Αποφάσεις Ολομέλειας: Υπερψήφιση νέων θέσεων διευθυντών και δωδεκατημορίου Φεβρουαρίου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίας στις 19/01/2023, υπερψήφισε τα νομοσχέδια που προνοούν τις ερμηνευτικές διατάξεις για τη δημιουργία νέων θέσεων διευθυντών στο Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και τη διενέργεια δαπάνης δωδεκατημορίου για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2023, προς τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου των οποίων οι προϋπολογισμοί δεν έχουν εγκριθεί.  

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν: 

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 

Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) να εισαχθούν ερμηνευτικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες ο όρος «Διευθυντής» θα σημαίνει τον Διευθυντή Εσωτερικών στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών ή τον λειτουργό στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα διευθυντή της εν λόγω υπηρεσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών και ο όρος «Υπηρεσία» την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου οι διατάξεις του να συνάδουν με τις μεταρρυθμίσεις που επήλθαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και δημιουργίας νέων θέσεων διευθυντών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του υπουργείου και 

(β) να εισαχθεί ερμηνευτική διάταξη, σύμφωνα με την οποία ο όρος «Διευθυντής» θα σημαίνει τον Διευθυντή Εσωτερικών, στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα διευθυντή της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων ή τον λειτουργό στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα διευθυντή της εν λόγω υπηρεσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών, προκειμένου οι διατάξεις του να συνάδουν με τις μεταρρυθμίσεις που επήλθαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και δημιουργίας νέων θέσεων διευθυντών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του υπουργείου.   

Ψήφιση νόμων για τη δομή του ΥΠΕΣ με στόχο να προχωρήσουν προσφυγικές αιτήσεις

Με στόχο να προχωρήσει άμεσα η εξέταση πέραν των 1.400 αιτήσεων μέριμνας για τους πρόσφυγες, που εκκρεμούν λόγω της αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, η Ολομέλεια τη Βουλής ψήφισε ομόφωνα δύο νόμους για διευθυντικές θέσεις στο Υπουργείο.

Με τον πρώτο νόμο που ψηφίστηκε ομόφωνα εισάγεται ο όρος «Διευθυντής» για την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ με τον δεύτερο νόμο εισάγεται ο όρος «Διευθυντής» της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η εναρμόνιση των νόμων με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με την αναδιοργάνωση του υπουργείου και τη δημιουργία νέων θέσεων διευθυντών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του υπουργείου.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας εξέφρασε την πρόθεση του κόμματος, μετά την πλήρωση των θέσεων και με του που θα ξανανοίξει η Βουλή να υποβάλει πρόταση νόμου που να καθορίζει ότι αρμόδια για την πλήρωση της θέσης θα είναι η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, αντί να έχει τη δυνατότητα ο Υπουργός Εσωτερικών να ορίζει λειτουργό ως διευθυντή. Όπως είπε, η τροπολογία δεν υποβάλλεται τώρα ώστε να μην υπάρξει νομικό κώλυμα και να καθυστερήσουν οι διαδικασίες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος, είπε ότι υπάρχουν 1400 αιτήσεις ενώπιον της Υπηρεσίας Μέριμνας και θα είχαν εξεταστεί οι 688 ήδη αν το ΥΠΕΣ κατέθετε τα νομοσχέδια με τη μορφή του κατεπείγοντος. Σκοπός, όλων μας, είπε, είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες και έκανε έκκληση στο Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στις διαδικασίες ώστε να εξεταστούν οι αιτήσεις.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκκης, έκανε λόγο για μια «δύσκολη κατάσταση» και «αυταρχισμό» στα υψηλά δώματα του ΥΠΕΣ με την κατάργηση των θέσεων διευθυντή των δύο υπηρεσιών, με αποτέλεσμα «να θυματοποιηθεί» ο προσφυγικός κόσμος λόγω της «παράλυσης» των δύο υπηρεσιών. Σήμερα, πρόσθεσε, καλούμαστε να ρυθμίσουμε ένα κενό για το οποίο θα έπρεπε να μεριμνήσει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, είπε ότι είναι ζωτικής σημασίας γιατί άπτονται ζητημάτων που θα έπρεπε να τυγχάνουν άμεσης διαχείρισης και άμεσης επίλυσης προς όφελος των πολιτών που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Τάχθηκε επίσης υπέρ των τροπολογιών που προτίθεται να καταθέσει η ΔΗΠΑ.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλά είπε ότι έγινε μια πολύ σωστή και επωφελής μεταρρύθμιση του ΥΠΕΣ που είναι ένα μεγάλο και δαιδαλώδες Υπουργείο που δεν είχε διευθυντές και διευθύνσεις. Πρόσθεσε ότι επειδή έγινε σε γρήγορο χρονικό διάστημα προέκυψαν κάποιες παρενέργειες, αλλά η μακροπρόθεσμη αξία θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Τάχθηκε υπέρ των δύο νόμων αλλά και των τροπολογιών που προτίθεται να καταθέσει η ΔΗΠΑ.

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τη διενέργεια δαπάνης για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2023 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έτους 2022 προς τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου των οποίων οι προϋπολογισμοί δεν έχουν εγκριθεί. 

Σε τοποθέτησή της μετά την έγκριση της απόφασης, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου είπε ότι η έγκριση δωδεκατημορίου για 25 περίπου ημικρατικούς οργανισμούς παραπέμπει σε μια πολύ ανησυχητική για τους θεσμούς κατάσταση και θα πρέπει να απασχολήσει επιτέλους την εκτελεστική εξουσία. Πρόσθεσε ότι παρόλες τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Βουλής η κατάσταση αυτή επαναλαμβάνεται.

Με βάση τη σχετική νομοθεσία, ανέφερε, οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη του νέου οικονομικού έτους. Το ότι αυτό δεν γίνεται, συμπλήρωσε, φέρνει τη Βουλή ενώπιον στενών χρονοδιαγραμμάτων, πολλές φορές εκβιάζοντας την εξουσία της για άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου σε στενά χρονοδιαγράμματα, μη μπορώντας να επιτελέσει τον συνταγματικό της ρόλο.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αποσύρθηκαν:

Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου (Καταργητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 

Τον τερματισμό συνεργασίας του Κ. Ευσταθίου με την ΕΔΕΚ, ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Βουλής

Τον τερματισμό της συνεργασίας του Βουλευτή Κωστή Ευσταθίου με το Κ.Σ. ΕΔΕΚ, ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, στην Ολομέλεια του σώματος, ύστερα από ενημέρωση που είχε από τον Πρόεδρο του κόμματος.

Προ ημερησίας διατάξεως, η Πρόεδρος της Βουλής, ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος την ενημέρωσε για τον τερματισμό της συνεργασίας του κόμματός του με τον βουλευτή Κωστή Ευσταθίου, ο οποίος πλέον δεν αποτελεί μέλος της ΕΔΕΚ και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος Βουλευτής.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι δεν είναι ανεξάρτητος βουλευτής, αλλά διαγραμμένος από την ΕΔΕΚ και παραμένει ο σοσιαλιστής βουλευτής της Λευκωσίας.

«Δεν είναι δική μου επιλογή να είμαι ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος σημαίνει ότι κάνεις επιλογή, φεύγεις από το κόμμα σου. Με διέγραψαν για τους λόγους που γνωρίζουν όλοι», είπε.

Απαντώντας ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι ο κ. Ευσταθίου έχει κληθεί κατ’ επανάληψη να πει τις απόψεις του και να ακούσει απόψεις στα συλλογικά όργανα του κόμματος, καθώς επίσης και σε δημόσιο διάλογο και αρνήθηκε. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, έχει εφαρμοστεί η πρόνοια του καταστατικού την οποία ο ίδιος ο κ. Ευσταθίου ουσιαστικά είχε στηρίξει στο παρελθόν, τόσο το 2013, όσο και το 2016 και το 2021.

«Δεν αποτελεί θέμα διαγραφής, αποτελεί αυτόματη απώλεια της ιδιότητας του μέλους, αφού έχει παραβιάσει συγκεκριμένες αποφάσεις του κόμματος και το καταστατικό», είπε.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον