Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να ανασταλούν οι διαδικασίες εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Μαρτίου 2023, μέχρι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να εξετάσει το πακέτο των 13 προτάσεων νόμου που αφορούν την βελτίωση του πλαισίου που διέπει το Νόμο.

Χιλιάδες πολίτες δέχονται καθημερινά ασφυκτική πίεση, απειλές και εκβιασμούς από Τραπεζικά Ιδρύματα και Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων για εκποίηση της περιουσίας τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την προηγούμενη σύνθεσή της υποσχέθηκε την εξέταση των 13 προτάσεων Νόμου με την εκλογή της νέας σύνθεσης. Ένα χρόνο μετά όμως δεν έχει γίνει οποιαδήποτε εξέταση και ζητούμε όπως αυτό τεθεί άμεσα στον προγραμματισμό της Επιτροπής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Δάνεια, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Λίνος Παπαγιάννη, Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

12 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

4 Μαΐου, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα