Επιτροπή Παιδείας: Στην τελική ευθεία το Υφυπουργείου Πολιτισμού, εκπρόθεσμη εξέταση προϋπολογισμού ΟΝΕΚ και Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 23/02/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί της ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021

2. Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2021

3. Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

4. Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων σκοπός των οποίων είναι:

1. η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού και διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και η μεταφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και μέρους των δραστηριοτήτων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου,

2. η μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η σχετική τροποποίηση όλων των νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και δημόσιων εγγράφων,

3. η τροποποίηση του περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Νόμου, ώστε να συνάδει με τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο και

4. η τροποποίηση του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, ώστε να συνάδει με τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο.

Η Επιτροπή, αφού έτυχε ενημέρωσης από τους εκπροσώπους των αρμοδίων υπηρεσιών για θέματα που προέκυψαν κατά την προηγούμενη συνεδρία της και ζήτησε από αυτούς να αποστείλουν το συντομότερο και γραπτώς τις σχετικές θέσεις τους, ολοκλήρωσε τη συζήτηση των νομοσχεδίων και αποφάσισε την παραπομπή τους στην Ολομέλεια.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας είπε πως σήμερα μετά από 6 μήνες συζητήσεων ολοκληρώθηκε η εξέταση του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Εξέφρασε τη στήριξη του κόμματος του στο κυβερνητικό νομοσχέδιο με τις αλλαγές που έχουν επιφέρει ομόφωνα ή πλειοψηφικά η Επιτροπή Παιδείας. Με αυτή την εξέλιξη, είπε, το θέμα οδεύει προς το τελευταίο στάδιο της κατάθεσης των τροπολογιών την ερχόμενη βδομάδα και στη συνέχεια στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Ο κ. Κάρουλλας είπε πως αναμένει όπως η Ολομέλεια του σώματος θα αρθεί στην πραγματική διάσταση του ζητήματος, της ολοκληρωμένης εξέτασης των πολιτιστικών ζητημάτων του τόπου έτσι ώστε και αυτή η μεταρρύθμιση να προβεί προς όφελος της χώρας. «Ο πολιτισμός αποτελεί ένα καίριο κομμάτι της επιβίωσης μας και της ταυτότητας μας στην ΕΕ και στον κόσμο γενικότερα», είπε.

5. Ο περί Προϋπολογισμού Οργανισμού Νεολαίας του 2022 Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2022, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €17.182.816 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Στο πλαίσιο της συζήτησης οι εκπρόσωποι του οργανισμού παρείχαν διευκρινίσεις σε σχέση με στοιχεία που ζητήθηκαν από την Επιτροπή, κατά την προηγούμενη συνεδρία της, ενώ υποβλήθηκαν νέα ερωτήματα, τα οποία απαντήθηκαν προφορικά. Αναμένεται ωστόσο από τους εκπροσώπους να αποστείλουν και γραπτώς στοιχεία. Η συζήτηση επί του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η παραπομπή του στην Ολομέλεια

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, o Βουλευτής του ΑΚΕΛ  Χρίστος Χριστόφιας, είπε πως ο Οργανισμός έστω και αν κατατέθηκε ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, αυτή τη στιγμή είναι υποχρηματοδοτημένος, καθώς δεν έχουν δοθεί όλα τα αναγκαία κονδύλια και ιδιαίτερα αυτά που έχουν να κάνουν με τη χορηγία των οργανωμένων συνόλων της νεολαίας, όπως η ΠΟΦΕΝ, η ΠΣΕΜ, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και όλες οι οργανώσεις νεολαίας.

«Καλούμε την Κυβέρνηση, την γραπτή δέσμευση που έχει δώσει ότι θα έρθει εντός το 2022 με συμπληρωματικό προϋπολογισμό, να τον φέρει έγκαιρα πριν από το καλοκαίρι για να μην αφήσουμε τα οργανωμένα σύνολα της νεολαίας ξεκρέμαστα», είπε καταλήγοντας ο κ. Χριστόφιας.

6. Ο περί Προϋπολογισμού της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών του 2022 Νόμος του 2022

Η Επιτροπή  άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για το έτος 2022, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €372.500 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι εκπρόσωποι της ακαδημίας επεξήγησαν τις πρόνοιες του υποβληθέντος προς έγκριση προϋπολογισμού, επεξηγώντας το έργο της στους τομείς της παιδείας, της επιστήμης και των γραμμάτων, καθώς και τους στόχους της. Η Επιτροπή υπέβαλε ερωτήματα, τα οποία απαντήθηκαν προφορικά ενώ αναμένεται από τους εκπροσώπους να αποστείλουν και γραπτώς κάποια στοιχεία. Η συζήτηση επί του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η προώθησή του στην Ολομέλεια.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας ανέφερε πως η Επιτροπή έχει εξετάσει τον πρώτο της προϋπολογισμό, ο οποίος δίνει σάρκα και οστά στην Ακαδημία ώστε να μπορέσει να επιτελέσει την αποστολή της. Είπε πως από το ΑΚΕΛ τέθηκε το θέμα της έρευνας για την Πανδημία, αναφέροντας πως και το Υπουργείο Παιδείας έχει αρχίσει τις αξιολογήσεις των μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι οποίες αρχίζουν για πρώτη χρονιά φέτος από την προδημοτική και την Α΄ Δημοτικού.

Σημείωσε πως η όποια συνεργασία μεταξύ Ακαδημίας και Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να είναι εκ των ων ουκ άνευ για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της αξιολόγησης των επιπτώσεων της Πανδημίας και της λήψης των θεραπευτικών μέτρων.

O Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είπε πως σήμερα αναδείχθηκε εκ μέρους του Προέδρου της Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών ένα πολύ σοβαρό θέμα. Όπως είπε, η Ακαδημία, αξιοποιώντας τις διεθνείς διασυνδέσεις της κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας για τη διεξαγωγή μιας επιστημονικής έρευνας για τις επιπτώσεις της Πανδημίας στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών καθώς και στα ευρύτερα ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα.

Σημείωσε πως το Υπουργείο Παιδείας έχει αρνηθεί να συνεργαστεί με την Ακαδημία για να γίνει αυτή η έρευνα, η οποία έγινε σε πολλά άλλα κράτη και υπενθύμισε πως στην έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής την περασμένη Δευτέρα, το ΑΚΕΛ κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Η πρώτη ήταν πως επιστημονικά θα πρέπει να διαπιστωθεί το πρόβλημα και το μέγεθος του, δεύτερη πως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός για την κάλυψη των κενών και επίλυση των προβλημάτων το επόμενο διάστημα, τρίτη πως αυτός ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει για την επόμενη χρονιά την μείωση του αριθμού των παιδιών ανά τάξη ώστε να μπορεί να γίνεται ενισχυτική διδασκαλία. Ταυτόχρονα, θα πρέπει ο σχεδιασμός να περιλαμβάνει ενίσχυση των προγραμμάτων «Δράσε» για παιδιά που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας. Τέταρτη εισήγηση ήταν να αξιοποιηθούν τα θερινά σχολεία για τη δημοτική τουλάχιστον εκπαίδευση.

Είπε πως όντως έχουν δημιουργηθεί σημαντικά κενά το προηγούμενο διάστημα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρόσθεσε πως τα μέλη της Ακαδημίας σημείωσαν ότι υπάρχουν τεράστια κενά και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, αφού αυτή γίνεται με αναποτελεσματικό τρόπο και χωρίς να αξιοποιούνται οι πραγματικές δυνατότητες της τεχνολογίας αλλά και η παιδαγωγική επιστήμη.

Ο κ. Χριστοφίδης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του ΑΚΕΛ καθώς η Ακαδημία ζήτησε προϋπολογισμό 1,2 εκ. ευρώ και έλαβε λίγο πιο κάτω από το ¼ του ποσού αυτού.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα