Αποφάσεις Ολομέλειας: Αναβολή ψήφισης νομοσχεδίων προώθησης ΑΠΕ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 26/05/2022, ανέβαλε την ψήφιση των σχεδίων νόμου που προνοούν τη θέσπιση μέτρων για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την επίτευξη των εθνικών στόχων αναφορικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αναβλήθηκαν:

Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, μεταφέρονται στην Κυπριακή νομοθεσία οι πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 που αφορούν τους στόχους για τις μεταφορές, τα κριτήρια αειφορίας και μειώσης των εκπομπών που πρέπει να πληρούν τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας προκειμένου να προσμετρούν στην επίτευξη των στόχων, καθώς και οι διαδικασίες ανεξάρτητου ελέγχου για επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων.

Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Νόμος του 2022» είναι η βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων.

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο θεσπίζονται μέτρα και πολιτικές για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την επίτευξη των εθνικών στόχων αναφορικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Συγκεκριμένα, καθορίζονται κανόνες για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς του ηλεκτρισμού και της θέρμανσης-ψύξης. Επίσης ενδυναμώνεται ο ρόλος και η συμμετοχή των πολιτών σε θέματα ΑΠΕ καθώς εισάγονται πρόνοιες για στήριξη της αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και τη λειτουργία κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας, στα πλαίσια των οποίων πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικές αρχές, δύναται να συμμετέχουν από κοινού στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση έργων ΑΠΕ, αποφέροντας οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην κοινότητά τους.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε νόμο με τον οποίο θα καταβάλλεται μειωμένος συντελεστής 3% έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας σε τόκους που λαμβάνουν και νομικά πρόσωπα από εταιρικά χρεόγραφα και ομόλογα. Υπέρ ψήφισαν 38 βουλευτές ενώ εναντίον 7.

Με τον προτεινόμενο νόμο διευρύνεται η εφαρμογή του εν λόγω φορολογικού πλαισίου, ώστε να επωφελούνται του μειωμένου συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς και τα νομικά πρόσωπα, τα ταμεία συντάξεως, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για τόκους που λαμβάνουν ή πιστώνονται.

Τίθεται ως προϋπόθεση η εισαγωγή των εταιρικών χρεογράφων σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών, προκειμένου οι τόκοι αυτών να υπόκεινται στον μειωμένο συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς.

Περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια, ώστε ο τόκος επί ομολόγων και χρεογράφων τα οποία είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών και εκδίδονται από αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να υπόκειται στον μειωμένο συντελεστή ύψους 3% έκτακτης αμυντικής εισφοράς.

Περί αμυντικής θωράκισης οι ενστάσεις των Βουλευτών

Σε τοποθέτησή του ενώπιον της Ολομέλειας, ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου ανέφερε ότι για ακόμα μια φορά η εκτελεστική εξουσία έρχεται να μειώσει εισφορές προς το ταμείο αμυντικής θωράκισης κι ότι κανένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας ή του ΓΕΕΦ δεν ήταν παρόν στην Επιτροπή όταν συζητήθηκε το θέμα.  Αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούν με τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας και ανέφερε ότι σε ένα τέτοιο κλίμα είναι αδιανόητο να αποκοπεί οποιαδήποτε εισφορά για την άμυνα. Ζήτησε παράλληλα να αποκοπούν τα κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες και να δοθούν στις ευάλωτες ομάδες.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφερε ότι η πρόθεση μείωσης της έκτακτης εισφοράς θα οδηγήσει σε μείωση των εισφορών για την άμυνα σε μια περίοδο που θα έπρεπε αυτές να αυξάνονται, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν τριπλασιαστεί τα κονδύλια για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Δήλωσε ότι η ΕΔΕΚ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο και κάκισε την τακτική να υπάρχει ταχύτητα όταν πρέπει να γίνουν αποκοπές, ενώ υπάρχει καθυστέρηση όταν πρέπει να ψηφιστούν νόμοι για στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης εξέφρασε την ελπίδα ο νόμος αυτός να ενθαρρύνει την αξιοποίηση της αγοράς χρεογράφων μέσω του ΧΑΚ ως εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης της αγοράς, αφού όπως είπε σήμερα στην Κύπρο η αγορά χρεογράφων και ομολόγων είναι περιορισμένη. Πρόσθεσε ότι το κόστος δεν αναμένεται να υπερβεί το 1 εκατ. ευρώ που είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα οφέλη που θα υπάρξουν για την οικονομία και δήλωσε ότι θα υπερψηφίσουν το νόμο.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι με το νόμο αυτό επιτυγχάνεται η ίση φορολογική μεταχείριση ανάμεσα στα κρατικά και τα εταιρικά χρεόγραφα και δεν αφορά την άμυνα, την ενίσχυση της οποίας το ΔΗΚΟ υπερθεματίζει. Κάλεσε αυτούς που προσπαθούν να συσχετίζουν το εν λόγω νομοσχέδιο με την άμυνα, να ζητήσουν ευθύνες από την Κυβέρνηση για το κατά πόσο αυτό το 3% πράγματι επενδύθηκε στην άμυνα και όχι σε άλλους σκοπούς. Πρόσθεσε ότι υπερψηφίζουν το νομοσχέδιο που έχει καθαρά οικονομικό χαρακτήρα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης συμφώνησε με την κα. Ερωτοκρίτου, συμπληρώνοντας ότι και οι καταθέτες χρειάζονται ίση μεταχείριση.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ταμείο αμυντικής θωράκισης ούτε θα χάσει ούτε θα αυξήσει τα έσοδά του, αφού η διασύνδεση του εν λόγω φόρου με την άμυνα τερματίστηκε πριν από 20 χρόνια. Είπε επίσης ότι η συγκεκριμένη φορολογία επί των εταιρικών ομολόγων απέδιδε μηδενικά έσοδα επειδή δεν υπήρχαν στην Κύπρο, ενώ με τον νόμο δίνεται κίνητρο για να εκδίδεται αυτού του είδους το ομόλογο. Πρόσθεσε ότι η εκτελεστική εξουσία στέλνει νομοσχέδιο που μετονομάζεται η φορολογία για να μην υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση με την άμυνα. Συμπλήρωσε ότι η άμυνα εξαρτάται από την ύπαρξη ισχυρής οικονομίας για αυτό και είναι αυξημένες σήμερα οι αμυντικές δαπάνες γιατί υπάρχουν πλέον αυξημένες δυνατότητες.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την νομοθεσία και ότι ένα σωστό φορολογικό σύστημα φέρνει έσοδα στα ταμεία του κράτους και στη συνέχεια αποφασίζει το κράτος πώς θα τα κατανέμει και θα τα μεταφέρει στο ταμείο για την άμυνα.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε αποκτών πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιεί τις ειδικές πιστώσεις φόρου ή το εκκαθαρισμένο επιστρεπτέο ποσό όπως σχετικά καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία υπό την προϋπόθεση καταβολής εκ μέρους του προς το κράτος ετήσιου εγγυητικού τέλους.

Εγγυητικό τέλος €59 εκατ. θα καταβάλει η Τράπεζα Κύπρου στο κράτος με βάση νόμο που ψήφισε η Βουλή

Η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να επιστρέψει στο κράτος €59 εκατ. μέχρι το 2028, μέσω της καταβολής εγγυητικού τέλους για τη φορολογική ελάφρυνση €417 εκατ. της οποία επωφελήθηκε, μετά τη μεταφορά σε αυτή των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας.

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε κατά πλειοψηφία τον σχετικό νόμο με 26 ψήφους υπέρ και 22 κατά.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε περίπτωση μεταβίβασης εργασιών, περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο στο πλαίσιο εξυγίανσης, οι συσσωρευμένες ζημιές του υπό εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος δημιουργούν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση υπέρ του αποκτώντος πιστωτικού ιδρύματος, η οποία δύναται να μετατραπεί σε ειδική πίστωση φόρου.

Η Τράπεζα Κύπρου είχε αναγνωρίσει στις οικονομικές της καταστάσεις για το 2019 αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση €417 εκατ.

Με το νόμο που ψηφίστηκε το αποκτών πιστωτικό ίδρυμα που επωφελείται των ειδικών πιστώσεων φόρου  θα καταβάλλει ως αντίτιμο στο κράτος ετήσιο εγγυητικό τέλος, το οποίο καθορίζεται στο 1,5% επί του γινομένου του φορολογικού συντελεστή με τη σχετική ετήσια δόση επί των σχετικών συσσωρευμένων ζημιών.

Επίσης ο Υπουργός Οικονομικών θα έχει τη δυνατότητα καθορισμού μεγαλύτερου εγγυητικού τέλους, ώστε να διασφαλιστεί η είσπραξη των εγγυητικών τελών που αναλογούν σε πιστωτικό ίδρυμα από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η σχετική ρύθμιση.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του με την φιλοσοφία που διέπει το νόμο αναφορικά με τη διαχείριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και είπε ότι θα καταψηφίσουν το νόμο, ενώ σημείωσε πως όταν είχε ψηφιστεί ο σχετικός νόμος το 2019, ο τραπεζικός οργανισμός περίμενε τη ψήφισή του για να ανακοινώσει αποτελέσματα.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι με βάση το νόμο που ψηφίστηκε το 2019 το πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη επωφεληθεί την αναβαλλόμενη φορολογία, χωρίς να καταβάλει τέλος στο κράτος. Σήμερα, πρόσθεσε, θα ψηφίσουμε την υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος να αρχίσει να καταβάλλει προς το κράτος ένα εγγυητικό τέλος που έχει επωφεληθεί με τη νομοθεσία του 2019. Η Τράπεζα Κύπρου, ανέφερε, έχει αποκτήσει ένα ισχυρό φορολογικό πλεονέκτημα και πρέπει να καταβάλει στο κράτος ένα τέλος που να αντικατοπτρίζει αυτό το όφελος. Το κράτος, πρόσθεσε, αναμένεται να εισπράξει 59 εκ. ευρώ ως εγγυητικό τέλος ως το 2028 και είπε ότι για το λόγο αυτό η ΔΗΠΑ θα υπερψηφίσει.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης ανέφερε ότι δεν θα ψηφίσουν το νόμο αφού είχαν ταχθεί κατά και τον Μάρτιο του 2019 μαζί με την ΕΔΕΚ, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση είχε τηρήσει αποχή.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι με τον συγκεκριμένο νόμο από τούδε και στο εξής το πιστωτικό ίδρυμα θα καταβάλλει στη Δημοκρατία χρήματα για το ποσό που έχει επωφεληθεί και για αυτό το ΔΗΚΟ θα υπερψηφίσει.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι κατά τη ψήφιση του νόμου το 2019, το ΑΚΕΛ τήρησε αποχή επειδή δεν ακολουθήθηκε η ενδεδειγμένη διαδικασία. Πρόσθεσε ότι τώρα θα καταψηφίσουν, υπογραμμίζοντας τη θέση αρχής που έχουν, αφού ένα συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα έτυχε ενός ωφελήματος από την ΚΔ που υπερβαίνει τα €400 εκ. Πρόσθεσε ότι αν δεν υπήρχε αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ δεν θα υπήρχε σήμερα αυτή η συζήτηση για επιστροφή ενός ποσού. Είπε ακόμα ότι η ψήφιση αυτής της ρύθμισης θα επιτρέψει στην τράπεζα να απολαμβάνει του ωφελήματος αυτού. «Κι εγώ θα δεχόμουν να επωφεληθώ €400 εκατ. και να πληρώσω 59 εκατ. σε βάθος χρόνου» είπε, προσθέτοντας ότι ο νόμος είναι χρύσωμα του χαπιού για να συνεχίσει αυτή η πρακτική.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε ότι η Βουλή αυτή δεν ψήφισε για να δώσει €400 εκατ. σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, αλλά για να ανακουφίσει μια αποδέκτρια τράπεζα που της φόρτωσαν υποχρεώσεις μιας άλλης τράπεζας που έκλεισε. Πάρθηκαν, όπως είπε, αυτές οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε η αποδέκτρια τράπεζα να έχει ένα φορολογικό πλεονέκτημα για να μην καταρρεύσει και αυτή. Τώρα ανέφερε, ήρθε η ώρα να εισπράξουμε το αντάλλαγμα για αυτό που ήδη δώσαμε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης ανέφερε ότι πρόκειται για διαγραφή μιας υποχρέωσης της τράπεζας πολλών εκατομμυρίων, και επειδή δεν υπήρχε καν η έγκριση της ΕΕ ο σχετικός νόμος το 2019 ψηφίστηκε με πρόταση νόμου Βουλευτή.

Η κα. Ερωτοκρίτου σημείωσε ότι ουδεμία οφειλή €417 εκατ. δεν διαγράφει αυτή τη νομοθεσία, κάτι στο οποίο συμφώνησε και ο κ. Κουλλά αναφέροντας ότι δεν υπάρχει διαγραφή της φορολογικής πίστωσης και δίνεται η δυνατότητα για σημαντική αύξηση των εσόδων του κράτους.

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η κάλυψη του νομικού κενού που έχει προκύψει σε σχέση με τη λειτουργία των Βρετανικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στη Δημοκρατία, οι οποίες λειτουργούσαν στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών μέχρι την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου («ΗΒ») από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»), ένεκα του γεγονότος ότι η συμφωνία που τελικά συνομολογήθηκε μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ, δεν καλύπτει τον χρηματοπιστωτικό/ασφαλιστικό τομέα. Το ίδιο ισχύει και για τους διανομείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων από το ΗΒ.

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η διόρθωση των λανθασμένων αναφορών/παραπομπών που υπάρχουν στο άρθρο 318 του βασικού Νόμου με τίτλο «Αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση σε περίπτωση ανακλήσεως της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών», οι οποίες δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην εφαρμογή του Νόμου. Σημειώνεται ότι τα λάθη αυτά έγιναν εκ παραδρομής κατά τη σύνταξη του Νόμου.

Ο περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, με σκοπό την Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/1161/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών», ούτος ώστε οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές που βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον να μειωθούν δραστικά χωρίς καθυστέρηση.

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Το άρθρο 96 του βασικού Νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Το εδάφιο (1) του άρθρου 96 του βασικού Νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2),» (1η γραμμή) και της αρίθμησής του.

(β) Το εδάφιο (2) του άρθρου 96 του βασικού Νόμου καταργείται.

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών με σκοπό την Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμου του 2022.

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Το άρθρο 110 του βασικού Νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Το εδάφιο (1) του άρθρου 110 του βασικού Νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), (1η γραμμή) και της αρίθμησής του.

(β) Το εδάφιο (2) του άρθρου 110 του βασικού Νόμου καταργείται.

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών με σκοπό την Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμου του 2022.

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε για σκοπούς καταβολής σύνταξης χηρείας, σε περίπτωση χήρας με την οποία ο θανών τέλεσε γάμο μετά την αφυπηρέτηση, στο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών να συνυπολογίζεται η χρονική διάρκεια εκάστου τέτοιου γάμου.

Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση των περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμων του 2011 έως 2020, ούτω ώστε για σκοπούς καταβολής σύνταξης χηρείας, σε περίπτωση χήρας με την οποία ο θανών τέλεσε γάμο μετά την αφυπηρέτηση, στο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών να συνυπολογίζεται η χρονική διάρκεια εκάστου τέτοιου γάμου.

Μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας ο εισηγητής των πιο πάνω σχεδίων νόμου Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι με τον νόμο γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά στη νομοθεσία και να αποκατασταθεί μια αδικία ιδιαίτερα σε όσους έχουν προχωρήσει σε πολιτικό γάμο και σύμφωνο συμβίωσης. «Επιχειρούμε», πρόσθεσε, «να αποκαταστήσουμε μια αδικία σε περίπτωση που ένα ζευγάρι χωρίζει και μετά ξαναπαντρεύεται και δεν δικαιούνται ο ένας εκ των δύο σύνταξη χηρείας». Είπε επίσης ότι στο εκκλησιαστικό δίκαιο, σε μια τέτοια περίπτωση θεωρείται ήδη ενιαίος γάμος και όχι ξεχωριστή και για αυτό προσπαθούν να είναι ενιαία η νομοθεσία.

Οι περί Υπουργείου Άμυνας – Θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού και Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Σχέδια Υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού και Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή στο Υπουργείο Άμυνας.

Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμος του 2022

Ο πιο πάνω Τροποποιητικός Προϋπολογισμός, προβλέπει τη δημιουργία πέντε θέσεων Λειτουργού (Κλ. Α8, Α10 και Α11) έναντι κατάργησης πέντε θέσεων Επαγγελματιών Υγείας (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i))). Επιπρόσθετα η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης Επαγγελματία Υγείας αναθεωρείται από την Κλίμακα 5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i)), σε κλίμακα Α8, Α10 και Α11.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα