Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου (Καταργητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η κατάργηση του περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμου.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνετάι αναγκαία για να συνάδει με τις σύγχρονες τάσεις σε πανευρωπdικό επίπεδο και για να προσεγγιστεί η κοινωνική ανάγκη για περαιτέρω θεσμικό εκσυγχρονισμό.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οικογενειακό Δίκαιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ανδρέας Πασιουρτίδης, Άριστος Δαμιανού, Γιώργος Κουκουμάς

Ημερολόγιο

December 2, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

January 19, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα