Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού και διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και η μεταφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και μέρους των δραστηριοτήτων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, οι κύριες αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

(α) Η χάραξη και η εφαρμογή εθνικής στρατηγικής και πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.

(β) Η ανάδειξη και η προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου, με αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της σύγχρονης δημιουργίας.

(γ) Η διαχείριση των αρχαιοτήτων, των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθώς και η διεξαγωγή ερευνών και ανασκαφών.

(δ) Η καταγραφή και η αποδελτίωση με συμβατικά ή/και ψηφιακά μέσα της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κατεχόμενες από τον τουρκικό στρατό περιοχές της Δημοκρατίας.

(ε) Η διαχείριση ή/και εποπτεία δημόσιων μουσείων, πινακοθηκών, βιβλιοθηκών και άλλων ανάλογων πολιτιστικών οργανισμών ή ιδρυμάτων.

(ζ) Η ανάπτυξη πολιτικής για την ενθάρρυνση των εκδόσεων και τη συγγραφή βιβλίων και ευρύτερα για την καλλιέργεια της λογοτεχνίας και των γραμμάτων.

(η) Η προώθηση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της ενημέρωσης σε θέματα πολιτισμού και η προώθηση και η στήριξη επενδύσεων στον πολιτισμό.

(θ) Η προαγωγή της θεατρικής τέχνης, η διαμόρφωση πολιτικής και η ανάπτυξη προγραμμάτων και κινήτρων για τη στήριξη της θεατρικής δημιουργίας και της θεατρικής ανάπτυξης.

(ι) Η καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας των πολιτών και η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του κυπριακού θεάτρου και του θεάτρου άλλων χωρών.

(κ) Η παροχή χορηγιών και υποστηρικτικών δομών για θέματα θεατρικής δημιουργίας και/ή παραστάσεις δυνάμει συγκεκριμένων σχεδίων και κινήτρων και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ταμείων σχετικά με τον πολιτισμό.

(λ) Η ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με άλλα κράτη και η προώθηση δικτύωσης και ευκαιριών ανταλλαγής πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Θέατρο, Ιστορία-Αρχαιολογία, Παιδεία, Πολιτισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

18 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

17 Μαρτίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

24 Μαρτίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

31 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα