Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2023 Νόμου του 2023 Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2023 Νόμου του 2023, ώστε να προβλεφθεί ανακατανομή πιστώσεων ύψους €60.764 μεταξύ άρθρων, και παράλληλη δημιουργία τριών άρθρων χωρίς να μεταβάλλεται το ύψος του εν λόγω προϋπολογισμού. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημοσιονομικό Συμβούλιο, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

30 Νοεμβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα