Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου, ώστε να εισαχθεί ερμηνευτική διάταξη, σύμφωνα με την οποία ο όρος «Διευθυντής» θα σημαίνει τον Διευθυντή Εσωτερικών, στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα διευθυντή της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων ή τον λειτουργό στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα διευθυντή της εν λόγω υπηρεσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών, προκειμένου οι διατάξεις του να συνάδουν με τις μεταρρυθμίσεις που επήλθαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και δημιουργίας νέων θέσεων διευθυντών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του υπουργείου.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

19 Ιανουαρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα