Επιτροπή Νομικών: Χρήση αγγλικών ενώπιον δικαστηρίου, κανονισμοί αστυνομίας και οικογενειακό δίκαιο

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/02/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. α. Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019

β. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων είναι, του πρώτου, η ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου για την εκδίκαση εμπορικών διαφορών και ναυτικών υποθέσεων, αντίστοιχα, και, του δεύτερου, η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε οι διατάξεις που αφορούν στις αρμοδιότητες του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των Επαρχιακών Δικαστηρίων να συνάδουν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του πρώτου νομοσχεδίου.

Αντικείμενο συζήτησης επί του αναθεωρημένου κειμένου των νομοσχεδίων, αποτέλεσε η χρήση της αγγλικής γλώσσας ενώπιον των υπό ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου. Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τις πρόνοιες των νομοσχεδίων στην επόμενη συνεδρία της.

2. Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας ενώπιον δικαστηρίου συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, εφόσον εξυπηρετείται το συμφέρον της Δικαιοσύνης. Αντικείμενο συζήτησης επί του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, αποτέλεσε η χρήση της αγγλικής γλώσσας τόσο ενώπιον των υπό ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου όσο και σε ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου διαδικασία. Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου στην επόμενη συνεδρία της.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ανέφερε ότι στον δημόσιο διάλογο υπάρχει εδώ και καιρό η εισήγηση για χρήση και της αγγλικής γλώσσας στη διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν είτε το Εμπορικό Δικαστήριο, είτε το Ναυτοδικείο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μία τέτοια αλλαγή, πέρα από το ότι είναι στο πλαίσιο της γενικότερης μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, είναι και μία έμπρακτη κίνηση προς την κατεύθυνση της ανάδειξης της Κύπρου σε διεθνές επιχειρηματικό, επενδυτικό και εμπορικό κέντρο.

Ο κ. Τορναρίτης εξήγησε ότι η αγγλική γλώσσα εισάγεται στις διαδικασίες αυτές με ασφαλιστικές δικλείδες, αφού για να υιοθετηθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αιτηθεί ένας εκ των δύο διαδίκων, αλλά να λειτουργεί και προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο εκάστοτε δικαστής, είτε στην πρωτοβάθμια διαδικασία, είτε στη δευτεροβάθμια, όπως είπε.

«Ως Πρόεδρος της Επιτροπής, δε θα δεχθώ να εισαχθεί σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο της δικαιοσύνης η αγγλική γλώσσα», διαβεβαίωσε και τόνισε ότι «οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας είναι η αγγλική και η τουρκική και οφείλουμε να σεβόμαστε το Σύνταγμα».

Πρόσθεσε ότι η υιοθέτηση της αγγλικής στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, είναι στο πλαίσιο της εναρμόνισης με όσα ισχύουν στην ΕΕ και σε ανταγωνιστικές χώρες του κόσμου. «Η Κύπρος είναι ισχυρή δύναμη στην ναυτιλία, όχι μόνο με Κύπριους πλοιοκτήτες. Δε θα ήταν δυνατόν να απαγορεύσουμε σε αυτούς να μιλήσουν την αγγλική γλώσσα, κατά τη διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων στο ναυτοδικείο», είπε.

Δήλωσε ακόμα ότι «το Εμπορικό Δικαστήριο συστήνεται για να στείλει το μήνυμα ότι η Κύπρος γίνεται επιχειρηματικό, επενδυτικό και εμπορικό κέντρο. Χωρίς τη χρήση και της αγγλικής γλώσσας, δε θα έχει ουσιαστική αποστολή το συγκεκριμένο δικαστήριο».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος στηρίζει το συγκεκριμένο νομοθέτημα, όπως και όλοι οι φορείς που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Αφού γίνουν τοποθετήσεις του σώματος της Επιτροπής, το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί για ψήφιση από την Ολομέλεια.

3. α. Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021

β. Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών και των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, αντίστοιχα, ώστε: α. να παρασχεθεί η δυνατότητα στην προβλεπόμενη σε αυτούς επιτροπή που καθιδρύεται, για σκοπούς διεξαγωγής ψυχομετρικών εξετάσεων, να αναθέτει την ευθύνη διεξαγωγής τους σε άλλο κατάλληλο προς τούτο πρόσωπο, β. να διασαφηνιστεί ότι οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται ύστερα από γραπτή εξέταση των υποψηφίων και η επιτυχία τους σε αυτές αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις υπόλοιπες εξετάσεις που προβλέπονται στους υπό τροποποίηση βασικούς κανονισμούς στις οποίες θα πρέπει να παρακάθονται για πρόσληψή τους στην Αστυνομία, γ. να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Συμβούλιο Προσλήψεων να καθορίζει τη σειρά πραγματοποίησης των εξετάσεων στις οποίες θα πρέπει να παρακάθονται οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση και στις ψυχομετρικές εξετάσεις για πρόσληψή τους στην Αστυνομία, δ. να μην απαιτείται η εκ νέου υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις των υποψηφίων οι οποίοι είχαν υποβληθεί με επιτυχία σε ιατρικές εξετάσεις κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας πρόσληψης στην Αστυνομία σε θέση Αστυνομικού ή Ειδικού Αστυνομικού και ε. να διασαφηνιστεί ότι η κατοχή των προσόντων για διορισμό στην Αστυνομία σε σχέση με το ύψος και τον δείκτη μάζας σώματος, θα διαπιστώνονται ύστερα από εξέταση που θα διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή.

Περαιτέρω, με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς εισάγεται πρόνοια, κατ’ αναλογία των ισχυόντων στους περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς, σύμφωνα με την οποία κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να διοριστεί στην Αστυνομία σε θέση Ειδικού Αστυφύλακα, εκτός εάν υποβληθεί σε έλεγχο ναρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών η Επιτροπή εξέφρασε προβληματισμούς και επιφυλάξεις σε σχέση με τις πρόνοιες των κανονισμών και ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να υποβάλει αναθεωρημένο κείμενο κανονισμών.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης μετά τη συνεδρίαση, «δεν μπορεί να συνεχίσουν να υφίστανται προαγωγές και διορισμοί στο αστυνομικό Σώμα οι οποίες να αφήνουν έξω στην κοινωνία το οποιοδήποτε ερωτηματικό».

Ανέφερε ότι ζήτησε να έρθουν πρόσθετοι κανονισμοί ενώπιον της Βουλής, «οι οποίοι να ενισχύουν ακόμη περισσότερο την έξωθεν καλή μαρτυρία των οργάνων εκείνων της Αστυνομίας, που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε σχέση με τις προαγωγές». Πρόσθεσε, δε, ότι πολλά θέματα πρέπει να συζητηθούν, είτε όσον αφορά μεταπτυχιακά, είτε όσον αφορά το απαραίτητο ύψος και βάρος όσων θέλουν να υπηρετήσουν το αστυνομικό Σώμα.

Η Επιτροπή Νομικών αναμένει την αποστολή νέων κανονισμών, είπε ο κ. Τορναρίτης, τονίζοντας ότι «πρέπει να θέσουμε εκείνες τις ασφαλιστικές δικλίδες που πρέπει να θέσουμε στα κενά που δυστυχώς ακόμη και τώρα που μιλούμε υπάρχουν».

4. Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 2020

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση του τέλους εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών, της αμοιβής διαμεσολαβητή για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης και της ειδικής εκπαίδευσης που απαιτείται για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

Αντικείμενο συζήτησης επί του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών, αποτέλεσαν οι προϋποθέσεις αναφορικά με τη χρονική διάρκεια της ειδικής εκπαίδευσης που απαιτείται για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Νίκος Τορναρίτης, υπήρξε συναντίληψη μεταξύ των συμμετεχόντων στη συζήτηση, σε ό,τι αφορά τις πτυχές του νομοσχεδίου. Εξήγησε ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο, εγκαθιδρύεται μητρώο με επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, νομικούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, που είναι εγγεγραμμένοι στα δικά τους επαγγελματικά μητρώα και έχουν πείρα τουλάχιστον ενός έτους. Αυτοί θα τυγχάνουν εκπαίδευσης και κατάρτισης 40 ωρών σε εγκεκριμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και θα στηρίζουν τις οικογένειες εκείνες που χρειάζονται διαμεσολαβητή για να καταλήξουν το γρηγορότερο δυνατό σε αποφάσεις, σε ζητήματα που τις απασχολούν.

5. Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, με σκοπό την ορθότερη μεταφορά της «Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου» σε σχέση με συγκεκριμένα άρθρα που έχει υποδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου στην επόμενη συνεδρία της.

6. Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου: α. για την αποτελεσματική εφαρμογή: i. ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, ii. ορισμένων διατάξεων του Τρίτου Μέρους, Τίτλος ΧΙ, της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, που αφορούν δέσμευση και δήμευση, iii. των άρθρων 7(2)(γ) και 19 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση Εσόδων από Εγκλήματα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, η οποία κυρώθηκε με κυρωτικό νόμο∙ β. για την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου» και γ. για την τροποποίηση υφιστάμενων άρθρων του βασικού νόμου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόνοιες του πιο πάνω νομοσχεδίου, αποφάσισε να υποβάλει το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του σώματος, αφού προηγηθεί το στάδιο διαβούλευσης επί τροπολογιών οι οποίες ενδεχομένως να υποβληθούν από βουλευτές, μέλη και μη μέλη της Επιτροπής.

7. Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

8. Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τα πιο πάνω σχέδια νόμου, σε σχέση με τα οποία δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην Ολομέλεια του σώματος.

9. Επίσκεψη στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας προγραμματίζει η Επ. Νομικών της Βουλής

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας προγραμματίζει να επισκεφθεί η Επιτροπή Νομικών της Βουλής, με σκοπό να εξετάσει εκ του σύνεγγυς τα προβλήματα της υλικοτεχνικής υποδομής, όπως και άλλα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στον χώρο αυτό.

Η επίσκεψη αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου, μετά από συνεννόηση και με τη σύμφωνη γνώμη και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

«Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, να συνομιλήσουμε, αλλά και να συνεδριάσουμε στον χώρο του Δικαστηρίου», ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, σε δηλώσεις του μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών.

Πρόσθεσε ότι «δυστυχώς η υλικοτεχνική υποδομή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, είναι απαρχαιωμένη και πρέπει να υπάρξουν άμεσα λύσεις και να είναι λύσεις ποιότητας».

Ο ίδιος φιλοδοξεί ότι μετά την επίσκεψη και μέσα από συζήτηση με τον κόσμο που εργάζεται στον χώρο καθημερινά, θα εντοπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα και θα μπορέσουν να δρομολογηθούν λύσεις, έστω και σε μικρότερης εμβέλειας θέματα, προκειμένου «να καταστεί ποιοτικότερη και η απονομή δικαιοσύνης».

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα