Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 16 αυτού, το οποίο προβλέπει την άρση της ακυρότητας γάμου ο οποίος τελέστηκε χωρίς την ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που σύνηψαν αυτόν.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οικογενειακό Δίκαιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Άριστος Δαμιανού

Ημερολόγιο

July 2, 2015

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

January 19, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα