Επιτροπή Παιδείας: Σχολή Επιστημών Θάλασσας, Πολυτεχνική Σχολή και εξετάσεις τετραμήνων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 16/02/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021

2. Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2021

3. Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

4. Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση επί των πιο πάνω νομοσχεδίων σκοπός των οποίων είναι:

1. H θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού και διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και η μεταφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και μέρους των δραστηριοτήτων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

2. H μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η σχετική τροποποίηση όλων των νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και δημόσιων εγγράφων,

3. H τροποποίηση του περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Νόμου, ώστε να συνάδει με τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο και

4. H τροποποίηση του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, ώστε να συνάδει με τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο.

Κατά τη συζήτηση η Επιτροπή έκρινε ότι απαιτείται να κληθούν στην επόμενη συνεδρία εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ώστε να δώσουν κάποιες διευκρινίσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων που προέκυψαν. Η συζήτηση θα συνεχιστεί.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Πάει Ολομέλεια το υφυπουργείο Πολιτισμού

5. Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2022 Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2022. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος με δαπάνες ύψους €17.182.816 και έσοδα του ίδιου ύψους. Οι εκπρόσωποι του οργανισμού επεξήγησαν τις πρόνοιες του υποβληθέντος προς έγκριση προϋπολογισμού, τονίζοντας το έργο και τους στόχους του οργανισμού για την ευημερία της νεολαίας του τόπου. Η Επιτροπή υπέβαλε ερωτήματα και ζήτησε από τους εκπροσώπους να αποστείλουν στοιχεία.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι «υπογραμμίστηκε στην Επιτροπή, σχεδόν από όλους, η έλλειψη της αναγκαίας πολιτικής βούλησης για στήριξη του Οργανισμού Νεολαίας και κατ’ επέκταση της πολιτικής του κράτους απέναντι στην νέα γενιά». Αναφέρθηκε σε σοβαρές ελλείψεις, ιδίως στη στήριξη πρωτοβουλιών νέων, καθώς και στην καθυστέρηση του διορισμού νέου Συμβουλίου του Οργανισμού, όπως επίσης και στη θέση του διευθυντή, που παραμένει κενή.

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης της ΔΗΠΑ, δήλωσε ότι «τα προγράμματά του Οργανισμού πρέπει να ενισχυθούν, να εμπλουτιστούν και να αναβαθμιστούν ποικιλοτρόπως», ενώ επεσήμανε και την ανάγκη για νέα προγράμματα «για την ύπαιθρο και ειδικά τις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές». Όπως είπε, «ο πλουραλισμός των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Νεολαίας, εμπλέκει ενεργά τους νέους πολίτες στην κοινωνία, διαμορφώνει τον χαρακτήρα τους και δημιουργεί νέους χρήσιμους στην κοινωνία».

Η εξέταση του θέματος θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

6. Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2022, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος με δαπάνες ύψους €163.640.000 και έσοδα του ίδιου ύψους. Οι εκπρόσωποι του πανεπιστημίου έδωσαν διευκρινίσεις σε σχέση με τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την Επιτροπή κατά την προηγούμενη συνεδρία και τα οποία υποβλήθηκαν εκ των προτέρων γραπτώς. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος.

Τέλος στα σχέδια για Σχολή Επιστημών της Θάλασσας στη Λάρνακα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τέλος στα σχέδια για Σχολή Επιστημών της Θάλασσας στη Λάρνακα φαίνεται να έβαλε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.

Η Επιτροπή ζήτησε ενημέρωση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου πριν λίγες εβδομάδες, στο πλαίσιο της εξέτασης του ετήσιου προϋπολογισμού του. Το Πανεπιστήμιο, με επιστολή ενημέρωσε σήμερα τα μέλη της Επιτροπής ότι δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του σχεδιασμού για Σχολή Επιστημών της Θάλασσας στη Λάρνακα, καθώς υπολογίστηκε ότι το κόστος της ανέρχεται στα €100 εκατομμύρια.

Λόγο για «πρωτάκουστα πράγματα» έκανε ο Προεδρεύων της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, εξηγώντας ότι η υπόσχεση της Κυβέρνησης για σχολή στη Λάρνακα, στηρίχθηκε σε εκτίμηση της προηγούμενης πρυτανικής αρχής, που έκανε λόγο για κόστος €15 εκατ. «Μας είπαν ότι η πρόβλεψη για τα €15 εκατ. ήταν περισσότερο ακαδημαϊκή, ενώ η νυν πρυτανική αρχή έκανε μία τεκμηριωμένη μελέτη», εξήγησε.

«Όπως μάθαμε σήμερα, η Κυβέρνηση ήταν ενήμερη από το 2019, για τον υπολογισμό του κόστους στα €100 εκατ.» πρόσθεσε ο κ. Σαββίδης και έκανε λόγο για «κοροϊδία προς τους Λαρνακείς», οι οποίοι περιμένουν ένα έργο που φαίνεται να μη μπορεί να υλοποιηθεί.

Τέλος, είπε ότι ενημερώθηκαν πως προτεραιότητα του Πανεπιστημίου είναι η δημιουργία Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για την υποστήριξη του έργου της Ιατρικής Σχολής.

«Δεν πρόκειται να δεχθούμε ότι αυτή η ιδέα εγκαταλείπεται, θα πιέσουμε για την έναρξη διαλόγου και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε για την ορθότητά της δημιουργίας της σχολής στη Λάρνακα», υπογράμμισε ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ από τη Λάρνακα, Ανδρέας Αποστόλου.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ανέφερε ότι κλήθηκαν το Υπουργείο Παιδείας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου να μπουν άμεσα σε ένα νέο διάλογο με τον Δήμο Λάρνακας, για να γίνει επανασχεδιασμός και να διαφανεί αν μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση της δέσμευσης της πολιτείας προς την επαρχία Λάρνακας.

«Όλα τα μέλη της Επιτροπής θέσαμε επιτακτικά την ανάγκη, όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας προχωρήσουν στη λειτουργία πανεπιστημιακής σχολής στη Λάρνακα», ανέφερε στις δηλώσεις του και ο Αλέκος Τρυφωνίδης, Βουλευτής της ΔΗΠΑ.

Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις καθυστερήσεις και τα αυξημένα κόστη της Πολυτεχνικής Σχολής

Τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας απασχόλησε επίσης και η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και τις πιθανές αυξήσεις το τελικό κόστος της.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, το έργο, που είχε υπολογιστεί στα €53 εκατ., άρχισε τον Ιανουάριο του 2016 και αναμενόταν να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2019. Μετά από διαδοχικές παρατάσεις, η ολοκλήρωση του έργου βρίσκεται μόλις στο 64%, με το κόστος να ανέρχεται μέχρι στιγμής στα €37 εκατ. Σύμφωνα με τους μέχρι στιγμής υπολογισμούς, το έργο αναμένεται να τελειώσει το 2023.

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, έκανε λόγο για «προχειρότητα του κράτους» και είπε ότι «κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει η ολοκλήρωσή του», ενώ κατέληξε ότι «κανείς δε λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος».

Από την πλευρά του, ο Αλέκος Τρυφωνίδης της ΔΗΠΑ, μίλησε για «εγκληματικές καθυστερήσεις» και ανέφερε ότι το θέμα θα εγγραφεί στην Επιτροπή Ελέγχου. «Ζητούμε από τον Γενικό Ελεγκτή, με βάση την έκθεση και τα ευρήματά του, να υποδείξει ποιοι ευθύνονται για την εγκληματική καθυστέρηση και τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος, για τους οποίους ζητούμε άμεση παραίτηση και δέσμευση κονδυλίου του προϋπολογισμού, που αφορά στην πληρωμή τους», τόνισε.

Είπε, ακόμα, ότι διαπιστώθηκε ελλιπής στελέχωση της Ιατρικής Σχολής και μειωμένος προϋπολογισμός για τις ανάγκες της, όπως επίσης και επιπτώσεις από την έλλειψη Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

7. Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η  κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2022, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος με δαπάνες ύψους €73.937.954 και έσοδα του ίδιου ύψους. Στο πλαίσιο της συζήτησης εκπρόσωποι του πανεπιστημίου έδωσαν διευκρινίσεις σε σχέση με τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την Επιτροπή κατά την προηγούμενη συνεδρία και τα οποία υποβλήθηκαν εκ των προτέρων γραπτώς. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το νομοσχέδιο για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος.

8. Εκτάκτως στη Βουλή το πρόβλημα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων τετραμήνων στη δευτεροβάθμια

Σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα τίθεται το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα αποτελέσματα των εξετάσεων τετραμήνων. Σύμφωνα με τον Προεδρεύων της Επιτροπής Χρύσανθο Σαββίδη με σύμφωνη απόφαση όλων των μελών της Επιτροπής, θα κληθούν τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας για διαβούλευση γύρω από το θέμα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 π.μ. τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, θα ασχοληθεί με το θέμα των εξετάσεων των τετραμήνων και των αποτελεσμάτων του, όπως επίσης και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σχολεία, λόγω της πανδημίας.

Οι εξετάσεις τετραμήνων διενεργήθηκαν φέτος για πρώτη φορά σε όλες τις τάξεις των λυκείων και τεχνικών σχολών της χώρας. Η χαμηλή επίδοση των μαθητών στις εξετάσεις προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πλευράς οργανωμένων γονέων, οι οποίοι ανησυχούν για την αξιολόγηση των μαθητών που διεκδικούν φέτος θέσεις σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία ο Προεδρεύων της Επιτροπής Παιδείας και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, εξήγησε ότι «έχοντας αφουγκραστεί τις ανησυχίες όλων των εμπλεκομένων, γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών, η Επιτροπή ζήτησε ενημέρωση για το πως έχει υιοθετηθεί ο θεσμός των εξετάσεων τετραμήνων, ποια ήταν τα αποτελέσματα και κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι».

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι πρέπει να εξεταστεί αν υπάρχουν λάθη και παραλείψεις και αν μπορούν να γίνουν βελτιώσεις στη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων. «Θα επιδιώξουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα που απασχολεί τους μαθητές, αυτή τη δεδομένη στιγμή», είπε.

Από την πλευρά του ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, έκανε λόγο για καταιγισμό παραπόνων από γονείς μαθητών, που εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα αποτελέσματα των εξετάσεων τετραμήνων, λέγοντας ότι δεν ήταν έκπληξη «η θυματοποίηση χιλιάδων παιδιών», μέσω των εξετάσεων.

«Είχαμε προειδοποιήσει, όχι μόνο για το άστοχο του θεσμού, αλλά και για το γεγονός ότι ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας, με τα κενά που έχουν δημιουργηθεί, με τις απουσίες παιδιών και εκπαιδευτικών από τα σχολεία, η επιμονή και ο ετσιθελισμός του Υπουργείου, να διενεργηθούν οι εξετάσεις, όταν όλοι οι άλλοι, εκτός από τον Υπουργό και τον ΔΗΣΥ, διαφωνούσαν, θα οδηγούσε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα», ανέφερε και μίλησε για σοβαρές επιπτώσεις στο μέλλον των παιδιών που με το απολυτήριό τους διεκδικούν θέση σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα