Επιτροπή Νομικών: Προβλήματα συστήματος i-justice, κατ’ οίκον κρατήσεις με βραχιολάκι και κανονισμοί πρόσληψης αστυνομικών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 23/02/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

1. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή του i-justice

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, το οποίο ενεγράφη με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος i-justice και ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τον θεσμικό ρόλο των πρωτοκολλητείων, την τήρηση προθεσμιών καταχώρισης και τη δυνατότητα φυσικής καταχώρισης εγγράφων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας ανέφερε ότι «είναι σημαντικό το γεγονός ότι και η δικαιοσύνη εκσυγχρονίζεται με την εισαγωγή του i-justice εδώ και ένα χρόνο ενώ πολύ σύντομα θα μπούμε και στην εποχή του e-justice». Τόνισε, όμως, ότι η αλλαγή αυτή δε λύνει τα προβλήματα που απασχολούν τη δικαιοσύνη και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο χρόνιο θέμα των κτιριακών εγκαταστάσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

«Όσον αφορά το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, υπάρχει μία εισήγηση που έχω καταθέσει ο ίδιος στην Υπουργό Δικαιοσύνης, για να αρχίσει το κράτος διαβουλεύσεις για μετακίνησή του σε χώρο αξιοπρεπή και λειτουργικό για τη δικαιοσύνη», πρόσθεσε και εξήγησε ότι ο χώρος που προτείνεται ως μεταβατικό στάδιο, μέχρι την ανέγερση νέων κτιρίων, αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις απέναντι από το μετόχι Κύκκου.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης είπε πώς «βρισκόμαστε στο αρχικό στάδιο και αναμένουμε την ολοκλήρωση του τελικού συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και τη διόρθωση κάποιων μικροπροβλημάτων που παρουσιάζονται στην εφαρμογή του υφιστάμενου συστήματος. Εάν χρειαστεί στην πορεία να επανέλθουμε για να συμβάλουμε στη βελτίωση των οποιοδήποτε διαδικασιών, κενών και αδυναμιών να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε».

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Διασκεδάζουν ανησυχίες για σύστημα i-justice

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

2. Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να διαγραφεί η διάταξη που καθιστά πειθαρχικό παράπτωμα τη λήψη αμοιβής μικρότερης από αυτή που ορίζεται ως ελάχιστη από τους εκάστοτε εν ισχύι Κανονισμούς.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, η εν λόγω διάταξη έχει καταστεί άνευ αντικειμένου, καθότι πλέον η επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, καθώς και τα κριτήρια για τη δικηγορική αμοιβή ρυθμίζονται από τις πρόνοιες των περί Επίλυσης Διαφορών που προκύπτουν από Παροχή Υπηρεσιών των Ασκούντων Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) Κανονισμών.

Η Επιτροπή άκουσε τις απόψεις των αρμοδίων και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση τόσο επί της αρχής όσο και κατ’ άρθρον, αποφάσισε να τοποθετηθεί σχετικά με τις πρόνοιες της σε επόμενη συνεδρία.

3. α. Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019

β. Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου, σκοπός των οποίων είναι η συνολική αντικατάσταση του υφιστάμενου περί Φυλακών νομοθετικού πλαισίου, ώστε να συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί έκτισης ποινών και τις διεθνώς επικρατούσες αρχές περί μεταχείρισης των κρατουμένων. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή προχώρησε στην κατ’ άρθρον συζήτηση των διατάξεων του νομοσχεδίου στην παρουσία των εμπλεκόμενων φορέων, η οποία θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, η ψήφιση των σχεδίων νόμου είναι απαραίτητο «να λήξει το συντομότερο δυνατό», καθώς η Κύπρος καλείται να εναρμονιστεί και με Αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και με γνωματεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ο κ. Τορναρίτης, αναδείχθηκαν σημαντικά θέματα κατά τη συζήτηση, για τα οποία τα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν απαντήσεις και διευκρινίσεις. «Το κορυφαίο ανάμεσα στα θέματα αυτά», όπως είπε, «αφορά στο βραχιολάκι για τους υπόδικούς και στο δικαίωμα που θα πρέπει να έχει το δικαστήριο, για να αποφασίσει αν ένας υπόδικος μπορεί να τελεί υπό κράτηση κατ’ οίκον με ηλεκτρονική παρακολούθηση».

Πρόσθεσε, δε, ότι ζητήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να καταθέσει τις τελικές του εισηγήσεις μέσα στις επόμενες δύο βδομάδες, ώστε να προχωρήσει η επεξεργασία του νομοσχεδίου.

4. α. Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019

β. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της τοποθέτησης σχετικά με τις πρόνοιες των πιο πάνω νομοσχεδίων.

5. Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022

Η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της τοποθέτησης σχετικά με τις πρόνοιες του πιο πάνω νομοσχεδίου.

6. α. Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021

β. Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών, αποφάσισε την παραπομπή τους στην Ολομέλεια του σώματος.

Όπως είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης, η αναθεώρηση των κανονισμών, που προέκυψε μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για ακύρωση προλήψεων, αποσκοπεί στο να καλύψει τα κενά που εντοπίστηκαν στη διαδικασία των προσλήψεων νέων αστυνομικών.

Από την πλευρά του ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης επεσήμανε πως «θα μελετήσουμε τα νέα κείμενα και θα οδηγηθούν σύντομα στην Ολομέλεια για να κλείσει και αυτό το θέμα, που εκκρεμεί εδώ και καιρό, λόγω του λανθασμένου χειρισμού που έτυχε η πρόσληψη των αστυνομικών, από εκείνους που είχαν την ευθύνη της πρόσληψης», αναφέροντας ότι «η εκτελεστική εξουσία έχει συμφωνήσει με εισηγήσεις και προβληματισμούς που είχαμε καταθέσει και φαίνεται να έχουν ενσωματωθεί στα νέα κείμενα».

7. Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος, αφού προηγηθεί ο κύκλος διαβούλευσης επί τροπολογιών που αναμένεται να υποβάλουν βουλευτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα