Επιτροπή Οικονομικών: Στη Βουλή την Πέμπτη το νομοσχέδιο για ειδικό δικαστήριο ΜΕΔ, λέει το ΥΠΟΙΚ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2023 

Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) μαζί με την ειδοποίηση που αποστέλλεται από ενυπόθηκο δανειστή, σε περίπτωση υπερημερίας ή απαίτησης για πληρωμή ενυπόθηκου χρέους, να αποστέλλεται και τυποποιημένη πληροφόρηση στους δανειολήπτες, εγγυητές και παρόχους εξασφάλισης,  

(β) σε περίπτωση που ενυπόθηκος οφειλέτης επιλέξει να προχωρήσει στην ανταλλαγή ενυπόθηκου ακινήτου έναντι εξόφλησης χρέους προς ενυπόθηκο δανειστή και το ακίνητο συνιστά κύρια κατοικία ή επαγγελματική στέγη, ως αξία ανταλλαγής να ορίζεται η αγοραία αξία που προκύπτει από την υφιστάμενη διαδικασία εκτίμησης ακινήτου,  

(γ) να διασφαλιστεί το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων να προσφεύγουν σε αρμόδιο δικαστήριο για την αναστολή διαδικασιών εκποίησης ακινήτου, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται και περιλαμβάνουν την αμφισβήτηση του ύψους του οφειλόμενου ποσού και την επίκληση ύπαρξης καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις δανείων ή υποθηκών και  

(δ) ως τιμή για κατασχεθέν ακίνητο να θεωρείται η αξία την οποία ο πιστωτής είχε αποδεχθεί κατά την αρχική συμφωνία σύναψης δανείου (πιστωτική διευκόλυνση) και να παρασχεθεί το δικαίωμα στον πιστωτή, εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι η αξία του ακινήτου, σε περίπτωση διενέργειας νέας εκτίμησης στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης με πλειστηριασμό, θα είναι υψηλότερη από την αρχική, να ζητά τη διενέργεια αυτής. 

Στη Βουλή την Πέμπτη το νομοσχέδιο για ειδικό δικαστήριο ΜΕΔ, λέει το ΥΠΟΙΚ 

Το νομοσχέδιο για τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου για εξέταση χρηματοοικονομικών διαφορών δανειοληπτών θα κατατεθεί τον Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Πέμπτη για έγκρισή του και κατάθεσή του στη Βουλή, δήλωσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή. 

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής η οποία συζήτησε σειρά προτάσεων νόμου για το πλαίσιο εκποιήσεων, ο κ. Παντελή είπε πως έχει τελειώσει ο νομοτεχνικός έλεγχος του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Δικαστηρίου ειδικής δικαιοδοσίας και θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Πέμπτη με σκοπό την κατάθεσή του στη Βουλή την ίδια μέρα. Είπε ακόμη ότι έχουν αποσταλεί στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν για το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης «και θεωρώ ότι είμαστε στα τελικά στάδια για να αποσταλεί η έγκριση του σχεδίου και ακολούθως θα προωθηθούν κάποια τροποποιητικά νομοσχέδια για την εφαρμογή του σχεδίου». 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία ότι η συζήτηση του θέματος θα συνεχιστεί καθώς ζητήθηκαν στοιχεία από όλους τους αρμόδιους φορείς, για να τονίσει ωστόσο ότι στη συζήτηση πρέπει να εισαχθεί και το νομοσχέδιο για θέσπιση δικαστηρίου ειδικής δικαιοδοσίας για κόκκινα δάνεια. 

Αυτό το νομοσχέδιο, είπε, «ενδεχομένως να ακυρώνει την αναγκαιότητα κάποιων από αυτές τις προτάσεις, καθώς πιστεύουμε ότι πολλές από αυτές τις ανησυχίες αντικατοπτρίζονται σε αυτό το νομοσχέδιο». 

«Θεωρούμε ότι, όπως έχει εξαγγελθεί ότι το κυβερνητικό νομοσχέδιο που αφορά τη γρήγορη εκδίκαση χρηματοοικονομικών διαφορών ενυπόθηκων δανειοληπτών με κύρια κατοικία μέχρι συγκεκριμένης αξίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση νοουμένου ότι αυτή θα γίνεται σε διάστημα κάποιων μηνών και όχι κάποιων ετών» είπε. 

Χαλάρωση του πλαισίου θα δημιουργήσει «τεράστια προβλήματα»  

Ωστόσο, τόσο ο κ. Παντελή όσο η Κεντρική Τράπεζα και ο Σύνδεσμος Τραπεζών προειδοποίησαν με σειρά κινδύνων για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα σε περίπτωση εφαρμογής της πρότασης νόμου που θα επιτρέπει στους δανειολήπτες να εξασφαλίζουν δικαστικό διάταγμα παραμερισμού της διαδικασίας εκποίησης προκειμένου να εξεταστούν θέματα όπως ενδεχόμενη ύπαρξη καταχρηστικών χρεώσεων. 

«Η εν λόγω πρόταση δημιουργεί μεγάλους κινδύνους για την οικονομία και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να προχωρήσει, καθώς οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι ευρείες και παρέχουν την δυνατότητα παρακώλυσης της διαδικασίας μέσω των Δικαστηρίων και αφορά όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (τόσο εντός όσο και εκτός του τραπεζικού συστήματος) που ανέρχονται περί τα στα €25 δισ», είπε. 

Όπως ανέφερε, ενδεχόμενη χαλάρωση του πλαισίου για τις εκποιήσεις θα δημιουργήσει «τεράστια προβλήματα», περιλαμβανομένων και εκταμιεύσεων από το Σχέδιο Ανάκαμψης, καθότι στην πρώτη εκταμίευση υπήρχαν και δεσμεύσεις που αφορούσαν στη διαχείριση των ΜΕΔ. 

Ο κ. Παντελή επεσήμανε πως η πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι οριακά πάνω από την επενδυτική βαθμίδα όσον αφορά τρεις οίκους αξιολόγησης, ενώ οι Μοοdy’s διατηρούν το κυπριακό αξιόχρεο στην κατηγορία σκουπίδια, σε αντίθεση με τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, η αξιολόγηση των οποίων βρίσκεται αρκετά ψηλότερα. «Αυτό εξυπακούει ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια να παίζουμε με το πλαίσιο των εκποιήσεων» και οποιαδήποτε πρόταση νόμου προωθεί τη χαλάρωσή του «θα επηρεάσει σημαντικά την αξιολόγηση μας με ενδεχόμενο την υποβάθμιση με ό,τι αυτό συνεπάγεται», είπε. 

Στις αναφορές του, ο κ. Παντελή σημείωσε ακόμη ότι την ώρα που γίνονται προσπάθειες μεταρρύθμισης του συστήματος απονομής δικαιοσύνης για να καταστεί πιο αποτελεσματικό, οποιαδήποτε απόφαση της Βουλής που θα οδηγήσει χιλιάδες δανειολήπτες στα Δικαστήρια «θα δημιουργήσει ακόμα ένα βάρος μπλοκάροντας όλες τις υποθέσεις». 

Παράλληλα, ο κ. Παντελή συμφώνησε με την πρόταση νόμου που συνυπογράφεται από το ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ όπως οι επιστολές για εκποιήσεις να περιλαμβάνουν ανάλυση του υπολοίπου της οφειλής, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι η πρόνοια αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και στην περίπτωση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. Όσον αφορά την πρόταση του ΑΚΕΛ που προνοεί πως σε περίπτωση ανταλλαγής ακινήτου έναντι χρέους, να επιλέγεται η τιμή της αγοραίας αξίας του ακινήτου, αντί της τιμής καταναγκαστικής πώλησης, ο κ. Παντελή είπε πως το ΥΠΟΙΚ συμφωνεί νοουμένου ότι η πρόνοια αυτή δεν συγκρούεται με συνταγματικές διατάξεις. 

Χαρακτήρισε, τέλος, την πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ για διενέργεια εκποίησης στην τιμή εκτίμησης κατά τη σύναψη του δανείου ως ανορθόδοξη, τονίζοντας πως μπορεί η πρόταση αυτή να λειτουργήσει εις βάρος του δανειολήπτη. 

Εκ μέρους της ΚΤΚ, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Κρίσεων, Κλεάνθης Ιωαννίδης συμφώνησε με την πρόταση του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ, λέγοντας ότι ενισχύεται η διαφάνεια ενώ συμφώνησε και με την πρόταση του ΑΚΕΛ για την τιμή ανταλλαγής του ακινήτου έναντι χρέους νοουμένου ότι δεν υπάρχει συνταγματικό κώλυμα. Αναφορικά με την πρόταση που δίνει το δικαίωμα στο δανειολήπτη να προσφύγει στο δικαστήριο, ο κ. Ιωαννίδης κατέθεσε την διαφωνία της Κεντρικής Τράπεζας, σημειωνόντας ότι «κατά την άποψή μας κάτι τέτοιο θα επιφέρει σημαντικό κίνδυνο με ενδεχόμενη υποβάθμιση της αξιολόγησης της Κύπρου επιβάρυνση της διαχείρισης δημοσίου χρέους και μείωση δανειοδοτήσεων». 

Διαχωρισμός των εκποιήσεων τραπεζών και εταιρειών και εξαγοράς πιστώσεων  

Από τη πλευρά του ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου επικαλέστηκε τα στοιχεία του γραφείου του όσον αφορά τις υποθέσεις αναστολής εκποιήσεων, λέγοντας ότι το ποσοστό επιτυχίας του 43% των παραπόνων που εξετάζει, με σύνολο 160 περιπτώσεις αφορούν εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, κάτι που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι υπάρχει ζήτημα νομιμότητας των εκποιήσεων. 

Λέγοντας ότι το αναμενόμενο όφελος για ένα δανειολήπτη από μια προσφυγή στο Δικαστήριο είναι περιορισμένο, εφόσον η υποχρέωση δεν εξαλείφεται, ο κ. Ιωάννου είπε πως μπορεί «το όλο πλαίσιο να γίνει πιο αποτελεσματικό με μικρές ρυθμίσεις στο πλαίσιο». 

«Πρέπει να διαχωρίζουμε την διαδικασία εκποιήσεως από τις τράπεζες και τη διαδικασία από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, που δεν έχουν εποπτικά κεφάλαια. Συνεπώς πρέπει να γίνουν αυστηρότερες πρόνοιες για εκείνες τις εταιρείες, και δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκποιήσεων προέρχονται από τις ΕΕΠ», είπε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν εταιρείες που αρνούνται να εντάξουν επιλέξιμους δανειολήπτες στο σχέδιο Εστία διότι δεν είναι υποχρεωμένες. 

Δεν είμαστε εταιρείες ακινήτων  

Ο Διευθυντής στον Σύνδεσμο Τραπεζών, Μιχάλης Κρονίδης συμφώνησε με την πρόταση για παραχώρηση ενημέρωσης για το οφειλόμενο ποσό ζητώντας μια μεταβατική περίοδο προκειμένου να ετοιμαστεί το σχετικό σύστημα, ενώ διαφώνησε με την πρόταση νόμου για ανταλλαγή του ακινήτου έναντι χρέους στην αγοραία αξία, καθώς και για την πρόταση εκποίησης στην τιμή εκτίμησης κατά τη σύναψη της συμφωνίας. 

«Οι τράπεζες δεν είναι εταιρείες ακινήτων και ούτε θέλουν να γίνουν», πρόσθεσε. 

Τάχθηκε επίσης κατά της αλλαγής του πλαισίου εκποιήσεων, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος δέχθηκε προειδοποιήσεις από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επεσήμανε πως πέραν του κινδύνου υποβάθμισης του αξιόχρεου του κράτους υπάρχει και κίνδυνος υποβάθμισης της αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Διαχείρισης Πιστώσεων συμφώνησε μόνο με την πρόταση για παραχώρηση ενημέρωσης για το οφειλόμενο ποσό. 

Οι δηλώσεις των Βουλευτών 

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου είπε πως ως θέση αρχής, θέματα που αφορούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα πρέπει να αντιμετωπίζονται με νομοσχέδια και όχι με προτάσεις νόμου και επεσήμανε τις διαφωνίες του ΥΠΟΙΚ, της ΚΤΚ και του Συνδέσμου Τραπεζών για το ενδεχόμενο αλλαγής του πλαισίου για τις εκποιήσεις. 

Είπε τέλος ότι ο ΔΗΣΥ αναμένει την κατάθεση του νομοσχεδίου για το ειδικό δικαστήριο προκειμένου να τοποθετηθεί. 

Σε δικές του δηλώσεις, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς είπε πως η κυβέρνηση δεν έχει πολιτική βούληση «για να μπει φραγμός σε ένα αδηφάγο σύστημα που κανιβαλίζει εις βάρος βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών» και πρόσθεσε πως «το ζητούμενο για μας είναι η αποκατάσταση μιας ισορροπίας η οποία να κάνει το πλαίσιο των εκποιήσεων λιγότερο άδικο εις βάρος των δανειοληπτών, εξέλιξη που θα λειτουργήσει θετικά κατά τη δική μας άποψη και στη διαδικασία των αναδιαρθρώσεων που όλοι παραδέχονται ακόμη και η ΚΤΚ ότι δεν τηρείται ο κώδικας για τις αναδιαρθρώσεις». 

Ο Βουλευτής ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους περιέγραψε ως θετική εξέλιξη την αναμενόμενη κατάθεση του νομοσχεδίου, προσθέτοντας ότι μπορεί να συζητηθεί ταυτόχρονα με την πρόταση νόμου που δίνει στο δανειολήπτη το δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε πως η πρόταση νόμου που θα δίνει στο δανειολήπτη το δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο πριν την εκποίηση συγκεντρώνει ήδη αυξημένη πλειοψηφία, και συνάδει και συνδυάζεται απόλυτα με την θέση της κυβέρνησης την δημιουργία των ειδικών δικαστηρίων. 

«Είναι επιτέλους καιρός να αντιληφθούν οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ότι το κλίμα δεν είναι ευνοϊκό για τους ίδιους και οφείλουν να σταματήσουν να κινδυνολογούν,» κατέληξε. 

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης είπε πως η πρόταση νόμου δεν αλλάζει το πλαίσιο εκποιήσεων, αλλά «φιλτράρουμε για ποιους θα προχωρήσει η διαδικασία εκποίησης». 

Όπως είπε, το πρόβλημα στα Δικαστήρια είναι στην τελεσιδικία των αποφάσεων που παίρνει επτά με οκτώ χρόνια, δεν αφορά το πρόβλημα διατάγματος παραμερισμού που θα πάρει ένα μήνα. «Αν θέλει το κράτος να προχωρήσει με τα ειδικά δικαστήρια», είπε. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: ΚΤ: Συντηρεί στρατηγικές η προσφυγή για εκποιήσεις 

Stockwatch: Στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για δικαστήριο εκποιήσεων 

Stockwatch: Εκποιήσεις: Τρία «όχι» από τις τράπεζες 

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 και Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η διαγραφή της πρόνοιας για υποχρεωτική διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος κατά την ιατρική εξέταση υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των ισχύουσων διατάξεων για τις ιατρικές εξετάσεις και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων. 

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 και Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων που αφορούν στη μετονομασία του Γραφείου Προγραμματισμού και της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης για σκοπούς επικαιροποίησής τους, περίληψη αναφορών σε υφυπουργείο, διαγραφή ορισμένων κατηγοριών εναλλάξιμου προσωπικού που έπαψαν να υφίστανται και εκχώρηση εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση διατάγματος στο οποίο να καθορίζονται τα τμήματα και υπηρεσίες που υπάγονται σε υπουργείο/υφυπουργείο.   

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση απουσίας του Εφόρου Ασφαλίσεων ή κένωσης της θέσης και μέχρι την πλήρωση αυτής, να μπορεί να διοριστεί, εκτός από τον Βοηθό Έφορο Ασφαλίσεων, Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, προκειμένου να ασκεί αναπληρωματικά καθήκοντα του Εφόρου Ασφαλίσεων. 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε η απαλλαγή του 50% της αμοιβής από πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία να παραχωρείται μέχρι την εξάντληση της περιόδου των 17 φορολογικών ετών και να μην τερματίζεται σε περίπτωση που το άτομο αλλάζει εργοδότη. 

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, ώστε να τυγχάνει εξαίρεσης από την επιβολή τελών χαρτοσήμανσης η σύμβαση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αφορά την υποθήκη αεροπλάνου εγγεγραμμένου στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή μεριδίου αεροπλάνου ή οποιουδήποτε άλλου συμφέροντος επί του αεροπλάνου. 

Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των διατάξεων του βασικού νόμου, που αφορούν τη σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Οργάνου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, έτσι ώστε, αφενός, η λειτουργία του να συνάδει πλήρως με τις σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και, αφετέρου, να διευκολυνθεί η διαδικασία πλήρωσης θέσεων μελών στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού. 

Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εκ νέου εναρμόνιση με το Άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία.  

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων     

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.     

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Υγείας, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Την ερχόμενη βδομάδα αποφάσεις για αποπαγοποίηση των 1.851 θέσεων 

Την ερχόμενη βδομάδα αναμένεται η τοποθέτηση της Επιτροπής Οικονομικών αναφορικά με την αποπαγοποίηση 1.851 κενών θέσεων πρώτου διορισμού στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Το θέμα συζητήθηκε στην συνεδρία της Επιτροπής με το ΑΚΕΛ να ζητεί πρόσθετο χρόνο για περαιτέρω εξέταση του θέματος. 

Πάντως, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας επέκρινε τον ΔΗΣΥ για αλλαγή στάσης επειδή βρέθηκε στην αντιπολίτευση, όπως είπε. 

«Πέρσι (οι κενές θέσεις) ήταν 1.750, πρόπερσι 1.850, έχοντας αυτά υπόψη και γνωρίζοντας ότι δεν μιλάμε για νέες θέσεις αλλά για πλήρωση κενών θέσεων, κρίναμε διαχρονικά ότι αυτό το πράγμα πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν, εφόσον προκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών», ανέφερε σε δηλώσεις του για το θέμα ο κ. Μουσιούττας. 

«Δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοι, και αναφέρομαι στον ΔΗΣΥ, ανακάλυψαν ότι ο θεσμός δεν είναι σωστός μετά τον Μάρτη, επειδή βρέθηκαν από κυβέρνηση στην αντιπολίτευση». 

«Θα ήταν σωστό να ξεκαθαρίσουν ότι δεν θέλουν να εγκρίνουν τις θέσεις. Δεν περιποιεί τιμή να βρίσκουμε προφάσεις εν αμαρτίαις», είπε υπενθυμίζοντας πως οι θέσεις αυτές περιλήφθησαν στον κρατικό προϋπολογισμό που κατήρτισε η προηγούμενη κυβέρνηση. 

Πάντως μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε πως ο ΔΗΣΥ είχε διαφωνήσει με τον τέως Υπουργό Οικονομικών για το θέμα. «Εμείς λέμε ότι 1.000 θέσεις τώρα και άλλες 500 σε δύο, τρεις ή τέσσερις μήνες. Άλλο όμως να είναι μαζικές και διά μιας την ίδια ημέρα», είπε. 

Μιλώντας στην Επιτροπή εκπρόσωπος του Τμήματος Προσωπικού είπε πως η φετινή διαδικασία δε διαφέρει από την αντίστοιχη που ακολουθήθηκε πέρσι. 

Από τις συνολικά 1.851 θέσεις, ο μεγαλύτερος αριθμός τους, ήτοι 1.011, αφορούν 331 θέσεις στην εκπαίδευση για την ορθή και πλήρη στελέχωση όλων των σχολικών μονάδων στο σχολικό έτος 2023-2024, 278 θέσεις για την Αστυνομία για την κάλυψη, μεταξύ άλλων, αναγκών του ενεργειακού κέντρου Βασιλικού, του Κέντρου Υποδοχών στη Μενόγεια, των Μαρίνων Λάρνακας, Λεμεσού, Πρωταρά και Αγίας Νάπας και των κρατητηρίων Μόρφου και Αμμοχώστου, ενώ 219 θέσεις αφορούν την Πυροσβεστική για την κάλυψη αναγκών των Πυροσβεστικών σταθμών ενεργειακού κέντρου Βασιλικού, Αγίας Νάπας, Μονιάτη και Ευρύχου, του συντονιστικού κέντρου Ζήνων καθώς και του ενιαίου συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Επίσης, 183 αφορούν γραμματειακό προσωπικό για την κάλυψη αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας. 

Οι υπόλοιπες 714 θέσεις αφορούν 525 θέσεις για την κάλυψη αναγκών Υπουργείων/Υφυπουργείων/Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, 159 θέσεις για την εύρυθμη λειτουργία 19 συνολικά οργανισμών δημοσίου δικαίου και 30 θέσεις για την εύρυθμη λειτουργία 13 συνολικά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: «Συνηθισμένο» το μαζικό άνοιγμα θέσεων  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα