Επιτροπή Οικονομικών: Έγκριση δωδεκατημορίου και αποδεσμεύσεις κονδυλίων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίας στις 19/01/2023, εξέτασε τα ακόλουθα: 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τη διενέργεια δαπάνης για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2023 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έτους 2022 προς τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου των οποίων οι προϋπολογισμοί δεν έχουν εγκριθεί.   

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:  

Stockwatch: Εγκρίνει δωδεκατημόρια για 23 ημικρατικούς η Βουλή 

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων 

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων οι οποίες αφορούν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Νομική Υπηρεσία, την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, το Υπουργείο Οικονομικών, την Υπηρεσία Μεταλλείων, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Τμήμα Γεωργίας. 

Συγκατάθεση για αποδέσμευση πιστώσεων για Βουλή, ΥΠΟΙΚ, ΥΠΕΞ, Υπ. Γεωργίας, Νομική Υπηρεσία

Τη συγκατάθεσή της για την αποδέσμευση πιστώσεων που αφορούν την Βουλή των Αντιπροσώπων, τα Υπουργεία Οικονομικών, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Εξωτερικών, καθώς και τη Νομική Υπηρεσία και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, έδωσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Ειδικότερα, η Επιτροπή έδωσε τη συγκατάθεσή της για αποδέσμευση κονδυλίου συνολικού ποσού €422.523 για τη Βουλή των Αντιπροσώπων που αφορά νομικά έξοδα, αντιμισθία και αγορά υπηρεσιών.

Επίσης, κονδύλι ύψους €3,8 εκατομμύρια για τη Νομική Υπηρεσία που αφορά για ολόκληρο το 2023, ενώ κονδύλι ύψους €13.950 αφορά την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για ψηφιοποίηση, για φύλαξη προσωπικών φακέλων και αγορά υπηρεσιών.

Επιπλέον, κονδύλι €100.000 για το Υπουργείο Οικονομικών αφορά την αγορά νομικών συμβουλών, κονδύλι €133.867 για την Υπηρεσία Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας για αγορά υπηρεσιών για ανάγκες επιθεωρήσεων και κονδύλι συνολικού ποσού €140.000 για το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας που αφορά κονδύλι €80.000 για μελέτη για το μέλλον του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών και κονδύλι €60.000 για προετοιμασία όρων για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για τη διαχείριση της πρώην Επιτροπής Σιτηρών.

Τέλος, κονδύλι συνολικού ποσού €1.094.500 για το Υπουργείο Εξωτερικών αφορά μεταξύ άλλων αγορά υπηρεσιών, αντιμισθία υποστηρικτικού προσωπικού πέντε επιστημονικών συνεργατών, για αντιμισθία τριών επιστημονικών συνεργατών στα πλαίσια της λειτουργίας της Μόνιμης Γραμματείας Τριμερών Μηχανισμών Συνεργασίας, για απολαβές πρέσβεων στην Αθήνα και στην Αγία Έδρα, για επιδόματα στους επίτιμους πρόξενους της Δημοκρατίας και για αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων στις διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στη Δαμασκό και στη Ραμάλα.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:   

Stockwatch: Εγκρίνουν εκτάκτως κονδύλια για δικηγόρους και συμβούλους 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα