Σημαντικό το κόστος από ένταξη στο ΣΕΔΕ στις μεταφορές

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση:

Ειδική Έκθεση 29.5.2023 (ΠΕ/02/2023)-Έχουν επιφέρει οι ενέργειες που έχει προωθήσει η Κυπριακή Δημοκρατία τα επιθυμητά αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου;

Σημαντικό το κόστος από ένταξη στο ΣΕΔΕ στις μεταφορές

Σημαντικό κόστος στην οικονομία θα υπάρξει με την ένταξη από 1η Ιανουαρίου του 2024 στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, αλλά και με την ένταξη στο 100% του τομέα των αεροπορικών μεταφορών, προειδοποίησε ο αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος Λάκης Μεσημέρης, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου.

«Οι πραγματικότητες είναι ότι θα υπάρχει σημαντικό κόστος στην οικονομία, θα πληρώσουν όλοι» και μαζί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τόνισε ο κ. Μεσημέρης κατά τη συνεδρία της Επιτροπής η οποία συζήτησε την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλο «Έχουν επιφέρει οι ενέργειες που έχει προωθήσει η Κυπριακή Δημοκρατία τα επιθυμητά αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου;».

«Υπάρχουν αρκετές προκλήσεις στην βάση των πραγματικοτήτων, ακόμη και το εργατικό δυναμικό που θα κάνει τις αναβαθμίσεις δεν υπάρχει», υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο κ. Μεσημέρης ξεκαθάρισε ότι «ακόμη και να μηδενίσουμε τις εκπομπές στο ΣΕΔΕ η Δημοκρατία θα έχει έσοδα και άρα τα έσοδα της Δημοκρατίας δεν συνδυάζονται αν θα αγοράσει η ΑΗΚ ή όχι δικαιώματα» εκπομπών ρύπων.

Σημείωσε ότι «τα έσοδα της Δημοκρατίας βγαίνουν από μια κλείδα κατανομής που ρυθμίζεται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο».

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Κώστας Χατζηπαναγιώτου, αφού σημείωσε ότι αρκετά από τα στοιχεία της έκθεσης της ΕΥ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, είπε ότι αναμένεται πριν το τέλος του έτους να έρθουν τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του εθνικού Σχεδίου «Κλίμα και Ενέργεια», προσθέτοντας ότι μετά τα σχόλια, θα υποβληθεί το τελικό σχέδιο στην ΕΕ τον Ιούνιο του 2024.

Ο κ. Χατζηπαναγιώτου είπε ακόμη ότι η υλοποίηση του εθνικού σχεδίου είναι πέραν των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών ενός τμήματος περιβάλλοντος και πρόσθεσε ότι «οι υποχρεώσεις που πρέπει να υλοποιηθούν από μέρους του κράτους αφορούν όλο τον κρατικό μηχανισμό και ευρύτερα όλη την κοινωνία».

Ανέφερε ότι μετά την έγκριση του Σχεδίου «θα πρέπει να δούμε πως θα βάλουμε μηχανισμούς για να ελέγξουν την εφαρμογή του σχεδίου» και πρόσθεσε ότι «δεν είναι δυνατό ένα τμήμα περιβάλλοντος να μπορεί να επιβάλει την εφαρμογή όλων των μέτρων που αφορούν όλο το κράτος».

Ο αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος Λάκης Μεσημέρης είπε ότι για το 2021 έχουμε ξεφύγει 300.000 τόνους (εκπομπών ρύπων) από πλευράς κράτους, εκτός της βιομηχανίας, και «αν συνεχίσει αυτή η πορεία και για το 2022 (τα αποτελέσματα θα εξαχθούν εντός 2024) θα μεγαλώνει το έλλειμμα για την Δημοκρατία και κατ΄ επέκταση και το κόστος».

«Γι΄ αυτό έχουμε κινηθεί» με το σχέδιο, το οποίο θα τεθεί υπό διαβούλευση στην κοινωνία, πρόσθεσε.

Αναφορικά με τα έσοδα δημοπράτησης, ο κ. Μεσημέρης είπε ότι αυτά θα είναι «πολύ αυξημένα» για την περίοδο 2021-2030, γύρω στα 150 εκ. ευρώ ετησίως και πρόσθεσε ότι το σύνολο των εσόδων θα πρέπει να διατίθεται σε συγκεκριμένους σκοπούς και όχι όπως η παλαιά προσέγγιση για 50% των εσόδων.

Ανέφερε ότι δεν θα πρέπει τα έσοδα να πηγαίνουν στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας και πρόσθεσε πως εισήγηση του τμήματος είναι «να γίνεται ένας προγραμματισμός μέχρι το 2030 τα έσοδα μέσα από τους προϋπολογισμούς να μπαίνουν σε σωστό χρόνο προς υλοποίηση των πιο ωφέλιμων δράσεων για μείωση των εκπομπών ρύπων».

Πιο αναλυτικά, ο αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος Λάκης Μεσημέρης είπε ότι η Κύπρος έχει 8 εκ. τόνους εκπομπών ρύπων, εκ των οποίων τα 4 εκ. προέρχονται από τις βιομηχανίες, τα 3 εκ. από την ΑΗΚ (70% του ΣΕΔΕ) και 1 εκ. από το τσιμεντοποιίο, ενώ τα άλλα 4 εκ. τόνοι που έχει ευθύνη το κράτος, το 50% από αυτούς είναι οι μεταφορές (2 εκ.), το 1 εκ. από τα απόβλητα και το άλλο 1 εκ. από το ζωικό πληθυσμό.

Επιπλέον, ο κ. Μεσημέρης είπε ότι από 1 Ιανουαρίου του 2024 εντάσσεται ακόμη ένας τομέας στο ΣΕΔΕ που είναι οι θαλάσσιες μεταφορές και θα έχει αντίκτυπο στο κόστος εισαγωγής προϊόντων, ενώ η Δημοκρατία θα επηρεαστεί σοβαρά», καθώς «θα έχουμε αύξηση 30%».

Ανέφερε επίσης ότι από 1η Ιανουαρίου του 2024 εντάσσονται και οι αεροπορικές μεταφορές στο 100% (πληρωμή 100% των ρύπων), από 15% που είναι σήμερα, με αποτέλεσμα να «ακριβύνει το αεροπορικό εισιτήριο».

Είπε ακόμη ότι από 2027 μπαίνουν και οι οδικές μεταφορές και τα κτίρια, τα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης, προσθέτοντας ότι αυτό θα είναι «πρόσθετο κόστος για τα συμβατικά καύσιμα και για το αυτοκίνητο και θέρμανση».

Ανέφερε ότι αυτή η ένταξη των τομέων μέσα στο ΣΕΔΕ γίνεται γιατί το βασικό δομικό στοιχείο της πράσινης ανάπτυξης (Green deal, Fit for 55) είναι η τιμολόγηση του άνθρακα, και εξήγησε τη συλλογιστική, λέγοντας πως ισχύει το «θα φορτώσω με βαρίδια τα συμβατικά καύσιμα» ώστε να έχουν νόημα άλλες τεχνολογίες και επιλογές.

«Κάποιος που θα σχεδίαζε την φορολογική μεταρρύθμιση το 2021 θα την σχεδίαζε διαφορετικά το 2023 γιατί ήρθε η δέσμη προτάσεων “Fit for 55” με την οποία τοποθετούνται πάνω στην τιμολόγηση άνθρακα όλοι οι τομείς», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι το 35% του κόστους ενέργειας είναι κόστος αγοράς Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων, το οποίο πληρώνει και ο καταναλωτής και η οικονομία. Είπε ότι ο σχεδιασμός για το 2030 έγινε με άλλα δεδομένα και με στόχο η Δημοκρατία να μην έχει κόστος για τους τομείς που είναι εκτός ΣΕΔΕ αλλά με την αναθεώρηση της δέσμης προτάσεων τέθηκε νέος στόχος για μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 32%, από 24%.

«Οι πραγματικότητες δείχνουν ότι ο πρώτος σχεδιασμός που έγινε ήταν πολύ φιλόδοξος και ο βαθμός υλοποίησης πολύ χαμηλός με πιο ψηλούς στόχους λόγω της αναθεώρησης των στόχων, σε πιο μικρή περίοδο αντίδρασης», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι στο προσχέδιο που τέθηκε τον Ιούνιο του 2023 αποτυπώνονται αυτές οι πραγματικότητες και πρόσθεσε ότι το προσχέδιο, το οποίο “μας παίρνει στο μείον 24% (στις εκπομπές ρύπων), παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο” οι οδηγίες του οποίου είναι να γίνει σχεδιασμός που θα οδηγεί στην επίτευξη του στόχου.

«Περιμένουμε τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το προσχέδιο» και όταν αυτά έρθουν θα εξεταστούν από τεχνική, οικονομική και κοινωνική πλευρά, ανέφερε και σημείωσε ότι μόλις ληφθούν τα σχόλια από την ΕΕ θα τεθούν ενώπιον όλων των φορέων.

«Σημαντικό είναι μέσα στο σχέδιο να υπάρχει σημαντικός μηχανισμός παρακολούθησης της εφαρμογής», ανέφερε.

Ο κ. Μεσημέρης είπε ότι για να πάμε στο μείον 24% «πρέπει να έχουμε 80.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι το 2030».

Αναφορικά με τη συνεργασία με το ΧΑΚ, εξέφρασε προβληματισμό για το ενδεχόμενο αποκρατικοποίησης του και σημείωσε ότι θα γίνει διερεύνηση με στόχο να εξευρεθεί κάποιος κρατικός φορέας να αναλάβει να κάνει τους πλειστηριασμούς ρύπων, στην περίπτωση που το ΧΑΚ αποκρατικοποιηθεί.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ Άδωνις Γιασεμίδης είπε ότι η πρόβλεψη της ΑΗΚ για το ποσό που θα καταβάλει για ρύπους το 2024 είναι γύρω στα 270 εκ. ευρώ και πρόσθεσε οι ρύποι θα είναι στα επίπεδα του 2023, δηλαδή γύρω στα 3,1 εκ. εκπομπές τόνων διοξειδίου του άνθρακα με μέση προβλεπόμενη τιμή στα 88,4 ευρώ.

Ανέφερε ότι η μέση τιμή ρύπων το 2023 ήταν 80 ευρώ και «βάλαμε μια αύξηση 10% στο ποσό αυτό», προσθέτοντας ότι οι ρύποι θα είναι στα επίπεδα του 2022 και 2023.

Είπε ακόμη ότι «όλες οι μονάδες μας στο Βασιλικό είναι έτοιμες να υποδεχθούν το φυσικό αέριο».

Ανέφερε ότι εκείνο που πραγματικά θα βοηθήσει στη μείωση των ρύπων θα είναι η αποθήκευση η οποία «θα μπορεί πολύ γρήγορα να ενταχθεί στο δίκτυο της ΑΗΚ».

Αναφορικά με την αποθήκευση, ο κ. Γιασεμίδης είπε ότι η ΑΗΚ έχει ήδη προχωρήσει με αιτήσεις για να αποθηκεύσει 40 Μεγαβάτ για 4 ώρες (ή 160 Μεγαβατώρες), ενώ «έχει κατατεθεί κοινή πρόταση του ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για αποθήκευση 240 Μεγαβατώρων ή 80 Μεγαβάτ για 3 ώρες».

Σε σχέση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΗΚ, ο ΓΔ του οργανισμού είπε ότι η ροή ενέργειας πάντοτε ήταν από τους υποσταθμούς παραγωγής προς τους υποσταθμούς μεταφοράς και μετά στα φορτία, προσθέτοντας ότι επειδή αυτό το δεδομένο έχει πλέον αλλάξει καθώς τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι σταθμοί παραγωγής, «αν δεν υπάρχει κοντά δίκτυο για να μπορέσουν να διοχετεύσουν την ενέργεια που παράγουν, αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο».

Σε σχέση με το δίκτυο διανομής, ο κ. Γιασεμίδης είπε ότι «το δίκτυο δεν είναι κορεσμένο, ούτε απαρχαιωμένο», αλλά «δεν είναι ευέλικτο».

Ανέφερε ότι έχει αρχίσει «ένα μεγάλο έργο αυτοματοποίησης», ώστε να υπάρχει παρατήρηση του δικτύου και «ξεκίνησε και η λειτουργία της βάρδιας στην διανομή που δεν την είχαμε προηγουμένως» σε σχέση με την παρατηρισιμότητα του δικτύου.

«Πλέον θα γνωρίζουμε τα φορτία που μπαίνουν στο δίκτυο και θα λαμβάνονται αποφάσεις για το πως θα γίνεται η διαχείριση των φορτίων και της παραγωγής», σημείωσε.

Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε ότι κατά τα πρώτα δύο έτη της περιόδου 2021 – 2030, δημοπρατήθηκαν 1.478.000 και 1.293.500 δικαιώματα ρύπων, αντίστοιχα, και τα σχετικά έσοδα ανήλθαν στα €78.415.320 και €102.888.405, αντίστοιχα.

«Όπως προκύπτει, τα έσοδα για το 2022 είναι σχεδόν όσα ολόκληρης της περιόδου 2012-2020, γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντικότητα της παρατηρούμενης αύξησης των εσόδων και την αυξανόμενη ανάγκη για ορθολογιστική διαχείρισή τους».

Σε σχέση με τις συστάσεις της ΕΥ, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών ΑτΘ, όπως προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΚΔ έναντι της ΕΕ, όλες οι συναρμόδιες κρατικές αρχές που έχουν εμπλοκή στην υλοποίηση του Εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ), να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην υλοποίηση των κατάλληλων πολιτικών και μέτρων.

Για τον σκοπό αυτό, συνέχισε, να θεσπιστεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης των πολιτικών και μέτρων, να εξευρεθούν τρόποι προς ουσιαστική διάθεση των εσόδων δημοπράτησης καθώς και οι δαπάνες/επενδύσεις που υλοποιούνται με τα εν λόγω έσοδα να αξιολογούνται ως προς την ενεργειακή απόδοση ή και τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος που επιτυγχάνουν.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η Επίτροπος Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου είπε ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα και «ο βασικός στόχος είναι να γίνουν εκείνες οι εισηγήσεις και οι αλλαγές ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουν δοθεί από την ΕΕ».

Ανέφερε ότι η μείωση των ρύπων προϋποθέτει να ακολουθήσουμε πιο φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις, πολιτικές, αποφάσεις, ενέργειες και αυτή είναι η προτεραιότητα μας» και πρόσθεσε ότι «η δράση για φωτοβολταϊκά για όλους, η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας είναι δράσεις που στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι «καλείται ο Κύπριος φορολογούμενος να καταβάλλει τεράστια ποσά», προσθέτοντας ότι για το έτος 2023 είναι 300 εκ. ευρώ και για το 2024 ίσως να ξεπεράσει τα 300 εκ. και ίσως φθάσει τα 500 εκ.

«Με όλα αυτά τα χρήματα θα μπορούσε κάθε σπίτι να έχει το δικό του φωτοβολταϊκό σύστημα», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «αντί να τα επενδύσουμε σε αυτό τον σκοπό και να απαλλάξουμε τον Κύπριο πολίτη από το δυσβάσταχτο βάρος του ηλεκτρισμού εμείς πληρώνουμε πρόστιμο».

Ο κ. Κουλίας είπε ότι είναι έτσι σήμερα τα πράγματα «γιατί το 2007 η τότε Κυβέρνηση του αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου προχώρησε στο στήσιμο της πλωτής εξέδρας έξω από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τους σταθμούς για να καίνε υγραέριο», αλλά επειδή «υπήρχαν τότε εκλογές, οι αρχηγοί των μεγάλων κομμάτων που τότε ήταν ο κ. Κυπριανού και ο κ. Αναστασιάδης, έρχονταν στην Επιτροπή Ελέγχου και ξεκινούσαν ένα τεράστιο καβγά ότι ήταν μέγα σκάνδαλο η πλωτή μονάδα που εξασφάλισε η Κυβέρνηση του Τάσσου Παπαδόπουλου».

«Συνεργός και συνεργάτης όπως μας αποκάλυψε ο σημερινός Γενικός Ελεγκτής, ήταν η τότε Γενική Ελέγκτρια Χρυστάλλα Γιωρκάτζη η οποία ετοίμασε και σχετική έκθεση πάνω στον άξαμο του μεγάλου σκανδάλου», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι «οι κύριοι απήλθαν άπαντες αλλά το κόστος έμεινε στον Κύπριο φορολογούμενο και καλούμαστε σήμερα να πληρώνουμε αυτό το δυσβάστακτο βάρος σχεδόν των 800 εκ.» και εξέφρασε την ευχή το θέμα να επιλυθεί σύντομα και «να βρεθεί σύντομα ο τρόπος να απαλλαγούμε από τους ρύπους». 

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε ότι καταγράφεται ότι οι δεσμευτικοί στόχοι έναντι της ΕΕ για το 2020 έχουν επιτευχθεί και πρόσθεσε πως εκείνο που προέκυψε για διάφορους λόγους εξωγενείς είναι η τεράστια αύξηση της τιμής των ρύπων στο χρηματιστήριο ETS που πήγε στα 100 ευρώ ανά εκπομπή τόνου κυρίως από την ΑΗΚ.

Ανέφερε ότι «μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουμε νέες προκλήσεις» και «αναθεωρημένους στόχους από την ΕΕ, ακόμη πιο φιλόδοξους για μείωση των ρύπων και θα έχουμε και ένα νέο τεράστιο κόστος επειδή θα ενταχθούν και άλλοι τομείς στην υποχρέωση να αγοράζουν ρύπους».

«Αυτό επιβάλει να υπάρξει αμέσως συνολικός σχεδιασμός για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτούς τους νέους φιλόδοξους στόχους μέχρι το 2030 και να περιορίσουμε αυτό το αναμενόμενο αυξημένο κόστος στην κυπριακή οικονομία», ανέφερε και πρόσθεσε ότι υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους όπως είναι το Σχέδιο Ανάκαμψης, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της ΕΕ, το Repower EU και κρατικοί πόροι που προκύπτουν από την δημοπράτηση αυτών των ρύπων.

Ο κ. Κουλλά είπε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί τάχιστα το έργο στο Βασιλικό για να έλθει το φυσικό αέριο για να υπάρξει σημαντική μείωση στην εκπομπή ρύπων για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε ότι ο κόσμος για ρύπους θα πληρώσει 300 εκ. ευρώ για το 2023 στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και «υπολογίζεται ότι το 2024 θα πληρώσουμε 500 εκ.», ενώ ανέφερε πως ο λόγος  που σήμερα ο κόσμος πληρώνει εκατοντάδες εκατομμύρια σε ρύπους είναι η «ανευθυνότητα, προχειρότητα, σκοπιμότητες και εξυπηρέτηση συμφερόντων».

Ανέφερε ότι τέσσερις φορές προσπάθησε η προηγούμενη Κυβέρνηση να φέρει φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγική ενέργεια και δεν τα κατάφερε και «η πέμπτη προσπάθεια θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν ενάμιση χρόνο, ενώ «οι υποδομές της ΕΤΥΦΑ στο Βασιλικό για να φέρουμε φυσικό αέριο θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022, ωστόσο οι εργασίες ξεκίνησαν πριν μερικούς μήνες, με τον νυν Υπουργό να μας λέει ότι θα τελειώσουν το καλοκαίρι». 

Ανέφερε επίσης ότι «το πλοίο ΕΤΥΦΑ Προμηθέας, το οποίο έχει σχέση με τις υποδομές, καθυστέρησε πάρα πολύ στο να ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής του και είναι πολύ μικρότερο σε χωρητικότητα, παρά το γεγονός ότι πληρώσαμε πολύ περισσότερα απ’ αυτά που είχαμε συμφωνήσει». 

«Το αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι να συνεχίζει ο κόσμος να πληρώνει εκατοντάδες εκατομμύρια σε ρύπους, ενώ αν είχαμε φυσικό αέριο από τον Ιούνιο του 2022, σήμερα θα πληρώναμε περίπου 25-35% λιγότερα χρήματα σε ρύπους», ανέφερε και πρόσθεσε ότι αυτό «είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο». 

Αναφορικά με το θέμα της αποθήκευσης, ο κ. Κώστα είπε ότι «ενώ φωνάζαμε τόσα χρόνια ότι θα έπρεπε να έχουμε κεντρικό σύστημα αποθήκευσης για να μην χάνουμε χιλιάδες μεγαβατώρες ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, τίποτα ως πολιτεία δεν έχουμε πράξει τόσα χρόνια».

Ανέφερε επίσης ότι για την αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού, «τίποτα δεν έχει γίνει σε όλο αυτό το διάστημα», ενώ για την προώθηση υδρογόνου, ανέφερε ότι «είχαμε μόνο μελέτες και ημερίδες χωρίς να κάνουμε οτιδήποτε». 

Πρόσθεσε ότι για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού η οποία θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το 2014, «είμαστε στο 2023 και ακόμη τίποτα δεν έχει γίνει». 

Επίσης, διερωτήθηκε τι έχει κάνει η προηγούμενη Κυβέρνηση για την αναβάθμιση του σταθμού της Δεκέλειας, ο οποίος είναι ο πιο ρυπογόνος στην Κύπρο. 

«Ο κόσμος για όλα αυτά, δεν φταίει πραγματικά σε τίποτα, ωστόσο πληρώνει σήμερα την ανικανότητα, την ανευθυνότητα, την προχειρότητα και την εξυπηρέτηση συμφερόντων, γιατί είναι βαρύτατες οι ευθύνες της προηγούμενης Κυβέρνησης, οι οποίες βαραίνουν πλέον το φορτίο της παρούσας Κυβέρνησης», κατέληξε. 

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι το θέμα της εμπορίας ρύπων συζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πρόσθεσε ότι από το 2005 καταρτίστηκε το σχέδιο και ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρούσαν οι χρεώσεις και που είναι χρηματιστήριο για το οποίο «όλοι γνώριζαν ότι όσο πιο πολλοί ζητούν ένα πράγμα τότε πάει πάνω η αξία του, φθάνοντας στο σημείο να πληρώνουμε πάνω από 200 εκ. για τους ρύπους κάθε χρόνο». 

«Είναι ένα από τα πιο μεγάλα σκάνδαλα που συμβαίνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι πάρα πολλά τα λεφτά και χρεώνεται ο κόσμος να πληρώνει περίπου το 1/3 του λογαριασμού του» σε ρύπους, ανέφερε και πρόσθεσε ότι «φθάσαμε στο σημείο να εχουμε ακριβό ρεύμα και να δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στους πολίτες». 

Ο κ. Θεοπέμπτου είπε ότι η Κυβέρνηση από αυτά τα λεφτά εισπράττει και ΦΠΑ που είναι 40-45 εκ. ανά έτος και «δεν την ενδιαφέρει να κάνει οτιδήποτε» και «για αυτό το άφησαν τόσα χρόνια». 

Ανέφερε ότι το γεγονός μεταξύ άλλων ότι πρέπει να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, να βοηθήσουμε τον κόσμο να μειώσει τα έξοδα του για να θερμαίνει το σπίτι του, να έχουμε πιο πολλές δημόσιες μεταφορές είναι από τα πράγματα που έπρεπε να κάνει μια χώρα και «δεν τα έχουμε κάνει». 

Πρόσθεσε ότι από την 1η του 2024 θα υπάρξουν επιπλέον υποχρεώσεις και «ξέρουμε από τώρα τι θα συμβεί το 2027 και 2028» και «άκουσα για πολλοστή φορά την κυβερνητική πλευρά να λέει ότι είμαστε τόσο πίσω, χρειάζεται να κάνουμε πολλές ανακαινίσεις κτιρίων που δεν υπάρχουν τεχνικοί για να κάνουν αυτές τις ανακαινίσεις». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Υπερδιπλάσιες στην Κύπρο οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

Stockwatch: Βαρύ το κόστος ρύπων και πράσινου φόρου το 2024 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα