Επιτροπή Παιδείας: Διεθνοποίηση δημόσιων Πανεπιστημίων μέσω παροχής προγραμμάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 02/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018

2. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η δημιουργία πλαισίου για την παροχή προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε γλώσσα άλλη από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και ο καθορισμός του ύψους των διδάκτρων που θα καταβάλλονται από τους φοιτητές για την παρακολούθηση αυτών των προγραμμάτων σπουδών.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, είπε ότι έγινε μία προκαταρκτική συζήτηση, όμως χρειάζεται να εξεταστούν σε βάθος τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών σε επόμενες συνεδριάσεις.

«Ως κόμμα», είπε, «είμαστε υπέρ, όμως πρέπει να διασφαλίσουμε την ισονομία όλων των αποφοίτων, είτε ιδιωτικών, είτε δημόσιων σχολείων, όσον αφορά την εισαγωγή τους σε αγγλόφωνα προγράμματα». «Επίσης, ζητήσαμε τεκμηριωμένη ανάλυση όσον αφορά τα δίδακτρα που θα μπουν σε κάθε κλάδο σπουδών», πρόσθεσε ο κ. Σαββίδης. Εξήγησε ότι όλα τα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο έχουν διαφορετικά δίδακτρα ανά κλάδο σπουδών και ότι τα μέλη της Βουλής ζήτησαν τεκμηρίωση για τον καθορισμό των διδάκτρων και κοστολόγηση των αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών που αναμένεται να λειτουργήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστόφιας, δήλωσε ότι το κόμμα του είναι θετικό στη διεθνοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων της Κύπρου, όμως διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με τις παραμέτρους που αφορούν στην εισδοχή φοιτητών στα αγγλόφωνα προγράμματα, καθώς και στην εισαγωγή διδάκτρων σε προπτυχιακό επίπεδο.

«Οι κανονισμοί, με τον τρόπο που έχουν κατατεθεί, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από εμάς γιατί πρόκειται να δημιουργήσουν διάκριση πολιτών σε σχέση με τον τρόπο εισδοχής των φοιτητών στα ελληνόγλωσσα και στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η επιβολή διδάκτρων σε προπτυχιακό επίπεδο, θα ανοίξει τον δρόμο και για την επιβολή διδάκτρων και στα ελληνόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, πράγμα που «θα ακυρώσει επί της ουσίας την αποστολή και τον χαρακτήρα του δημόσιου πανεπιστημίου», όπως είπε.

Πρόσθεσε ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί και στις επόμενες συνεδριάσεις, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται προσοχή, ώστε από τη μια να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές στα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς όμως να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας και η ποιότητα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.«Θα ακούσουμε όλους τους αρμόδιους και σε σχέση με το θέμα των διδάκτρων και σε σχέση με συνταγματικά ζητήματα που μπορεί να προκύπτουν, από το ενδεχόμενο διάκρισης μεταξύ πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, και επιφυλασσόμαστε στις επόμενες συνεδριάσεις να εκφράσουμε πιο ολοκληρωμένες απόψεις», κατέληξε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ανέφερε ότι ανάμεσα στα οφέλη από την εισαγωγή αγγλόφωνων προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι να καταστεί η Κύπρος διεθνές, περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο, καθώς και η παραμονή εισοδήματος στον τόπο μας και η ενίσχυση των δυνατοτήτων έρευνας στα δημόσια πανεπιστήμια. «Στόχος μας είναι να γεφυρωθούν οι διαφορετικές αντιλήψεις, έτσι ώστε να πετύχουμε, με σεβασμό και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το μέγιστο δυνατό όφελος για την ανώτατη εκπαίδευση στον τόπο μας», είπε και κατέληξε ότι η πρόταση του Υπουργείου αποτελεί τη βάση για να χτιστεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση.

Θετικά φάνηκε να τοποθετούνται στη διεθνοποίηση των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η εξέταση των κανονισμών θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

3. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022

4. Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2021

5. Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

6. Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή μελέτησε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν για τα πιο πάνω νομοσχέδια, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό 54 του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, σκοπός των οποίων είναι:

  1. η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού και διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και η μεταφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και μέρους των δραστηριοτήτων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου,
  2. η μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η σχετική τροποποίηση όλων των νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και δημόσιων εγγράφων,
  3. η τροποποίηση του περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Νόμου, ώστε να συνάδει με τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο και,
  4. η τροποποίηση του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, ώστε να συνάδει με τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της μελέτης των τροπολογιών στην επόμενη συνεδρία της.

7. Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2022 Νόμος του 2022

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών του προϋπολογισμού και αποφάσισε την παραπομπή τους στην Ολομέλεια.

8. Ο περί Προϋπολογισμού της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών του 2022 Νόμος του 2022

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών του προϋπολογισμού και αποφάσισε την παραπομπή στην Ολομέλεια.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης