Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, ώστε η ισχύς της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Γενικό Σύστημα Υγείας των ναυτικών μη μόνιμων κατοίκων της Δημοκρατίας να λογίζεται ότι άρχισε την 1η Μαρτίου 2019, ημερομηνία εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας, και οποιεσδήποτε εισφορές ενδεχομένως καταβλήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου με βάση τον οποίο οι εν λόγω ναυτικοί εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση αυτή, ήτοι πριν από τις 25 Νοεμβρίου 2022, να επιστρέφονται στα πρόσωπα από τα οποία αυτές καταβλήθηκαν. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΓεΣΥ, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ευθύμιος Δίπλαρος

Ημερολόγιο

2 Νοεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

30 Νοεμβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα