Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5(1) του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση/μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων ή οχημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, να διατηρούν αναμμένο έντονο κίτρινο αναλάμποντα φανό, ορατό από όλες τις κατευθύνσεις, μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σημείο ρυμούλκησης και κατά τη διάρκεια φόρτωσης και εκφόρτωσης του υπό αναφορά οχήματος και όχι κατά τη διάρκεια κίνησής τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Μηχανοκίνητα οχήματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

9 Δεκεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

9 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα