Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος και Συναφείς Νόμοι του 2023

Σκοπός των προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση των βασικών νόμων, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δάνεια, Πιστωτικά ιδρύματα, Φορολογία

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα