Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου (Καταργητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η κατάργηση του περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμου.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνετάι αναγκαία για να συνάδει με τις σύγχρονες τάσεις σε πανευρωπdικό επίπεδο και για να προσεγγιστεί η κοινωνική ανάγκη για περαιτέρω θεσμικό εκσυγχρονισμό.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οικογενειακό Δίκαιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ανδρέας Πασιουρτίδης, Άριστος Δαμιανού, Γιώργος Κουκουμάς

Ημερολόγιο

2 Δεκεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα