Επιτροπή Μεταφορών: Προστατευτική ενδυμασία διανομέων τροφίμων και συσκευές προσωπικής κινητικότητας (scooters)

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 26/05/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη του νομικού κενού ως προς τις ποινικές ευθύνες του εργοδότη όταν ο εργοδοτούμενός του, οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα χωρίς κανονική άδεια οδήγησης και η ρύθμιση της διάρκειας ισχύος της μαθητικής άδειας, μετά την οποία ο οδηγός, αν δεν λάβει κανονική άδεια οδήγησης, θα πρέπει να υποβληθεί ξανά στη διαδικασία εξέτασης και έκδοσης της μαθητικής του άδειας.

Επιπρόσθετα, ρυθμίζεται η οδήγηση στο οδικό δίκτυο από ένα μαθητευόμενο οδηγό, με τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι, όλων των κατηγοριών μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας να μπορούν να εκπαιδεύονται στο οδικό δίκτυο, νοουμένου ότι συνοδεύονται και βρίσκονται υπό την άμεση επιτήρηση αδειούχου εκπαιδευτή οδηγών.

Τέλος, ρυθμίζεται ότι, τόσο οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί, όσο και οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσικλέτας κατά τη διάρκεια εργασίας τους, ως οι πιο επιρρεπείς σε τροχαίες συγκρούσεις, πρέπει, πέραν του προστατευτικού κράνους, να φέρουν την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία που ένας μοτοσικλετιστής πρέπει να φέρει.

Ο Υπουργός Μεταφορών θα υποβάλει στο Υπουργικό πρόταση για σχέδια επιχορήγησης προστατευτικού εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κ. Καρούσος, στη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής, παρουσίασε τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο σε σχέση με τον προστατευτικό εξοπλισμό που θα πρέπει να φέρει ο οδηγός μοτοποδηλάτου/μοτοσικλέτας που οδηγεί κατ’ επάγγελμα. Όπως εξήγησε, πέραν της υποχρεωτικής χρήσης κράνους, οι οδηγοί μοτοποδηλάτου/μοτοσικλέτας που οδηγούν κατ’ επάγγελμα θα πρέπει να φέρουν επιπρόσθετο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως σακάκι ή γιλέκο με φωσφορούχες λωρίδες, γάντια, μακρύ παντελόνι και κλειστά παπούτσια ή μπότες, αερόσακο σώματος μοτοσικλετιστών ή προστατευτικές επιγονατίδες και επιαγκωνίδες.

Όπως ανέφερε ο κ. Καρούσος, ο επιπρόσθετος προστατευτικός εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από τους μοτοποδηλάτες/μοτοσικλετιστές που οδηγούν για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι διανομείς φαγητού (delivery), οι οδηγοί σε εταιρείες ταχυμεταφορέων (courier) και οι οδηγοί μοτοποδηλάτου/μοτοσικλέτας, οι οποίοι με αμοιβή μεταφέρουν αντικείμενα ή και προϊόντα. Όπως διευκρινίστηκε, οι εισηγήσεις δεν επηρεάζουν τους οδηγούς που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο/μοτοσικλέτα ως μέσο μετακίνησης.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την πρόθεσή του να υποβάλει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου στην αυριανή συνεδρία του, πρόταση για υλοποίηση σχεδίων επιχορήγησης προστατευτικού εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές, με προϋπολογισμό ύψους €1,050 εκ. για την περίοδο 2022-2024.

Ενδεικτικά, παραθέτοντας δεδομένα από τις οδικές συγκρούσεις προηγούμενων ετών στην Κύπρο, ο κ. Καρούσος επεσήμανε πως την περίοδο 2017-2021 το 30% των θυμάτων από οδικές συγκρούσεις ήταν μοτοσικλετιστές ή μοτοποδηλάτες. Μόνο για το 2021, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Υπουργός, οι 14 από τους 45 θανάτους που καταγράφηκαν στην Κύπρο από οδικές συγκρούσεις (31,1% των συνολικών θανάτων από οδικές συγκρούσεις) αφορούσαν μοτοσικλετιστές/μοτοποδηλάτες ή επιβάτες μοτοσικλέτας. Την ίδια χρονιά, καταγράφηκαν 98 σοβαροί τραυματισμοί και 22 ελαφροί τραυματισμοί με μοτοσικλετιστές/μοτοποδηλάτες (47,34% και 29,33%, αντίστοιχα, των συνολικών τραυματισμών από οδικές συγκρούσεις).

Στην παρέμβασή του, ο κ. Υπουργός επανέλαβε ότι οι μοτοσικλετιστές και ιδιαίτερα όσοι οδηγούν μοτοσικλέτα για επαγγελματικούς σκοπούς είναι εκ των πιο ευάλωτων ομάδων των χρηστών του οδικού δικτύου. Σκοπός των αλλαγών που προωθούνται στη σχετική νομοθεσία και των ευρύτερων σχεδιασμών της Κυβέρνησης, υπογράμμισε ο κ. Καρούσος, είναι να σωθούν ζωές και να προστατευτούν οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου από σοβαρούς και κρίσιμους τραυματισμούς.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποιητικός) Νόμος αποσκοπεί, επιπρόσθετα, στον καθορισμό περιορισμού στη χρονική διάρκεια ισχύος της μαθητικής άδειας οδηγού σε δύο χρόνια από την ημέρα έκδοσής της. Ρυθμίζεται επίσης το θέμα της οδήγησης μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών στο οδικό δίκτυο από πρόσωπο που κατέχει μόνο μαθητική άδεια.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Όχι στον προστατευτικό εξοπλισμό λένε Foody και Wolt

Stockwatch: Φώναξαν και ακούστηκαν για αερόσακους Foody, Wolt, Bolt

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) Ο καθορισμός του τι είναι Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας και ποιος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος εξοπλισμός τέτοιων Συσκευών. Καθορίζεται, επίσης, το πλαίσιο διακίνησης, με ειδικές ρυθμίσεις για τις ενοικιαζόμενες Συσκευές Προσωπικής κινητικότητας, οι χώροι που μπορεί να διακινούνται νόμιμα και καθορίζονται γενικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Πέραν των υποχρεώσεων των χρηστών των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, όπως η χρήση στερεά προσδεδεμένου στην κεφαλή τους προστατευτικού κράνους του τύπου που εγκρίνεται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου, στο Νομοσχέδιο καθορίζονται υποχρεώσεις για πρόσωπα που κατασκευάζουν, συναρμολογούν, εισάγουν, πωλούν ή ενοικιάζουν τέτοιες Συσκευές. Τέλος καθορίζονται αδικήματα και σχετικές ποινές.

(β) Η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου, ώστε αφενός η χρήση προστατευτικού κράνους από τον ποδηλάτη ή από πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή από επιβάτη αυτού κατά τη διακίνησή τους με το ποδήλατο να καταστεί υποχρεωτική και αφετέρου η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής να αποτελεί αδίκημα.

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού κανονισμού ούτως ώστε οχήματα εγγεγραμμένα για σκοπούς ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων ή οχημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, να επιβάλλεται όπως διατηρούν αναμμένο έντονο κίτρινο αναλάμποντα φανό, ορατό προς όλες τις κατευθύνσεις μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο οδικό σημείο όπου βρίσκεται το όχημα που ρυμουλκείται και μόνο κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης του, στο ρυμουλκό όχημα.

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού κανονισμού ούτως ώστε για τα οχήματα κατηγορίας L1e και L3e, να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται πινακίδες πλάτους 200 μέχρι 240 mm και ύψους 130 μέχρι 132 mm.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έλαβε παρουσίαση από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας για το έργο του υφυπουργείου του.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης, απαντώντας σε ερωτήσεις, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι, η κατάσταση, όσον αφορά τις επιπτώσεις κυρώσεων κατά της Μόσχας για την εισβολή στην Ουκρανία, «είναι διαχειρίσιμη», και ότι γίνονται προσπάθειες ανοίγματος και στην Ασιατική αγορά, για να μην εξαρτάται η κυπριακή ναυτιλία από μία ή δύο μόνο αγορές.

Ο κ. Δημητριάδης είπε ότι ενημέρωσε την Επιτροπή για το έργο και τη δράση του Υφυπουργείου του, τις προκλήσεις και προοπτικές που αντιμετωπίζει η κυπριακή ναυτιλία, τη στρατηγική που πρόσφατα εξαγγέλθηκε, τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την πανδημία αλλά και για πράσινη μετάβαση, και ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας, «επιβεβαιώνοντας ότι ο τομέας αυτός έχει δείξει ανθεκτικότητα, και παραμένει ανταγωνιστικός προσφέροντας τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη στην κυπριακή οικονομία».

Είπε ακόμα, ότι ενημέρωσε και για τις στοχευμένες δράσεις για προώθηση της ναυτιλίας και της γαλάζιας οικονομίας στην νέα γενιά και συγκεκριμένα στους μαθητές γυμνασίων και λυκείων με σκοπό οι νέοι να ενημερωθούν σωστά για τις προοπτικές σταδιοδρομίας στα επαγγέλματα θάλασσας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Δημητριάδης είπε η Κύπρος, πέρα από το φορολογικό πλαίσιο που απολαμβάνει από την ΕΕ, «έχουμε υιοθετήσει και πράσινα κίνητρα» που στην ουσία, επιδιώκουν να επιβραβεύσουν τους πλοιοκτήτες και διαχειριστές, τα πλοία των οποίων όχι απλά συμμορφώνονται με τις νομοθεσίες σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, που αφορούν την μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, και των εκπομπών, «αλλά είναι πιο φιλόδοξοι και έχουν τεχνικές και λειτουργικές πρακτικές οι οποίες μειώνουν τους ρύπους περαιτέρω από όσο προνοούν οι νομοθεσίες».

Με αυτό τον τρόπο, πρόσθεσε, επιβραβεύουν όλους τους πλοιοκτήτες και πλοιοδιαχειριστές και είναι ένα σημάδι ότι η Κύπρος είναι δίπλα στη βιομηχανία όταν εφαρμόζει πρακτικές και πολιτικές που συμβάλλουν στην περαιτέρω προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στους στόχους για την κλιματική αλλαγή.

«Είναι ένα ζωντανό έγγραφο, που όσο αυστηροποιούνται οι διεθνείς κανόνες, θα γίνεται και πιο αυστηρό» είπε και κάλεσε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να το εντάξουν στα κριτήρια επιλεξιμότητάς τους, όταν επιχορηγούν δάνεια η χρηματοδοτούν πράσινες προσεγγίσεις όσον αφορά τα πλοία και θαλάσσιες μεταφορές.

Είπε ότι ανάλογα με το εύρος της μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, αγγίζει μέχρι και 30% έκπτωση από τον φόρο χωρητικότητας. Για παράδειγμα, είπε, αν κάνουν χρήση καυσίμου μη ορυκτής προέλευσης, τότε απολαμβάνουν την μέγιστη έκπτωση που είναι περίπου 30%.

Σε ερώτηση κατά πόσον επηρεάζεται η κυπριακή ναυτιλία από τις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας, ο κ. Δημητριάδης, επεσήμανε ότι στο πέμπτο πακέτο κυρώσεων, αλλά και στο έκτο, που είναι τώρα υπό συζήτηση, υπήρχε πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επηρεάσει και τα πλοία και την ναυτιλία. Όσον αφορά το πέμπτο πακέτο, είπε ότι και με τη συμβολή της Κύπρου, «αφού αναδείξαμε την σημασία τη ναυτιλίας» οι κυρώσεις περιορίστηκαν μόνο σε ρωσικής σημαίας πλοία.

Αυτή τη στιγμή οι κυρώσεις είναι μόνο για τα ρωσικής σημαίας πλοία, είπε, προσθέτοντας ότι αν παραμείνει ως έχει η κατάσταση, «θα έλεγα για την κυπριακή ναυτιλία, είναι διαχειρίσιμη».

«Είμαστε πανέτοιμοι, ανάλογα με τα προσχέδια κυρώσεων που θα τεθούν ενώπιών μας, να αναδείξουμε και πάλι την σημασία του τομέα, τόσο για την Κύπρο όσο και για την ΕΕ» πρόσθεσε.

Ο κ. Δημητριάδης είπε ακόμα ότι στρατηγική του Υφυπουργείου του, είναι η κυπριακή ναυτιλία να μην είναι εξαρτημένη από μία η δύο αγορές.

«Γι’ αυτό ανοίγουμε τους ορίζοντες μας και στην άπω Ανατολή, σύντομα θα εξαγγείλουμε και άνοιγμα γραφείου και στο Τόκιο» είπε, ούτως ώστε να στοχεύσουν και εκεί και η ναυτιλία της Κύπρου, ανεξαρτήτως των κρίσεων και των όποιων εξελίξεων «να παραμένει ανθεκτική και ανταγωνιστική».

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, είπε ότι η Κυβέρνηση, με την στήριξη του κόμματος της, «έχει πάρει τη ναυτιλία της Κύπρου, σε ένα άλλο επίπεδο», προσθέτοντας ότι η ναυτιλία της Κύπρου βρίσκεται στην 11η θέση παγκόσμια και στην 3η πανευρωπαϊκά, ενώ η συνεισφορά της στο ΑΕΠ της χώρας, όπως τους ενημέρωσε ο Υφυπουργός, φτάνει στο 7%.

Είπε ακόμα ότι υπάρχει αύξηση 60% στις ναυτιλιακές εταιρίες, και ότι ο τομέας εργοδοτεί 9.000 άτομα.

Αναφέρθηκε και την στρατηγική του Υφυπουργείου και την πράσινη πολιτική, προσθέτοντας ότι η Κύπρος «είναι το μόνο κράτος που υιοθέτησε πράσινα φορολογικά κίνητρα για πλοία με κυπριακή σημαία, και η διαχείριση τους γίνεται από την Κύπρο».

Είπε ότι ενημερώθηκε η Επιτροπή ότι σε περίπου 15 ημέρες θα κατατεθεί νομοσχέδιο για να δίνεται η ευκαιρία να μπορεί να ιδρυθεί ναυτιλιακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που θα εγγράφεται στο Υφυπουργείο και όχι στον Έφορο Εταιρειών. Είπε ότι αυτό είναι «ένα ακόμα όπλο της ναυτιλίας» αφού πρόκειται για ένα νομικό πλαίσιο για ναυτιλιακό μητρώο όπου θα εγγράφονται και θα φορολογούνται από το Υφυπουργείο οι εταιρείες.

Η κ. Τσιρίδου, ανέφερε ακόμα, ότι προχωρεί και χωροταξικός σχεδιασμός για ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, που βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης, το λεγόμενο «Κτηματολόγιο της Θάλασσας» έτσι ώστε «η θάλασσα μας να γίνει μοχλός ανάπτυξης». Είπε ότι θα κατατεθεί και στην ΕΕ έτσι ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες ανάπτυξης στο θαλάσσια περιβάλλον της Κύπρου.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Υφυπουργός Ναυτιλίας: Στόχος οι νέες τεχνολογίες

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 15/04/2024 – 19/04/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:             Δευτέρα 15/04/2024                  Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..   Τρίτη 16/04/2024                    Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..                Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                            Επιτροπή για

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά