Επιτροπή Περιβάλλοντος: Διαχείριση αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 02/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων και εμπλεκομένων φορέων, τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/1226 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινές μεθόδους αξιολόγησης του θορύβου».

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙΙ της βασικής νομοθεσίας, ώστε να προβλέπονται κοινές ευρωπαϊκές μέθοδοι για τον υπολογισμό της έκθεσης σε διαφορετικά επίπεδα θορύβου από οδική, αεροπορική και σιδηροδρομική κυκλοφορία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να μεταφέρει τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 και, δεδομένου ότι αυτή η χρονική προθεσμία έχει ήδη παρέλθει, έχει διαβιβαστεί στη Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιητική επιστολή ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2022.

Η Επιτροπή θα αρχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση των προνοιών του υπό εξέταση νομοσχεδίου στην επόμενη συνεδρία της.

2. Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω Κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Κ.Κ.) μέσα από την πρόληψη, μείωση και σωστή διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων, με στόχο  την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, με την ελάχιστη δυνατή οχληρία, καθώς και την επίτευξη του σχετικού ευρωπαϊκού στόχου ανακύκλωσης, που είχε καθοριστεί στο 70% των αποβλήτων, κατά βάρος, μέχρι το 2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Βουλευτής των Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, είπε ότι συνεχίζουν την συζήτηση για αυτό το «πολύπλοκο θέμα».

Στο παρελθόν, είπε, είχαν τη δυσκολία ότι οι διάφοροι επαγγελματίες που ασχολούνται είτε με την μεταφορά σκιπ είτε με χωματουργικά έργα, δεν ήταν οργανωμένοι σε συνδέσμους. «Τώρα έχουν οργανωθεί σε συνδέσμους και έχουμε για πρώτη φορά και τις απόψεις των συνδέσμων στις αλλαγές που θα γίνουν στο νομοσχέδιο,» πρόσθεσε.

Είπε ότι βλέπουν μία-μία τις παραγράφους του νομοσχεδίου και τα σχόλια των επαγγελματιών.

«Είναι πολύπλοκο θέμα, επηρεάζεται πάρα πολύς κόσμος, ακόμα και η δουλειά του αν θα μείνει ανοικτή, και για αυτό το κοιτάζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή για να δούμε ότι θα πετύχουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και ταυτόχρονα να διατηρήσει ο κόσμος τις δουλειές του και να δουλεύουν πιο σωστά και εντός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας», είπε.

Ένα μεγάλο πρόβλημα, σημείωσε, είναι η εξεύρεση χώρων για τέτοιες δραστηριότητες.

Οι επαγγελματίες, πρόσθεσε, ισχυρίζονται ότι τους δυσκολεύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους στο να βρουν χώρο να παίρνουν τα υλικά από κατεδαφίσεις, η υλικά που βγάζουν από μια κατασκευή.

«Είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα σε μερικές περιοχές που δεν υπήρχε πρόνοια καν», είπε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί ένα φορτηγό από την περιοχή Αμμοχώστου να διασχίζει τη μισή Κύπρο για να πάρει τα μπάζα για επεξεργασία. «Τα κόστη θα εκτοξευθούν», πρόσθεσε ο κ. Θεοπέμπτου.

«Γι’ αυτό θέλουμε να έχουμε τη συνεργασία της Πολεοδομίας» είπε, η οποία θα πρέπει να υποδεικνύει στους ενδιαφερόμενους, πιθανές περιοχές. «Δεν βρίσκουμε αντίσταση από κάποιον να κάνει το νόμιμο, απλώς δεν βρίσκουν χώρο», πρόσθεσε.

Η συζήτηση του θέματος θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

3. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η πρόληψη και/ή μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, καθώς και η διευκόλυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της Δημοκρατίας με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019.

Το νομοσχέδιο θα παραπεμφθεί στην Ολομέλεια τέσσερις εβδομάδες, αφού προηγηθεί το στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών που ενδεχομένως να υποβληθούν από βουλευτές.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα