Εκσυγχρονισμός πολιτογραφήσεων, τροποποίηση Σχολικών Εφορειών και παραγραφή βαθμών ποινής στα δύο χρόνια

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν τον εκσυγχρονισμό στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης, την τροποποίηση στον νόμο περί Σχολικών Εφορειών, ώστε να συνάδει με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των δήμων στη βάση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) και την παραγραφή των επιβαλλόμενων βαθμών ποινής στα δύο αντί τρία χρόνια.  

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε ομόφωνα ο Προϋπολογισμό της Βουλής για το έτος 2024, ύψους €32,94 εκατομμυρίων.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν: 

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης, καθώς και για την ενίσχυση του ελέγχου και της δέουσας έρευνας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού. 

Εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για προσόντα-κριτήρια πολιτογράφησης 

Με πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ την οποία ψήφισε η Ολομέλεια με 42 ψήφους υπέρ και 2 κατά τροποποιείται ο περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος, ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης αλλοδαπών και να ενισχυθούν ο έλεγχος και η διενέργεια της δέουσας έρευνας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. 

Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η προσέλκυση απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης ατόμων και των οικογενειών τους. 

Η Βουλή απέρριψε τροπολογία που κατέθεσαν ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και η ανεξάρτητη Αλεξάνδρα Ατταλίδου. 

Με βάση την πρόταση που ενέκρινε η Βουλή επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Εσωτερικών να επιτρέπει, για ανθρωπιστικούς λόγους, την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης από πρόσωπο το οποίο δεν πληροί το κριτήριο της πλήρους ικανότητας και παράλληλα αναθεωρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα θεωρείται ότι πληρούται από τον αιτούντα την πολιτογράφηση το προσόν του καλού χαρακτήρα, προκειμένου να δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας, δυνάμει πολιτογράφησης. 

Υιοθετήθηκε και εισήγηση που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να κρίνεται ως επαρκής για τα ενδιαφερόμενα προς πολιτογράφηση πρόσωπα η γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1 καθώς και ο καθορισμός των απαιτούμενων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, για σκοπούς απόδειξης του προβλεπόμενου επιπέδου γνώσης της ελληνικής. 

Τα πιστοποιητικά αυτά θα χορηγούνται κατόπιν υποβολής του αιτούντος πολιτογράφηση σε γραπτή εξέταση, η οποία θα διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Τα μέλη της οικογένειας προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία, με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, θα δύναται να πολιτογραφηθούν, νοουμένου ότι, πέραν των άλλων προβλεπόμενων κριτηρίων και προϋποθέσεων, πληρούν και το προσόν της νόμιμης και συνεχούς διαμονής κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της αίτησης πολιτογράφησης. 

Επιπρόσθετα οι σύζυγοι και οι συμβίοι προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης θα δύναται να πολιτογραφηθούν, νοουμένου ότι η οικογένεια υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης και συναφώς οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν από την υποβολή αυτής. 

Με βάση την πρόταση νόμου, θα γίνεται ολοκλήρωση της διαδικασίας ταχείας εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης προσώπου σε περίοδο έως και οκτώ μηνών και θα γίνεται διεκπεραίωση των εκκρεμουσών αιτήσεων για πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, τηρουμένης της καθορισθείσας σειράς προτεραιότητας για την εξέτασή τους με βάση το ισχύον σήμερα καθεστώς και ανεξαρτήτως της υποβολής συμπληρωματικών επί των αιτήσεων πληροφοριών. 

Τοποθετήσεις Βουλευτών  

Εκ μέρους του ΔΗΚΟ που κατέθεσε την πρόταση, ο Πρόεδρός του Νικόλας Παπαδόπουλος είπε το νέο μοντέλο πολιτογραφήσεων που προτείνεται, δεν έχει να κάνει με επενδύσεις αλλά με γνώση και στόχος είναι η προσέλκυση προσοντούχων εμπειρογνωμόνων σε συγκεκριμένους τομείς. Είπε ότι η επένδυση στην έρευνα και καινοτομία αποτελεί επένδυση στο μέλλον της χώρας μας και αυτό θα έχει τεράστιο οικονομικό όφελος. 

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέλυσε την πρόταση και είπε ότι μεταξύ άλλων οι αιτούντες πρέπει να έχουν σταθερούς οικονομικούς πόρους, λευκό ποινικό μητρώο και να μην αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους. 

Επικαλέστηκε στοιχεία με βάση τα οποία η συνεισφορά της καινοτομίας στο ΑΕΠ ανέρχεται στο 13% και το γεγονός ότι εταιρείες έρευνας και καινοτομίας εργοδοτούν Κύπριους σε ποσοστό 70%. 

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι δεν είναι «πρόγραμμα χρυσών διαβατηρίων», αλλά «χρυσής γνώσης», και ότι υιοθετούμε ως κράτος καλές πρακτικές, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη. 

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι κατά καιρούς όλοι λέμε ότι η Κύπρος πρέπει να εξελιχθεί σε χώρα γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας και με την προσέλκυση ατόμων υψηλής ειδίκευσης, αυτό επιτυγχάνεται. 

Είπε ότι πρέπει να υπάρξουν νέα κεφάλαια για ανάπτυξη στην τεχνολογία ειδικά σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης καθώς και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την Κύπρο και το εθνικό προϊόν της. 

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο βουλευτής του κόμματος Άριστος Δαμιανού είπε ότι με την πρόταση διασφαλίζεται ότι δεν θα μιλάμε για πολιτογραφήσεις με εικονικές παρουσίες στην Κύπρο και ότι η αειφορία στην ανάπτυξη, την οποία όλοι επικαλούμαστε, έρχεται με την φυσική παρουσία στην Κύπρο. 

Είπε ότι με βάση στοιχεία, οι εταιρείες έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο συνεισφέρουν 3,2 δις ευρώ στην οικονομία και σε αυτές οι Κύπριοι εργαζόμενοι είναι το 70%. 

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα άτομα υψηλής εξειδίκευσης ήδη ζουν στη χώρα μας και τα παιδιά τους γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική. Είπε ότι δεν μιλάμε για «φαινόμενα Τζο Λόου» και ότι υπάρχουν μετρήσιμα κριτήρια για τα προσόντα που αυτά τα άτομα θα πρέπει να έχουν. 

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε ότι το κόμμα του στηρίζει την πρόταση γιατί επιφέρει μια καλύτερη επίβλεψη στις πολιτογραφήσεις σε σχέση με το τι έγινε στο παρελθόν. Είπε ότι με την πρόταση δίνεται η ευκαιρία σε κάποιους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά να βοηθήσουν τη χώρα μας και την οικονομία της, κάτι που κάνουν σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ. 

Ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι έχουμε «κακό όνομα» στο εξωτερικό και ένας από τους λόγους που τέθηκε η τροπολογία είναι για να υπάρχει πλαφόν στον αριθμό πολιτογραφήσεων και για να ενημερώνεται η Βουλή. Είπε ότι η πρόταση νόμου θέτει ένα χαλαρό πλαίσιο και κατά την άποψή του θα δώσει ευκαιρίες για «μεγάλες καταχρήσεις». 

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι το όραμά μας για την οικονομία του τόπου είναι σε ένα πλαίσιο ευκαιριακό, επιρρεπές και ευάλωτο και ότι πρέπει επιτέλους να καθαρίσουμε από την «τάτσα της διαφθοράς», όπως είπε. 

Ανέφερε ότι η ίδια δεν εμπιστεύεται κανένα Υπουργικό Συμβούλιο για να δίνει πολιτογραφήσεις και ότι η Κυβέρνηση αντί να γίνεται θεματοφύλακας της υπηκοότητας μας, γίνεται «προαγωγός της», κατά την έκφρασή της. 

Έθεσε και ερωτήματα για το πως θα διαφημίζονται οι θέσεις, αν θα είναι εικονικές και ποιος θα το ελέγχει αυτό. 

Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις του, με απώτερο στόχο να συνάδουν με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των δήμων στη βάση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία προβλέπει για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφοριών από τους δήμους, ύστερα από την πάροδο καθορισμένης μεταβατικής περιόδου. 

Τροποποιήθηκε η νομοθεσία για τις Σχολικές Εφορείες ενόψει εκλογών ΤΑ 

Η Ολομέλεια της Βουλής τροποποίησε τον νόμο περί Σχολικών Εφορειών, ώστε να συνάδει με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των δήμων στη βάση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ). 

Υπέρ ψήφισαν 39 Bουλευτές ενώ υπήρξαν και δύο αποχές. Κατά τη συζήτηση μέλη της Βουλής στηλίτευσαν την καθυστέρηση από την εκτελεστική εξουσία στη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος ενόψει επερχόμενων εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ εξέφρασαν προβληματισμό για πιθανά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν με βάση τη νέα ρύθμιση. 

Το νομοσχέδιο προνοεί τη σύσταση και λειτουργία μίας σχολικής εφορίας σε κάθε έναν από τους 20 δήμους ο οποίος ιδρύεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΤΑ δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου, μέχρι τη λήξη της καθορισθείσας μεταβατικής περιόδου το έτος 2029, κατά το οποίο οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες που έχουν σήμερα οι σχολικές εφορίες θα μεταφερθούν στους δήμους. Προνοείται ακόμα συνένωση σχολικών εφοριών. 

Επίσης προβλέπεται οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των σχολικών εφοριών το έτος 2024 να διενεργηθούν την ίδια ημερομηνία που θα διενεργηθούν οι εκλογές σε επίπεδο ΤΑ. 

Εισάγονται επίσης νομοθετικές ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαδοχή των υφιστάμενων και υπό συνένωση σχολικών εφοριών από τις νεοσύστατες σχολικές εφορίες, την κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και την κατοχύρωση του προσωπικού των υπό συνένωση σχολικών εφοριών. 

Ο νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων αύξηση του αριθμού των μελών των νεοσύστατων σχολικών εφοριών στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν πέραν των πενήντα σχολικών μονάδων, ώστε δέκα μέλη να εκλέγονται και πέντε μέλη να ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο μεταξύ των μελών του. 

Προβλέπει επίσης εισαγωγή προνοιών, ώστε, κατά το δυνατόν, η επιλογή των μελών με τα οποία ο οικείος δήμος θα μετέχει στη νεοσύστατη σχολική εφορία να γίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο με αναλογική εκπροσώπηση των συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων, αλλά και εκπροσώπηση των δημοτικών διαμερισμάτων που τον συναποτελούν, σύμφωνα με τον αριθμό εκλογέων σε έκαστο δημοτικό διαμέρισμα. 

Εκ μέρους του ΔΗΣΥ ο Βουλευτής Νίκος Σύκας υπενθύμισε ότι η μεταρρύθμιση της ΤΑ ήταν μέρος των μεγάλων μεταρρυθμίσεων της προηγούμενης διακυβέρνησης αλλά και αποτέλεσμα της συναίνεσης και σοβαρότητας από όλα τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών. Αναγνώρισε ότι υπήρξε καθυστέρηση στο θέμα των Σχολικών Εφορειών και είπε ότι έγιναν προσπάθειες να βρεθούν λύσεις για να παραμείνουν οι Εφορείες στο ίδιο νομικό καθεστώς, αλλά ηγέρθησαν θέματα αντισυνταγματικότητας. 

Σημείωσε ότι η θέση του ΔΗΣΥ ήταν η άμεση μεταρρύθμιση και όχι να υπάρξει μεταβατική περίοδος. Εξέφρασε την άποψη ότι η νομοθεσία αυτή μπορεί να ταυτιστεί με τη νομοθεσία των δήμων και δημιουργεί μια σαφήνεια, ενώ είναι προπομπός για το 2029. 

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού είπε ότι αν η Επιτροπή Εσωτερικών δεν απευθυνόταν επανειλημμένα στα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών, στις 9 Ιουνίου 2024 θα γίνονταν οι εκλογές χωρίς να υπάρχει σαφές νομικό πλαίσιο για τις Εφορείες και μίλησε για ευθύνες της προηγούμενης Κυβέρνησης. Ανέφερε ότι η νομοθεσία που ψηφίζεται είναι μια νομοθεσία ανάγκης όχι η ιδανική. 

Ωστόσο, όπως είπε, παρά τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν, πανευρωπαϊκά αλλά και στη Λατινική Αμερική η προσέγγιση που υπάρχει είναι οι Εφορείες να περιέρχονται στην τοπική αυτοδιοίκηση για μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση. Αυτή η πρόθεση υπήρχε στη νομοθεσία, ανέφερε, αλλά έλειπε το πως θα γίνει αυτό. Με το νόμο που ψηφίζεται, πρόσθεσε, υπάρχουν ρυθμίσεις που δίνουν κατεύθυνση για τη γεωγραφική εκπροσώπηση και πολιτική και κοινωνική εκπροσώπηση. Ο κ. Δαμιανού συμπλήρωσε ότι ο νόμος ίσως αντιμετωπίσει δυσκολίες και έφερε το παράδειγμα των κληροδοτημάτων πολλών εκατομμυρίων που υπάρχουν σε Εφορείες, ωστόσο, ανέφερε ότι θα παρακολουθούν την εφαρμογή του. 

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου σημείωσε την μεγάλη καθυστέρηση που υπήρξε από την προηγούμενη κυβέρνηση σε σχέση με τη νομοθεσία για τις Σχολικές Εφορείες, γεγονός που οδήγησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών να διαπιστώσει ότι υπήρχαν κενά στη νομοθεσία και ότι θα γίνονταν  οι εκλογές χωρίς το κατάλληλο νομικό υπόβαθρο.  Είπε επίσης ότι είχαν αρχικά ταχθεί εναντίον της ένταξης των Εφορειών στους Δήμους και μετά από διαβουλεύσεις κατέληξαν ότι ήταν ανέφικτο να περάσουν στα χέρια των δήμων αυτή την περίοδο. Σημείωσε ότι η ένταξή τους ανεστάλη μέχρι το 2029. 

Παράλληλα ο κ. Λεωνίδου είπε ότι ο συγκεκριμένος νόμους θα έχει προβλήματα αφού ουσιαστικά καταργούνται οι 30 Σχολικές Εφορείες που βρίσκονται στους δήμους και δημιουργούνται 20 Σχολικές Εφορείες.  Προέβλεψε ακόμα ότι θα δημιουργηθεί νομικό ζήτημα με τα κληροδοτήματα. Ωστόσο όπως είπε, το ΔΗΚΟ αποφάσισε να ψηφίσει το νόμο παρά τα προβλήματα ώστε να προχωρήσει η εκλογή. 

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ και Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Παύλος Μυλωνάς επεσήμανε ότι υπάρχουν πάμπλουτες αλλά και φτωχές Εφορείες, οι οποίες είναι εντεταλμένες να υπηρετούν τις σχολικές μονάδες και είναι ανάγκη να βρεθεί η χρυσή τομή αλλά και άνθρωποι που θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος σημείωσε δεν είχε ληφθεί καμιά πρόνοια που αφορούσε τις Σχολικές Εφορείες στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αυτό αναδείχθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών. Ανέφερε ότι οι Σχολικές Εφορείες έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην εκπαίδευση και συντήρηση εγκαταστάσεων και τα μέλη τους πρέπει να είναι επικεντρωμένα σε αυτή την αποστολή. Όπως είπε, η ΕΔΕΚ κατέθεσε πρόταση ώστε όλα τα μέλη να εκλέγονται απευθείας από τους ψηφοφόρους και ο αριθμός να είναι ανάλογος με τον αριθμό των σχολικών μονάδων που έχει να διαχειριστεί. 

Ωστόσο όπως είπε, έγινε τελικά ένας συμβιβασμός και η ΕΔΕΚ θα στηρίξει το νομοσχέδιο. Παρόλα αυτά, εξέφρασε τη διαφωνία του με την ένταξη των Σχολικών Εφορειών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σημείωσε ότι θα πρέπει να παραμείνουν αυτόνομες εκφράζοντας την άποψη ότι το αντίθετο θα οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους Εξέφρασε την ελπίδα η Βουλή να αναθεωρήσει κάποια στιγμή τη συγκεκριμένη πρόνοια του νόμου. 

Στη δική του παρέμβαση, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι η νομοθεσία αυτή ήρθε ετεροχρονισμένα και ότι έπρεπε να γίνει αυτή η τροποποίηση ενόψει της μεταβατικής περιόδου μέχρι το 2029. 

Σημείωσε ότι η Επιτροπή Εσωτερικών επέφερε διαφοροποίηση ώστε να εκλέγονται δέκα σχολικοί Έφοροι στους τρεις μεγάλους δήμους και πέντε να προέρχονται από τα δημοτικά συμβούλια. 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε η παραγραφή των επιβαλλόμενων βαθμών ποινής να συντελείται μετά την παρέλευση δύο (2) ετών αντί τριών (3), ως ορίζει η ισχύουσα ρύθμιση. 

Παραγραφή επιβαλλόμενων βαθμών ποινής στα δύο αντί τρία χρόνια 

Η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα πρόταση νόμου επτά Βουλευτών  ώστε η παραγραφή των επιβαλλόμενων βαθμών ποινής να επέρχεται ύστερα από την παρέλευση δύο αντί τριών ετών, ως η ισχύουσα ρύθμιση. 

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης, εκ των εισηγητών της πρότασης , είπε ότι με την εφαρμογή του συστήματος φωτοεπισήμανσης η κατάσταση σε σχέση με τους βαθμούς ποινής που αποστέλλονται, είναι σε οριακό σημείο. Ανέφερε ότι ο ίδιος ο Υπουργός Μεταφορών του δήλωσε πως 60.000 κλήσεις δεν παραλήφθηκαν. 

Ανέφερε ότι γνώμονας της πρότασης είναι να ενισχύσουμε την οδική συνείδηση και ασφάλεια αλλά όχι τοποθετώντας παγίδες και στέλνοντας κόσμο στα δικαστήρια. Ο κ. Τορναρίτης είπε ότι δαπανάται χρήμα, εργατοώρες και ταλαιπωρείται κόσμος στα δικαστήρια και ότι η πρόταση έρχεται στο επίπεδο «πρώτων βοηθειών» κατά την έκφρασή του, με στόχο να επέλθουν καλύτερες ρυθμίσεις στο μέλλον. 

Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος και Συναφείς Νόμοι του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των βασικών νόμων, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Παρατείνονται για ένα χρόνο κίνητρα και ελαφρύνσεις για αναδιαρθρώσεις 

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε παράταση ενός έτους για τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τα κίνητρα που παραχωρήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων, με τη θετική ψήφο 42 Βουλευτών. 

Συγκεκριμένα, τα κίνητρα και οι ελαφρύνσεις επρόκειτο να λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου του 2023, ενώ με την τροποποίηση των αντίστοιχων νομοθεσιών παρατείνονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024. 

Η τροποποίηση των νομοθεσιών κατέστη δυνατή ύστερα από προτάσεις νόμου που κατέθεσαν Βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ, της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

Μεταξύ των φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που παραχωρούνται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων είναι η μη καταβολή εξόδων χαρτοσήμων που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση δανείων μέχρι το ποσό των υφιστάμενων οφειλών, η μη επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και η μη καταβολή τελών μεταβίβασης στην περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας επ’ ονόματι του δανειστή. 

Επίσης, η μη επιβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας σε περίπτωση λογιστικού κέρδους και/ή πλασματικού μερίσματος. 

Ακόμα η μεταφορά εμπράγματου βάρους, σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από τον δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου, κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου  από τον δανειολήπτη στον δανειστή. 

Προνοείται επίσης εξαίρεση από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος οποιουδήποτε οφέλους, πλεονάσματος, κέρδους ή ζημιάς προσώπου που προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου. 

Στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια, ο εκ των εισηγητών, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι τα εν λόγω κίνητρα και φοροελαφρύνσεις είναι ίσως από τα πιο ουσιαστικά μέτρα για να ενθαρρυνθούν οι αναδιαρθρώσεις. Η παράτασή τους ήταν κοινή θέση, όπως είπε, των Βουλευτών από τα κόμματα που την εισηγήθηκαν. 

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί το δικαίωμα οδήγησης στο οδικό δίκτυο από κατόχους μαθητικής άδειας οδήγησης και να καθοριστεί ως υποχρεωτική η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού από εκπαιδευόμενους οδηγούς μοτοσικλέτας και οδηγούς μοτοσικλέτας για επαγγελματική χρήση. 

Υποχρεωτικός ο προστατευτικός εξοπλισμός για επαγγελματίες οδηγούς μοτοσικλέτας 

Με νομοσχέδιο που ψήφισε η Ολομέλεια τροποποιείται ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος ώστε να ρυθμιστεί το δικαίωμα οδήγησης στο οδικό δίκτυο από κατόχους μαθητικής άδειας οδήγησης και να καθοριστεί ως υποχρεωτική η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού από εκπαιδευόμενους οδηγούς μοτοσικλέτας και οδηγούς μοτοσικλέτας για επαγγελματική χρήση. 

Το νoμοσχέδιο ψηφίστηκε ομόφωνα. 

Mε βάση το νομοσχέδιο παραχωρείται ευχέρεια στους οδηγούς μοτοσικλέτας που εργάζονται στους τομείς της παράδοσης προϊόντων, περιλαμβανομένου έτοιμου φαγητού, ροφημάτων και άλλων βρώσιμων προϊόντων ή αντικειμένων, των ταχυμεταφορών και των υπηρεσιών ταχυδρομείου, να τηρούν δύο από τις τρεις υποχρεώσεις που προβλέπονται σε ό,τι αφορά στο σύνολο του προστατευτικού εξοπλισμού. 

Ειδικότερα, θα είναι υποχρεωμένοι να φέρουν κράνος και να είναι ενδεδυμένοι με τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα: Σακάκι ή γιλέκο που φέρει φωσφορούχες λωρίδες εξωτερικά της ενδυμασίας τους, άνω της μέσης του σώματός τους, μακρύ παντελόνι, μπότες ή κλειστά παπούτσια και γάντια, αερόσακο, ειδικά κατασκευασμένο για χρήση για όχημα των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α. 

Έχει επίσης εισαχθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις για επιβολή ποινών σε κατόχους μαθητικής άδειας οδήγησης οι οποίοι απασχολούνται στους τομείς της παράδοσης προϊόντων, περιλαμβανομένου έτοιμου φαγητού, ροφημάτων και άλλων βρώσιμων προϊόντων ή αντικειμένων, των ταχυμεταφορών και των υπηρεσιών ταχυδρομείου, λόγω μη εξασφάλισης κανονικής άδειας οδήγησης, θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026 και εντεύθεν. 

Με βάση το νομοσχέδιο, το οποίο είχε κατατεθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, απαγορεύεται η πρόσληψη προσώπου ή σύναψη σύμβασης εργασίας ή παροχής οποιασδήποτε μορφής παροχής υπηρεσιών από οποιοδήποτε πρόσωπο, για να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα χωρίς να κατέχει άδεια οδήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος και επιβάλλεται υποχρέωση χρήσης συγκεκριμένου προστατευτικού εξοπλισμού σε πρόσωπο που εργάζεται στους τομείς της παράδοσης προϊόντων, περιλαμβανομένου έτοιμου φαγητού, ροφημάτων και άλλων βρώσιμων προϊόντων ή αντικειμένων, των ταχυμεταφορών και των υπηρεσιών ταχυδρομείου. 

Ο εξοπλισμός θα παρέχεται από τον εργοδότη σε τακτά χρονικά διαστήματα και εντός των χρονικών πλαισίων που θα καθορίζονται από τον Υπουργό Μεταφορών. 

Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της άδειας οδήγησης μαθητευομένου από ένα σε δύο έτη και ανανέωση της εν λόγω άδειας, εφόσον πληρούνται οι διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και ποινικοποιείται η οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος από πρόσωπο το οποίο εργάζεται στον τομέα παράδοσης προϊόντων χωρίς να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης στην κατηγορία του οχήματος που οδηγεί. 

Ποινικοποιείται και η οδήγηση μοτοσικλέτας από επαγγελματίες οδηγούς και από μαθητευομένους χωρίς να φέρουν την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και εξοπλισμό ενώ εισάγεται μεταβατική διάταξη, βάσει της οποίας ο προτεινόμενος νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία η οποία καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών Μαρίνος Μουσιούττας είπε ότι το νομοθέτημα προσπαθεί να αυξήσει τα μέτρα ασφάλειας για οδηγούς μοτοσυκλέτας για επαγγελματικούς σκοπούς και έχει πρόνοιες ώστε να υπάρχει η χρυσή τομή και για την ασφάλεια αλλά και για να μην τεθεί η βιομηχανία του delivery σε αχρησία, καθώς μεγάλος αριθμός των οδηγών είναι αιτητές ασύλου. 

Εξήγησε ότι καθορίζονται οι επαγγελματικοί σκοποί και τι  πρέπει να φέρει ο επαγγελματίας οδηγός καθώς και καθορίζεται η κατάλληλη σήμανση. 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ποσού ύψους €242.397,00 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Εγκρίθηκε από τη Βουλή ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός του ΧΑΚ 

Την ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών για ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, με αφορμή έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού του ΧΑΚ από την Ολομέλεια της Βουλής. 

Η κ. Ερωτοκρίτου υπενθύμισε ότι αναμένεται η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης ώστε να πάρει το ΧΑΚ μια πιο σύγχρονη μορφή για να ανταπεξέλθει στα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Σημείωσε ότι αυτό έχει εξαγγελθεί εδώ και αρκετά χρόνια και ακόμα αναμένεται το σχετικό νομοσχέδιο. 

Από την Ολομέλεια εγκρίθηκε με 41 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 3 αποχές η πληρωμή από το ταμείο του ΧΑΚ συμπληρωματικών πιστώσεων, ύψους €242.397, για την κάλυψη αυξημένων δαπανών για σκοπούς για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2023 είναι ανεπαρκής. 

Ειδικότερα, οι αυξημένες δαπάνες αφορούν τη δημιουργία πέντε νέων θέσεων και αντίστοιχες πρόσθετες πιστώσεις που αφορούν τη μισθοδοσία και το αυξημένο ποσό τιμάριθμου που απαιτείται από την 1η Ιουνίου 2023 ύψους €99.704. 

Επίσης αφορούν την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συστήματος υποβολής ανακοινώσεων από εισηγμένες εταιρείες/συντελεστές της αγοράς (Μηχανισμός Κεντρικής Αποθήκευσης) εντός του 2023 ύψους €27.623. 

Περιλαμβάνεται ακόμη η αγορά υπηρεσιών πληροφορικής για τη συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη/τροποποίηση υφιστάμενων λογισμικών συστημάτων του οργανισμού ύψους €60.000. 

Επίσης προβλέπεται η συμμετοχή του ΧΑΚ στην Κοινοπραξία «Consolidated Tape Joint Venture» (CTJV), υπό μορφή ξεχωριστής εταιρικής οντότητας, στην οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν είκοσι έξι ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με συντονιστή την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων ύψους €55.070. 

Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η μείωση του ετήσιου αριθμού κινήσεων (απογειώσεις-προσγειώσεις) από τις πενήντα χιλιάδες (50.000) στις δέκα χιλιάδες (10.000) κινήσεις , ώστε και οι δύο (2) αερολιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας να εμπίπτουν στην υποχρέωση για έλεγχο του θορύβου, για υποβολή εκθέσεων περιβαλλοντικού θορύβου με τη χαρτογράφηση του θορύβου, για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον περιβαλλοντικό θόρυβο και τις επιδράσεις του στους πολίτες, καθώς και για ετοιμασία σχεδίων δράσης βασισμένα στα αποτελέσματα της χαρτογράφησης. 

Μέτρηση έντασης ήχου στις 10.000 πτήσεις αντί στις 50.000 που ίσχυε ως τώρα 

Με 38 ψήφους υπέρ η Ολομέλεια ενέκρινε πρόταση νόμου που κατέθεσε ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου με βάση την οποία τροποποιείται ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμος, ώστε οι ετήσιες κινήσεις αεροσκαφών, ήτοι οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις αυτών για τις οποίες απαιτείται η μέτρηση της έντασης του ήχου, στο πλαίσιο χαρτογράφησης του θορύβου να μειωθούν από τις 50.000 στις 10.000. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε οι δύο αερολιμένες που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία να ελέγχονται για τον θόρυβο που προκαλούν οι κινήσεις τους και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας χαρτογράφησης του θορύβου από την αρμόδια αρχή.  

Επιπροσθέτως, βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω χαρτογράφησης θα καταστεί δυνατή η αξιολόγηση τυχόν επίδρασης του θορύβου στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των περιοίκων των δύο αερολιμένων. 

Σημειώνεται ότι όλοι οι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών που κλήθηκαν κατά την συζήτηση στην επιτροπή περιβάλλοντος συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της, ώστε να αμβλυνθεί κατά το δυνατόν η πιθανή έκθεση του πληθυσμού σε συνεχόμενο ή/και έκτακτο θόρυβο.  

Εξηγώντας την πρότασή του ενώπιον της Ολομέλειας ο κ. Θεοπέμπτου είπε ότι ως τώρα το αρμόδιο τμήμα για να κάνει υποχρεωτικές μετρήσεις έπρεπε οι πτήσεις στα δύο αεροδρόμια να ήταν 50.000 το χρόνο. Τώρα μειώνεται αυτός ο αριθμός στις 10.000 και άρα το αρμόδιο τμήμα υποχρεούται να κάνει μετρήσεις και να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των πολιτών. 

Ο περί Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης επί των Πλεοναζόντων Κερδών στους Τομείς του Αργού Πετρελαίου, του Φυσικού Αερίου, του Γαιάνθρακα και των Διυλιστηρίων Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την επιβολή προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης επί των πλεοναζόντων κερδών του έτους 2023 στις οντότητες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξαγωγής ή εξόρυξης αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου ή γαιάνθρακα, της διύλισης πετρελαίου ή της παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης, τα οποία προέκυψαν από τις υψηλές τιμές ενέργειας κατά την περίοδο 2022-2023. 

Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2023 Νόμου του 2023 Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2023 Νόμου του 2023, ώστε να προβλεφθεί ανακατανομή πιστώσεων ύψους €60.764 μεταξύ άρθρων, και παράλληλη δημιουργία τριών άρθρων χωρίς να μεταβάλλεται το ύψος του εν λόγω προϋπολογισμού. 

Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση θεμάτων διοίκησης των κοινωνικών επιχειρήσεων, υποβολής και ελέγχου οικονομικών καταστάσεων και διαδικασιών διάλυσης και εκκαθάρισης, καθώς και ρύθμιση άλλων υποχρεώσεων των εταιρειών αυτών. 

Ο περί Προστατευτικών Μέτρων κατά των Επιβλαβών για τα Φυτά Οργανισμών Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα της φυτοϋγείας. 

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο για το Μητρώο Μελετητών (ως Συντονιστές εκπόνησης ΜΕΕΠ) που να διασφαλίζει τις πρόνοιες της Οδηγίας, να συμβαδίζει με τα κυπριακά δεδομένα της αγοράς, να είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να έχει φτάσει σε μια μορφής γενικής συναίνεσης και να περιοριστεί σε Μητρώο Συντονιστών. 

Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εισαγωγή διατάξεων στον βασικό Νόμο προς ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας εκ μέρους των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας και τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας τόσο προς τους εργοδότες, όσο και προς τα άτομα που αναζητούν εργασία και συναλλάσσονται με τα γραφεία αυτά, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος για εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης 181 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Οι περί Γενικού Λογιστηρίου – Θέσεις Λειτουργού Λογιστηρίου Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Α΄ και Επιθεωρητή Λογαριασμών Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023  

Οι περί της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών – Θέση Νομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023  

Οι περί της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας – Θέση Νομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023  

Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας – Θέση Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023  

Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας – Θέση Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023  

Οι περί του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης – Θέση Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023 

Οι περί Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – Θέσεις Διευθυντή Τομέα Δημοσίας Τάξεως, Ανώτερου Λειτουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Λειτουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Α΄ και Λειτουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023 

Οι περί του Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας – Θέση Προϊστάμενου Νοσηλευτή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023  

Οι περί Υπουργείου Οικονομικών – Θέση Πρώτου Λειτουργού Χορηγιών και Επιδομάτων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω σχέδια υπηρεσίας.  

Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, ώστε η ισχύς της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Γενικό Σύστημα Υγείας των ναυτικών μη μόνιμων κατοίκων της Δημοκρατίας να λογίζεται ότι άρχισε την 1η Μαρτίου 2019, ημερομηνία εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας, και οποιεσδήποτε εισφορές ενδεχομένως καταβλήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου με βάση τον οποίο οι εν λόγω ναυτικοί εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση αυτή, ήτοι πριν από τις 25 Νοεμβρίου 2022, να επιστρέφονται στα πρόσωπα από τα οποία αυτές καταβλήθηκαν. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αναβλήθηκαν: 

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023   

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε ο συντελεστής της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας ποσοστού ύψους τριάντα τοις εκατόν (30%) που επιβάλλεται σε τόκους οι οποίοι λαμβάνονται από ή πιστώνονται σε κατοίκους της Δημοκρατίας να μειωθεί στο δεκαεπτά τοις εκατόν (17%). 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2023  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ποσού ύψους €12.833.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Έγκριση Προϋπολογισμού Βουλής των Αντιπροσώπων 

Ομόφωνα η Ολομέλεια ενέκρινε τον Προϋπολογισμό της Βουλής για το 2024. Είναι ο 5ος κατά σειρά υπό καθεστώς οικονομικής αυτονομίας. 

Για το οικονομικό έτος 2024 και το ΜΔΠ (μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο) 2024-2026, προβλέπονται δαπάνες ύψους €32,94 εκ,  €33,97 εκ και €34,98 εκ αντίστοιχα. 

Ως ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 0,3%. 

Η βουλευτική αποζημίωση και οι δαπάνες προσωπικού ανέρχονται στα €16,8 εκ ευρώ (50,95%), οι λειτουργικές δαπάνες στα €3,62 εκ (11,07%), οι μεταβιβάσεις στα €11,9 εκ. (36,37%), τα πάγια στα €0,52 εκατ. (1,55%) και έργα υπό κατασκευή στα €0,02 εκατ. (0,06%). 

Οι πιστώσεις ύψους €11.399.451 εκ κατανέμονται στα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Ποσό €6.6 εκ αφορά την κρατική χρηματοδότηση, €4.7 εκ κατανέμονται για την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης του κόστους εργοδότησης κοινοβουλευτικών συνεργατών και ποσό €50,000 για την κάλυψη συνεισφορών των κομμάτων στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της ΕΕ. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα