υποδομών για την άσκηση των καθηκόντων και ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο η ΔΕΦΑ μετατρέπεται σε κρατική εταιρεία δημοσίου δικαίου. «Όλοι οι πόροι, όλοι οι προϋπολογισμοί, όλα τα δεδομένα, όλες οι ευθύνες, όλες οι υποχρεώσεις αυτούσια αναλαμβάνονται από τη ΔΕΦΑ Δημόσια Εταιρεία», σημείωσε.

Ο κ. Χατζηγιάννης επεσήμανε ότι με βάση τα νέα δεδομένα, το υφιστάμενο προσωπικό δεν θα θεωρείται μόνιμο αλλά θα συνεχίσει να εργάζεται με καθεστώς αορίστου χρόνου στη ΔΕΦΑ Δημόσια Εταιρεία. «Θεωρώ απόλυτα λανθασμένη αυτή την προσέγγιση», τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτό το προσωπικό «δεν μπορεί να λείψει ούτε δευτερόλεπτο για να μη διακοπεί, κατά τη μετάβαση αυτή, η λειτουργία της ΔΕΦΑ».

Επιπλέον, κάλεσε όλους τους εμπλεκομένους να αποκαταστήσουν πλήρως τα δικαιώματα του προσωπικού της ΔΕΦΑ κατά την αλλαγή στη νομική μορφή της εταιρείας. «Δεν μπορεί να την πληρώσει το προσωπικό», υπέδειξε.

«Χρειαζόμαστε την έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο χθες»

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες πτυχές του νομοσχεδίου, ο κ. Χατζηγιάννης δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση και ότι αναμένεται ο διάλογος να καταλήξει το συντομότερο. Ακόμη και αν δεν υπάρξει συμβιβασμός, ανέφερε, θα πάμε στην Ολομέλεια προκειμένου να πάρουμε ως Βουλή τη δική μας απόφαση να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα.

«Χρειαζόμαστε την έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο χθες, προχθές και δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο η οποιαδήποτε εκκρεμότητα», είπε ο κ. Χατζηγιάννης, προσθέτοντας ότι «ως Βουλή κάναμε το καθήκον μας, κινηθήκαμε πολύ γρήγορα». Γι’ αυτόν τον λόγο κάποιοι πρέπει να σταματήσουν να συμπεριφέρονται ή να κινούνται με ρυθμούς χελώνας και να στερούν από τον Κύπριο καταναλωτή την ύπαρξη φυσικού αερίου, υπέδειξε, αναφέροντας ότι αυτοί που μπορεί να καθυστερήσουν θα είναι και υπόλογοι σε τυχόν ενδεχόμενο έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος στον τόπο.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μετατροπή της ΔΕΦΑ σε δημόσια εταιρεία, ο κ. Χατζηγιάννης εξήγησε ότι η ΔΕΦΑ θα χειρίζεται ενεργειακά θέματα. Επειδή υπάρχει ένα καθεστώς μονοπωλίου σε αυτά τα θέματα, αυτό το μονοπώλιο μπορεί να το διαχειριστεί μόνο μια δημόσια εταιρεία, κατέληξε.

Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου, μέσω των οποίων:

(α) Βελτιώνεται η λειτουργία του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και ενισχύεται η αποτελεσματικότητά του για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων.

(β) Θεσπίζονται μέτρα και πολιτικές για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την επίτευξη των εθνικών στόχων αναφορικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συγκεκριμένα, καθορίζονται κανόνες για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς του ηλεκτρισμού και της θέρμανσης-ψύξης. Επίσης ενδυναμώνεται ο ρόλος και η συμμετοχή των πολιτών σε θέματα ΑΠΕ καθώς εισάγονται πρόνοιες για στήριξη της αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και τη λειτουργία κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας, στα πλαίσια των οποίων πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικές αρχές, δύναται να συμμετέχουν από κοινού στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση έργων ΑΠΕ, αποφέροντας οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην κοινότητά τους.

Όσον αφορά το πρώτο νομοσχέδιο, την Επιτροπή απασχόλησαν κυρίως πρόνοιες που αφορούν τη χρηματοδότηση του Ταμείου. Περαιτέρω, η επιτροπή εξέτασε τεθείσα εισήγηση, σύμφωνα με την οποία ένα μέρος των εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων τα οποία παραχωρούνται στη Δημοκρατία να κατατίθεται στο Ταμείο, όπως και εισήγηση για διαχωρισμό των εσόδων που προκύπτουν από την επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης ηλεκτρισμού, με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται μόνο με τον ηλεκτρισμό και την εξοικονόμηση ενέργειας και των εσόδων που προκύπτουν από την επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης καυσίμων, με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται μόνο με τις μεταφορές.

Όσον αφορά το δεύτερο νομοσχέδιο, την Επιτροπή απασχόλησαν κυρίως πρόνοιες που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), την παραγωγή ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη από ΑΠΕ και τη διαδικασία μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμα, βιορευστά, καύσιμα βιομάζας ή άλλα ενεργειακά προϊόντα και σε ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα και καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης.

Η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης επί των πιο πάνω νομοσχεδίων σε επόμενη συνεδρία της.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 04/03/2024 – 08/03/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:             Δευτέρα 04/03/2024             Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..    Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..         Τρίτη 05/03/2024              Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..            Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                     

Οικονομικών

Σημαντική κερδοφορία και τεχνολογικές πρωτιές για Cyta

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/03/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια:  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση κονδυλίων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ύψους €501.002.280 για τη χρήση του έτους που