Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου, ώστε αφενός η χρήση προστατευτικού κράνους από τον ποδηλάτη ή από πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή από επιβάτη αυτού κατά τη διακίνησή τους με το ποδήλατο να καταστεί υποχρεωτική και αφετέρου η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής να αποτελεί αδίκημα.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία λόγω της αύξησης, τα τελευταία χρόνια, των τροχαίων ατυχημάτων με θύματα ποδηλάτες, που ενδεχομένως η χρήση προστατευτικού κράνους από αυτούς να είναι σωτήρια για την προστασία τους από σοβαρό τραυματισμό ή/και θάνατο.

Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη ρύθμιση επιβάλλεται λόγω έλλειψης στη Δημοκρατία ολοκληρωμένου και επαρκούς δικτύου ποδηλατοδρόμων, γεγονός που θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τους ποδηλάτες που αναγκαστικά χρησιμοποιούν τις λωρίδες των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι ενόψει της εξαγγελίας από την κυβέρνηση για παροχή κινήτρων για αγορά ποδηλάτων, με σκοπό την ενθάρρυνση της χρήσης αυτών, η εν λόγω πρόταση καθίσταται αναγκαία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ποδηλασία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χρύσης Παντελίδης

Ημερολόγιο

4 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα