Φρένο στις μετατροπές οχημάτων, αναβολή για εταιρικό τέλος και ευρωεκλογές

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/09/2023, υπερψήφισε την πρόταση νόμου που προνοεί τη θέσπιση διαδικασίας, ούτως ώστε σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση, να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή. 

Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε η ψήφιση των προτάσεων νόμου που προνοούν απάλειψη του ετήσιου εταιρικού τέλους και του νομοσχεδίου που προνοεί κατάργηση της υποχρεωτικής ψήφου στις ευρωεκλογές.  

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν: 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, έτσι ώστε να θεσπιστεί διαδικασία σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή. 

Νόμο για ακινητοποίηση οχημάτων με μη επιτρεπόμενες μετατροπές ψήφισε η Βουλή 

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νόμο για ακινητοποίηση οχημάτων που έχουν υποστεί μη επιτρεπόμενες μετατροπές και προκαλούν ηχορύπανση. 

Την πρόταση νόμου κατέθεσαν εκ μέρους της ΕΔΕΚ ο Βουλευτής Ηλίας Μυριάνθους και ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου. Ο νόμος ψηφίστηκε με 35 ψήφους υπέρ και δύο αποχές.   

Σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε σε περίπτωση κατά την οποία εντοπίζεται μηχανοκίνητο όχημα το οποίο έχει υποστεί μη επιτρεπόμενες μετατροπές κατά τρόπο που να προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση, αυτό ακινητοποιείται και μεταφέρεται σε χώρο όπου διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από τη μετατροπή του. 

Ο νόμος προνοεί μεταξύ άλλων όπως ο ιδιοκτήτης οχήματος το οποίο έχει υποστεί μη επιτρεπόμενη μετατροπή καλείται γραπτώς, με διπλοσυστημένη επιστολή ή με παράδοση επιστολής επιτόπου, να το ακινητοποιήσει και να το μεταφέρει σε χώρο που θα του υποδειχθεί από τον Έφορο Μηχανοκίνητων Οχημάτων ή σε αδειοδοτημένο ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων, προκειμένου αυτό να τύχει επιθεώρησης. 

Επίσης προνοεί επιβολή υποχρέωσης στον ιδιοκτήτη οχήματος στο οποίο διαπιστώνεται μη επιτρεπόμενη μετατροπή να επαναφέρει το εν λόγω όχημα στην αρχική μηχανική του κατάσταση. 

Ακόμα προνοεί παροχή δυνατότητας στην Αστυνομία να κατάσχει μηχανοκίνητο όχημα το οποίο έχει υποστεί μη επιτρεπόμενες μετατροπές, σε περίπτωση κατά την οποία αυτό δεν φέρει αριθμούς εγγραφής. 

Μιλώντας στην Ολομέλεια ο εκ των εισηγητών, Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει σκοπό να ρυθμίσει μια μάστιγα για την Κύπρο, δηλαδή την ηχορύπανση η οποία εσκεμμένα προκαλείται από πολλούς σε αστικά κέντρα αλλά και στην ύπαιθρο. Πολλές φορές, πρόσθεσε, η μετατροπή οχημάτων έχει ως αποκλειστικό στόχο την παραγωγή θορύβου. 

Εξήγησε ότι η διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα προνοούσε ότι αν και εφόσον καταδιωχθεί το συγκεκριμένο όχημα, τότε η Αστυνομία θα μπορούσε να προχωρήσει σε καταγγελία για οχληρία. Σημείωσε ωστόσο ότι αυτού του είδους η καταδίωξη ενέχει κινδύνους τόσο για τον καταδιωκόμενο όσο και για αυτόν που καταδιώκει. Με τη συγκεκριμένη πρόταση, πρόσθεσε, ο οποιοσδήποτε κάτοχος τέτοιων οχημάτων καλείται να φέρει για έλεγχο το όχημα του και αν διαπιστωθεί ότι φέρει μετατροπές θα ακινητοποιείται. 

Καταληκτικά, ανέφερε ότι όπου υπάρχει θόρυβος, υπάρχει ταχύτητα και υπάρχουν θανατηφόρα ή πολύ σοβαρά ατυχήματα, ενώ εξήγησε ότι αρχικά η πρόταση ήταν πολύ πιο αυστηρή αλλά έφτασε στο σημείο που είναι σήμερα ύστερα από διάλογο. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, συνεχάρη τους εισηγητές της πρότασης και πρόσθεσε ότι τέτοιους είδους ηχορύπανση δεν χαλά μόνο την ησυχία των ανθρώπων αλλά ενοχλεί και ανθρώπους και ειδικά παιδιά με σοβαρό πρόβλημα υγείας, προκαλώντας τους κρίσεις, πανικό και αναστάτωση. 

Η Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών Αλεξάνδρα Ατταλίδου, εξέφρασε την ελπίδα αυτή η νομοθεσία να εφαρμοστεί όντως από την Αστυνομία, δηλώνοντας παθούσα, αφού κατοικεί μεταξύ των οδών Δημοσθένη Σεβέρη και Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία. Ο κόσμος της περιοχής, όπως είπε, είναι απελπισμένος και ήταν αποφασισμένος να πάρει το νόμο στα χέρια του. Πρόσθεσε ότι και η ίδια πολλές φορές επικοινώνησε για το θέμα με την Αστυνομία και έλαβε την απάντηση ότι είτε δεν έχουν αστυνομικούς ή περιπολικά, ή δεν τους αφήνουν οι ανώτεροί τους να παρέμβουν. Σημείωσε ακόμα ότι υπήρξαν διαμαρτυρίες και από ξένες πρεσβείες που βρίσκονται στην περιοχή. 

Είπε επίσης ότι θα πρέπει να έχουν συνέπειες και τα συνεργία που προβαίνουν σε τέτοιες μετατροπές, που έχουν οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε απελπισία αφού δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ.   

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, ώστε αφενός το νερό που χρησιμοποιείται για σκοπούς προστασίας της καλλιέργειας γεωργού από καταστροφές που προκαλούνται λόγω παγετού ή πυρκαγιάς να μην προσμετράτε στην ατομική ποσόστωση του γεωργού και αφετέρου το τέλος χρέωσης της κατανάλωσης του νερού αυτού να καθορίζεται με διάταγμα που θα εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

Νόμος για διαφορετική τιμολόγηση νερού για πυρόσβεση και παγετοπροστασία 

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νόμου που δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκδίδει διάταγμα για διαφορετική τιμολόγηση του νερού που χρησιμοποιείται για σκοπούς παγετοπροστασίας ή για σκοπούς κατάσβεσης πυρκαγιάς. 

Την σχετική πρόταση νόμου κατέθεσαν οι βουλευτές του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, Χαράλαμπος Πάζαρος και Νίκος Σύκας και ψηφίστηκε με 36 ψήφους υπέρ και 3 αποχές. 

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, η ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται για σκοπούς πυρόσβεσης ή παγετοπροστασίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του συνόλου της ποσότητας νερού που ένας καταναλωτής δικαιούται να λάβει για τον σκοπό της άρδευσης. Επιπλέον, το τέλος χρέωσης για την κατανάλωση νερού που χρησιμοποιείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς θα καθορίζεται με διάταγμα που θα εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

Οι εισηγητές της πρότασης θεώρησαν ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις για μειωμένη τιμολόγηση της υπερκατανάλωσης νερού η οποία οφείλεται σε λήψη έκτακτων μέτρων λόγω καιρικών συνθηκών δεν τυγχάνουν εφαρμογής και ως εκ τούτου ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το επιπρόσθετο τέλος της εν λόγω υπερκατανάλωσης. 

Όπως ανέφερε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, ο νόμος αφορά ουσιαστικά τη δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων από πλευράς Υπουργού, ώστε να καθορίζει διαφορετικές τιμές για χρήση υδάτων που αφορούν την πυρόσβεση και την παγετοπροστασία. Είναι, όπως είπε, μια εξουσία την οποία ήδη έχει ο Υπουργός, αλλά πλέον μπορεί να δημιουργεί διατάγματα για τις χρήσεις αυτές. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αναβλήθηκαν: 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017    

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022    

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022    

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022    

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022    

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:  

(α) η απάλειψη της υποχρέωσης καταβολής ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) από όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες,     

(β) η εξαίρεση των εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ετησίως, από την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350),     

(γ) η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι εταιρείες μικρού μεγέθους να καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους εκατόν ευρώ (€100), ενώ οι εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους να καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350),     

(δ) η εξαίρεση από την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) των εταιρειών οι οποίες δεν ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή από την ημερομηνία σύστασής τους, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Φ.Π.Α. δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φορολογικό Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου και δεν διατηρούν οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό και    

(ε) η εξαίρεση των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από την υποχρέωση καταβολής των τελών και δικαιωμάτων που καθορίζονται σε κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350).   

Εκ νέου αναβολή της συζήτησης στην Ολομέλεια για το τέλος εταιρειών 

Αναβλήθηκε εκ νέου στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για αλλαγή στη νομοθεσία που υποχρεώνει όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες να καταβάλουν ετήσιο τέλος ύψους €350. 

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη συζήτηση είχε αναβληθεί και κατά την τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής πριν από το κλείσιμό της το καλοκαίρι. 

Παράλληλα στην Ολομέλεια κατατέθηκε νέα πρόταση νόμου από το ΑΚΕΛ για το θέμα, η οποία προβλέπει κλιμακωτή επιβολή του τέλους μόνο για τις εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Για εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία μέχρι δύο εκατομμύρια ευρώ προβλέπεται ετήσιο τέλος €350. Για εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία από 2 μέχρι 5 εκ. προβλέπεται τέλος €750 και για εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία από 5 εκ, μέχρι 20 εκ ευρώ, τέλος €1250. 

Συναφή δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Προτείνουν κλιμακωτό χαράτσι μέχρι €1.250 – Ξανά η συζήτηση στη Βουλή 

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, ώστε να εισαχθούν στην εθνική νομοθεσία οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την εφαρμογή της Απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2018, να καταργηθούν υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν στην υποχρεωτική ψηφοφορία, να εισαχθούν πρόνοιες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων στις ευρωεκλογές και να εκσυγχρονισθούν οι προβλεπόμενες ποινές και η προσαρμογή τους σε ευρώ. 

Συναφή δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Προς κατάργηση η υποχρεωτική ψήφος στις ευρωεκλογές 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αποσύρθηκαν: 

Ο περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Καταργητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια απέσυρε το πιο πάνω νομοσχέδιο μέσω του οποίου καταργείται ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013. Η κατάργηση αποσκοπεί στην κάλυψη των μόνιμων αναγκών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με μόνιμο προσωπικό και τον περιορισμό της κάλυψης των αναγκών με μη μόνιμο προσωπικό. 

Επιπρόσθετα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο δημόσιος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας να επανέλθουν στην κανονικότητα σε σχέση με τον τρόπο οργάνωσης και στελέχωσής τους, ώστε να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν καθώς και η προώθηση των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους. 

Εκβιασμούς σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα κατήγγειλε ο Κ. Χατζηγιάννης 

Βουλευτές της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής δέχονται παρεμβάσεις που φτάσουν «στα όρια του εκβιασμού» σε σχέση με τη συζήτηση που γίνεται για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, κατήγγειλε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας Κυριάκος Χατζηγιάννης. 

Λίγο πριν από το κλείσιμο της συνεδρίας της Ολομέλειας, ο κ. Χατζηγιάννης, ανέφερε ότι ενώ η Επιτροπή ασχολήθηκε εκτεταμένα με το θέμα προσπαθώντας να δώσει λύσεις, γίνονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις. 

«Δεν είμαστε δογματικοί υπέρ κανενός περιεχομένου και ούτε αυτή η Βουλή θεωρώ, μπορεί να ψηφίσει οποιοδήποτε νόμο που είναι αντισυνταγματικός, είτε άλλως πώς. Η ισορροπία διασφαλίζεται μέσα από τον προβληματισμό και τον διάλογο. Ως εκ τούτου, με παρεμβάσεις τέτοιου είδους που φτάνουν τα όρια του εκβιασμού, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε και χρειάζομαι στήριξη για να ασκήσω τα συνταγματικά μου δικαιώματα ως βουλευτής, εντελώς αμερόληπτα και με βάση τον κώδικα δεοντολογίας της Βουλής», είπε. 

Πρόσθεσε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι «άκρως απαράδεκτο» και είπε ότι οι βουλευτές δέχονται εκβιασμούς που ξεπερνούν τα όρια της κριτικής και της παρέμβασης. 

Ο σκοπός της Επιτροπής, είπε, είναι να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των καλλιτεχνών και των χρηστών και αντ’ αυτού, όπως είπε, υπάρχουν θέματα που δημιουργούν και φόβο και τρόμο. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον