Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2022 παρουσιάζει έσοδα ύψους €163.640.000 και έξοδα ύψους €163.640.000, εκ των οποίων €59.200.000 θα χρηματοδοτηθούν από Κρατική Χορηγία, €20.000.000 από Κυβερνητική Χορηγία για τη Χρηματοδότηση Έργων από τα Δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, €18.000.000 από Προπτυχιακά Δίδακτρα (Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών), €909.092 από Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων, €1.830.000 από τη Χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους (Θεσμική Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του ΚΟΙΟΣ), €1.000.000 από τη Χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους (BIOBANK – Biobanking and the Cyprus Human Genome Project – Θεσμική Χρηματοδότηση), €1.500.000 από Χρηματοδότηση που απορρέει από τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ιατρική Σχολή, €1.021.070 από τη Χρηματοδότηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και €60.179.838 από Διάφορες Εισπράξεις πέραν της Κρατικής Χορηγίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

13 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

24 Φεβρουαρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα