Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5(1) του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε να παρέχεται στους ιδιοκτήτες μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών η δυνατότητα χρήσης πινακίδων με μικρότερες διαστάσεις από αυτές που προβλέπονται στις υφιστάμενες πρόνοιες.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, καθότι με τις υφιστάμενες προδιαγραφές μεγέθους των πινακίδων παρατηρήθηκε δυσκολία στην τοποθέτησή τους λόγω έλλειψης επαρκούς χώρου στις μοτοσικλέτες και στα μοτοποδήλατα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Μηχανοκίνητα οχήματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

9 Δεκεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

9 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα