Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να εισαχθούν ερμηνευτικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες ο όρος «Διευθυντής» θα σημαίνει τον Διευθυντή Εσωτερικών στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών ή τον λειτουργό στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα διευθυντή της εν λόγω υπηρεσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών και ο όρος «Υπηρεσία» την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου οι διατάξεις του να συνάδουν με τις μεταρρυθμίσεις που επήλθαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και δημιουργίας νέων θέσεων διευθυντών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του υπουργείου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

19 Ιανουαρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα