Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η μέτρηση της έντασης του ήχου απαιτείται μόνο για αερολιμένες όπου οι ετήσιες κινήσεις αεροσκαφών υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες (50.000) κινήσεις. Η συγκεκριμένη διάταξη της βασικής νομοθεσίας προέκυψε από την επί λέξει μεταφορά του όρου από την ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ. Ωστόσο, στην Κυπριακή Δημοκρατία τα αεροδρόμια παρουσιάζουν έντονο εποχιακό χαρακτήρα , με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των πολιτών να μην καταγράφονται, λόγω του συγκεκριμένου ετήσιου όρου κινήσεων.

Συναφώς, για να θεραπευτεί η κυπριακή αυτή ιδιαιτερότητα, προτείνεται η μείωση του ετήσιου αριθμού κινήσεων (απογειώσεις-προσγειώσεις) από τις πενήντα χιλιάδες (50.000) στις δέκα χιλιάδες (10.000) κινήσεις , ώστε και οι δύο (2) αερολιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας να εμπίπτουν στην υποχρέωση για έλεγχο του θορύβου, για υποβολή εκθέσεων περιβαλλοντικού θορύβου με τη χαρτογράφηση του θορύβου, για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον περιβαλλοντικό θόρυβο και τις επιδράσεις του στους πολίτες, καθώς και για ετοιμασία σχεδίων δράσης βασισμένα στα αποτελέσματα της χαρτογράφησης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον-Οικολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

30 Νοεμβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα