Αντικρουόμενες απόψεις θεσμών για τις πολλαπλές συντάξεις στην Επιτροπή Οικονομικών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/10/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2016 

Ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 

Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 

Ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για την καταβολή συντάξεων σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, πρώην και εν ενεργεία, για σκοπούς συμμόρφωσης με αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και η διόρθωση στρεβλώσεων που έχουν παρατηρηθεί, 

(β) η τροποποίηση του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου, ώστε να επεκταθεί το όριο συνταξιοδότησης των βουλευτών και των υπουργών στο εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας. Επιπρόσθετα, σκοπείται η εισαγωγή σχετικής πρόνοιας, ώστε η καταβολή σύνταξης βουλευτή και υπουργού σε πρόσωπο που έχει αναλάβει το αξίωμα του ευρωβουλευτή να αρχίζει μετά την αποχώρησή του από το εν λόγω αξίωμα, όπως ισχύει και στην περίπτωση του βουλευτή και του υπουργού,

(γ) η τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί το ζήτημα της ταυτόχρονης καταβολής σύνταξης και μισθού σε κρατικούς αξιωματούχους, με απώτερο στόχο να αποφευχθούν δικαιολογημένες κοινωνικές αντιδράσεις, αλλά και οποιεσδήποτε στρεβλώσεις με δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία και παράλληλα να επιτευχθεί συμμόρφωση με σχετική απόφαση του δικαστηρίου και  

(δ) η τροποποίηση του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου, ώστε η καταβολή σύνταξης σε βουλευτή να αρχίζει από τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου (63ου) έτους της ηλικίας αντί από τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ού) έτους, που ισχύει σήμερα. 

Αντικρουόμενες απόψεις θεσμών για τις πολλαπλές συντάξεις στην Επ. Οικονομικών 

Σύγχυση στους βουλευτές και αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ Ελεγκτικής Υπηρεσίας από τη μια και Νομικής Υπηρεσίας και Υπουργείου Οικονομικών από την άλλη, επικράτησε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών σε σχέση με το γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος του 1980 για αναστολή των πολλαπλών συντάξεων πολιτειακών αξιωματούχων και τι θα πρέπει να ισχύσει από εδώ και πέρα για το θέμα για να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που υπάρχουν στις υφιστάμενες νομοθεσίες. 

Το θέμα προέκυψε στο πλαίσιο συζήτησης τεσσάρων προτάσεων νόμου που κατατέθηκαν στην Επιτροπή και οι οποίες έχουν σκοπό την τροποποίηση και θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την καταβολή συντάξεων σε κυβερνητικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους και για διόρθωση των στρεβλώσεων που υπάρχουν στις υφιστάμενες νομοθεσίες. 

Όπως αναφέρεται σε σημείωμα προς την Επιτροπή Οικονομικών του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με βάση τη νομοθεσία του 1980, αναστέλλονται οι συντάξεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, των Υπουργών, των Υφυπουργών και των βουλευτών σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους αν αναλάβουν «οιονδήποτε έτερον λειτούργημα ή αξίωμα στη Δημοκρατία». 

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, το 2011 με αφορμή την οικονομική κρίση, ψηφίστηκε νομοθεσία με την οποία απαγορεύονταν οι πολλαπλές συντάξεις για όλους τους πολιτειακούς αξιωματούχους, πέραν του καταλόγου των αξιωματούχων που περιλαμβάνονταν στη νομοθεσία του 1980, και αυτών των ευρωβουλευτών και τοπικών αρχόντων αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων στην περίπτωση που αναλάμβαναν πολιτειακό αξίωμα. 

Ωστόσο, η νομοθεσία του 2011 κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ανώτατο Δικαστήριο λόγω το ότι το δικαστήριο θεώρησε ότι η σύνταξη είναι θεμελιωμένη και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο με αποτέλεσμα να τερματιστεί η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου, αλλά με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα το 2014 σταμάτησε να εφαρμόζεται και η νομοθεσία του 1980 καθώς θεωρήθηκε ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία είχε τα ίδια χαρακτηριστικά στοιχεία με τη νομοθεσία του 2011 η οποία κρίθηκε αντισυνταγματική. 

Ο κ. Μιχαηλίδης αφού σημείωσε ότι ο νόμος του 2011 κρίθηκε αντισυνταγματικός, πρόσθεσε ότι «δεν συμπαρασύρονται σε ακυρότητα νόμοι, οι οποίοι δεν έχουν κριθεί ενώπιον δικαστηρίου», αναφέροντας παράλληλα ότι υπάρχει για το θέμα των πολλαπλών συντάξεων «νόμος του 1980 που είναι σε ισχύ», ακόμη, με βουλευτές να αναφέρουν ότι πρώτη φορά ακούνε τέτοιο πράγμα.  

Η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ είπε ότι ο νόμος του 1980 ήταν σε ισχύ και αναστέλλετο η καταβολή των συντάξεων σε περίπτωση που αναλάβει κάποιος πολιτειακό αξίωμα και πρόσθεσε πως με το νόμο του 2011 επεκτάθηκε σε όλες τις συντάξεις. 

«Μετά που ακυρώθηκε (ο νόμος του 2011) είχαμε νομική γνωμάτευση ότι ακυρώνονται παντελώς όλες οι πρόνοιες για αναστολή των συντάξεων», πρόσθεσε. 

Απαντώντας ο Γενικός Ελεγκτής είπε ότι «το δικαστήριο όταν έκρινε την πρόνοια 88 του νόμου του 2011 είπε ότι ήρθατε παράνομα σαν Βουλή και σαν πολιτεία και αναστείλατε τη σύνταξη κάποιου την οποία είχε θεμελιώσει» και διερωτήθηκε κατά πόσον το συγκρίνουμε αυτό με κάποιον «που βγήκε βουλευτής το 2011 – ενώ ο νόμος ίσχυε για 40 χρόνια προηγουμένως – και γνώριζε ότι η σύνταξη του αναστέλλεται», ενώ το θέμα «δεν ήταν καν επίδικο στο δικαστήριο». 

Το θέμα των πολλαπλών συντάξεων είναι λυμένο για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρόεδρο της Βουλής, Υπουργούς, Υφυπουργούς και βουλευτές, υπογράμμισε. 

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος συνάδελφος (βουλευτής) που δεν ένιωσε τουλάχιστον άβολα με τις διαφορετικές απόψεις/ερμηνείες, ισχύ ή μη ισχύ διαφόρων νόμων που ακούσαμε σήμερα», δήλωσε μετά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, προσθέτοντας ότι «με αυτά που ακούσαμε σήμερα μάλλον περισσότερη σύγχυση μου προκάλεσαν παρά διαλεύκανση και απάντηση των ερωτημάτων που είχαμε». 

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι «από την στιγμή που η Νομική Υπηρεσία και το ΥΠΟΙΚ θεωρούν ότι πρέπει να διορθώσουμε αυτό το ζήτημα», ο ίδιος ποτέ δεν είχε «το σύνδρομο του συγγραφέα» και να επιμένει ότι η δική του πρόταση θα επιλύσει το πρόβλημα και πρόσθεσε πως «καλούμαστε ως πολιτεία να βρούμε λύση». 

Αναφέροντας το δικό του παράδειγμα σε σχέση με το θέμα των πολλαπλών συντάξεων, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι είναι εν ενεργεία βουλευτής, απολαμβάνει «πλήρως όλα τα ωφελήματα του βουλευτή και παράλληλα είμαι δικαιούχος δύο άλλων συντάξεων, της σύνταξης που διετέλεσα ως Υπουργός και της σύνταξης που διετέλεσε ως δήμαρχος», προσθέτοντας ότι «αυτό είναι πρόκληση». Είπε ακόμη ότι αν ήταν και δημόσιος λειτουργός θα λάμβανε «και τρίτη σύνταξη που θα έτρεχε παράλληλα με την αντιμισθία του βουλευτή» και «γύρω στα 65 θα τρέχει και η σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι «το ΥΠΟΙΚ αντικρίζει θετικά τυχόν ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αναδιαμόρφωση και στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπουν στην καταβολή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στους αξιωματούχους και θα επανέλθει με συγκεκριμένη πρόταση με ολιστική προσέγγιση του όλου θέματος και για κάθε κατηγορία αξιωματούχων ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας» και η οποία δεν θα έχει αντισυνταγματικά κολλήματα. 

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε ότι η Νομική Υπηρεσία αντικρίζει τις προτάσεις νόμου ή όποια πρωτοβουλία από την Κυβέρνηση σε συνάρτηση με τη νομολογία όπως έχει εξελιχθεί τα τελευταία 10 χρόνια, η οποία είναι η απόφαση «Μαρία – Κουτσελίνη και Αυξέντη Αυξεντίου» που ήταν αποφάσεις που καθόρισαν ως δικαίωμα στη σύνταξη κάθε αξιωματούχου ο οποίος διανύει τα χρόνια και τις προϋποθέσεις που επέβαλαν ο νόμος για να είναι δικαιούχος σε αυτή την σύνταξη και «οποιαδήποτε ενέργεια που αποστερεί στην ολότητα της σύνταξης αυτής ή σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της που να επηρεάζει τον πυρήνα του ίδιου του δικαιώματος της σύνταξης θεωρείται αντισυνταγματική». 

Ανέφερε ότι στις προτάσεις νόμου «υπάρχουν κάποια στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό» και τα οποία είναι το ότι «στην προσπάθεια να εξαιρεθούν οι συντάξεις που είναι επαγγελματικές σε δημόσια υπηρεσία ή εκπαιδευτική υπηρεσία ή σε άλλα νομικά πρόσωπα θεωρώντας με αυτό τον τρόπο θα ξεφύγουμε από το πρόβλημα της αντισυνταγματικότητας δημιουργείται άλλο θέμα αντισυνταγματικότητας από την άποψη ότι και αυτές οι συντάξεις σε άλλες υπηρεσίες που δεν είναι μέσα σε αυτή την εξαίρεση που προβλέπουν οι νομοθεσίες, πάλι δεν παύουν να είναι περιουσιακό, ιδιοκτησιακό δικαίωμα που αποκτήθηκε σε κάποιες υπηρεσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται εδώ». 

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι συζητήθηκε η ανάγκη τερματισμού της υφιστάμενης και στρεβλής κατάστασης που οδηγεί στην καταβολή διπλών, τριπλών και τετραπλών συντάξεων στους αξιωματούχους του κράτους. 

Ανέφερε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια στην οποία συνέβαλε και το ΔΗΚΟ με την κατάθεση νόμου το 2016 για «άρση μιας κατάστασης που αναντίλεκτα συνιστά μία πρόκληση για την κοινωνία η οποία καθημερινά αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες διαχείρισης των συνεπειών της ακρίβειας, του πληθωρισμού, της ενεργειακής και ευρύτερα της οικονομικής κρίσης». 

Η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι «σήμερα υπάρχει μια πολύ στρεβλή κατάσταση καταβολής διαφόρων συντάξεων σε πολιτειακούς αξιωματούχους σε ηλικίες που δεν δικαιολογούν αυτή την καταβολή» και πρόσθεσε πως επειδή υπήρξαν προτάσεις νόμου και από το ΔΗΚΟ και από το ΔΗΣΥ και από τους Οικολόγους, «το ΥΠΟΙΚ, πολύ ορθά δήλωσε ότι σε συνεννόηση με τη Νομική και Ελεγκτική Υπηρεσία θα παρουσιάσει εντός συντόμου χρονικού διαστήματος νομοσχέδιο το οποίο θα ρυθμίζει αυτή την κατάσταση για να έχουμε μία διαφανή, ξεκάθαρη, δίκαια και με πνεύμα ισονομίας κατάσταση που αφορά τις συντάξεις των πολιτειακών αξιωματούχων, για να μην έχουμε το σημερινό φαινόμενο που προκαλεί την κοινωνία». 

Ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ αναμένει το νομοσχέδιο και θα συμβάλει με δικές του εισηγήσεις και επεξεργασία άρθρων και προτάσεων και πρόσθεσε πως μόλις κατατεθεί το νομοσχέδιο στην Επιτροπή θα συζητηθεί αμέσως. 

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσον θα επιστραφούν χρήματα σε αυτούς που δίδονται πολλαπλές συντάξεις, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί κανένα νομοθέτημα να έχει την οποιαδήποτε αναδρομική ισχύ. 

Ανέφερε επίσης ότι στην Επιτροπή σήμερα «υπήρχε μια διαφωνία ανάμεσα σε διάφορους θεσμούς του κράτους αναφορικά με την ισχύ κάποιων νόμων, την εφαρμογή αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου τόσο στο πνεύμα τους όσο και στο γράμμα τους» και πρόσθεσε εξαιτίας αυτής της διαπίστωσης το ΥΠΟΙΚ δήλωσε ότι η Κυβέρνηση θα καταθέσει νομοσχέδιο για να συμπτύξει το πνεύμα των προτάσεων νόμου που είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε ούτε την καταβολή πολλών συντάξεων στο ίδιο άτομο επειδή διετέλεσε σε διάφορα πολιτειακά αξιώματα αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να έχουμε και την καταβολή συντάξεων σε εν ενεργεία πολιτειακούς αξιωματούχους που λαμβάνουν είτε μισθό είτε αντιμισθία συνεπεία του αξιώματος που κατέχουν». 

Ερωτηθείσα κατά πόσον τίθεται και συνταγματικό ζήτημα όταν ένας νόμος του 1980 που κρίθηκε συνταγματικός από το Ανώτατο Δικαστήριο, δεν εφαρμόζεται με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι «ο μόνος που μπορεί να ανατρέψει μια νομοθεσία είναι το Ανώτατο Δικαστήριο» και πρόσθεσε ότι το θέμα αφορά μια γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσία για την οποία «και εμείς σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι υπήρχε μια τέτοια γνωμάτευση», την οποία «ζητήσαμε να λάβουμε». 

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλάς είπε ότι «μας ικανοποιεί που η Κυβέρνηση αναγνωρίζει τις στρεβλώσεις και προτίθεται να καταθέσει μια ολιστική προσέγγιση» και πρόσθεσε πως «ζητούμενο για τη Νομική Υπηρεσία και το Τμήμα Προσωπικού του ΥΠΟΙΚ καθώς και για τον Γενικό Ελεγκτή, ο οποίος θα καταθέσει δικές του εισηγήσεις, είναι όπως σύντομα εξευρεθούν συνολικές λύσεις που συνταγματικές να είναι ορθές έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να καταπέσουν στα δικαστήρια». 

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς είπε ότι συζητήθηκε τροποποίηση της νομοθεσίας «ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν στρεβλώσεις που αφορούν στην καταβολή πολλαπλών συντάξεων και στην ταυτόχρονη καταβολή συντάξεων και μισθών σε ενεργεία κρατικών αξιωματούχων», προσθέτοντας ότι συμφωνούν όλοι ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη, συνιστά πρόκληση για την κοινωνία και πρέπει να αλλάξει». 

Ανέφερε ότι διαφάνηκε ότι η εμπλοκή της Κυβέρνησης και της νομικής υπηρεσίας είναι επιβεβλημένη για να υπάρξει ένα πλαίσιο που να είναι συνταγματικά σωστό και να επιλύει το πρόβλημα χωρίς παλινδρομήσεις, λάθος ερμηνείες του νόμου, όπως ακούσαμε σήμερα, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος νομοθετικές ρυθμίσεις που θα γίνουν να κριθούν αντισυνταγματικές». 

Το ΑΚΕΛ συμφωνεί με την τοποθέτηση του ΥΠΟΙΚ ότι «η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει να καταθέσει νομοσχέδιο για ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος», πρόσθεσε. 

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι «όλο αυτό το μπάχαλο και η στρέβλωση η οποία επικρατεί όσον αφορά τις συντάξεις και το όριο συνταξιοδότησης των κρατικών αξιωματούχων αποκαλεί πρόκληση απέναντι στους πολίτες ειδικότερα σε αυτή την περίοδο της ακρίβειας όπου δύσκολα περνούν και προσπαθούν να επιβιώσουν». 

Ανέφερε ότι το ΕΛΑΜ συμφωνεί «και θέλει να ρυθμιστεί νομοθετικά αυτό το ζήτημα για να βρεθεί η επίλυση αυτού του προβλήματος» και πρόσθεσε ότι «δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να βάλουμε νερό στο μήλο του λαϊκισμού και της προσπάθειας εξυπηρέτησης πολιτικών συμφερόντων». 

«Οποιαδήποτε απόφαση και ρύθμιση δεν θα πρέπει να κινδυνεύει να απορριφθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο», ανέφερε και πρόσθεσε πως αυτό θα συνιστά από μέρος της πολιτείας ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση προς το λαό και μία μεγάλη κοροϊδία». 

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι «οι συγκεκριμένες πρόνοιες δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το ΕΛΑΜ γιατί στο κόμμα μας δεν έχουμε κανένα πολυσυνταξιούχο». 

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόθεση της Κυβέρνησης να επεξεργαστεί και να καταθέσει νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες, όπως είπε, «να επιλύουν όλες τις πτυχές του θέματος και να επέλθει μια ολιστική λύση του προβλήματος». 

Ανέφερε ότι μέσα σε αυτές τις παραμέτρους θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η Πρόταση Νόμου που κατέθεσε η ΔΗΠΑ για το θέμα του ασυμβίβαστου το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην υπό επεξεργασία νομοθεσία. 

Όπως έχει διαφανεί στη σημερινή συνεδρίαση, πρόσθεσε, «το ζήτημα είναι πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα πολύπλοκο, υπάρχουν αρκετά νομοθετικά προβλήματα και έτσι χρειάζεται η συμβολή της Εκτελεστικής Εξουσίας, της Νομοθετικής Εξουσίας, της Νομικής Υπηρεσίας και του Γενικού Ελεγκτή για να πετύχουμε κάτι ορθό και ολοκληρωμένο». 

Ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι «οι προτάσεις νόμου που είναι ενώπιον μας αποτελούν μια πολύ καλή αρχή» και κάλεσε την Κυβέρνηση να ετοιμάσει «το συντομότερο δυνατόν, τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες να ξεκαθαρίζουν το πεδίο, να είναι δίκαιες, να επιλύουν οποιεσδήποτε οικονομικές και κοινωνικές στρεβλώσεις, να ικανοποιούν τις δικαιολογημένες αντιδράσεις του κόσμου, να είμαστε συνεπείς με τους θεσμούς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί συμμόρφωση με την σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου».     

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είπε ότι υπήρξε μια ενημέρωση από τον Γενικό Ελεγκτή, το ΥΠΟΙΚ και τη Νομική Υπηρεσία για «το τι ισχύει σήμερα μετά και από την εξέλιξη των νομοθεσιών και την τύχη τους που είχαν στο Ανώτατο Δικαστήριο και πρόσθεσε πως σήμερα στην Επιτροπή υπήρχε μια σύγχυση για το τι νομοθεσίες υπάρχουν και πως επηρεάζουν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των κρατικών αξιωματούχων». 

Ανέφερε ότι «αναμένουμε από Γενικό Ελεγκτή, ΥΠΟΙΚ και Νομική Υπηρεσία να ετοιμάσουν προτάσεις για να δούμε πως θα ρυθμιστεί το όλο θέμα» και χαιρέτισε την προσέγγιση της Κυβέρνησης, μέσω του ΥΠΟΙΚ, ότι είναι υπέρ της ολικής ρύθμισης του συγκεκριμένου ζητήματος όλων των αξιωματούχων». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Σηκώνουν μανίκια για αλλαγές στις πολλαπλές συντάξεις 

Stockwatch: Θα φέρουν νομοσχέδιο για πολλαπλές συντάξεις 

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να αρθεί η απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων προαγωγής τόσο στον δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, η Διευθύντρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Έλενα Οικονομίδου – Αζίνα, πληροφόρησε ότι η κυβέρνηση συμφωνεί με το σκοπό της πρότασης νόμου.

Την σύμφωνη γνώμη με το περιεχόμενο της πρότασης νόμου εξέφρασαν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, με κάποιες από αυτές να επισημαίνουν ξανά, ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα με την στελέχωση κάποιων οργανισμών, και ειδικά αυτών που θα συσταθούν με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, στα μέσα του 2024.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ευαρέσκεια ΠΑΣΥΔΥ για άρση περιορισμών στην πλήρωση κενών θέσεων 

Την ευαρέσκεια της για την άρση περιορισμών στην πλήρωση κενών θέσεων Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, εκφράζει, σε ανακοίνωση της, η ΠΑΣΥΔΥ. 

«Σε σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού συζητήθηκε εκ νέου η πρόταση Νόμου των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ για άρση των περιορισμών στη σχετική Νομοθεσία σ’ ό,τι αφορά στην αποπαγοποίηση των θέσεων Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής τόσο στη Δημόσια Υπηρεσία όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα», προσθέτει. 

Αναφέρει, παράλληλα, ότι μετά και την πρόσφατη συνάντηση της ΠΑΣΥΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επήλθε η σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων και το υπό αναφορά Νομοσχέδιο θα αχθεί τις προσεχείς μέρες στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. 

Η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει πως θεωρεί την τροποποίηση αυτή, που για την Οργάνωση αποτελούσε διαχρονικά πάγιο αίτημα, ως πολύ σημαντική «αφού θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό μιας αχρείαστης γραφειοκρατικής διαδικασίας σε σχέση με την πλήρωση των ανελικτικών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επηρεαζόμενων Τμημάτων/Υπηρεσιών». 

«Οι εν λόγω θέσεις περιλαμβάνονται στους ετήσιους τακτικούς προϋπολογισμούς και συνεπώς η ρύθμιση αυτή δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά. Ενόψει των πιο πάνω η Οργάνωσή μας αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει και δημόσια τις ευχαριστίες και την ευαρέσκεια της σε όλους όσοι συνέβαλαν στην ουσιαστική και θετική αυτή εξέλιξη», καταλήγει. 

Πλήρη κατάργηση της διαδικασίας αποπαγοποίησεων, ζητούν ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

Προς την σωστή κατεύθυνση είναι η χθεσινή απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για προώθηση τροποποίησησης του νόμου για εξαίρεση των θέσεων προαγωγής όμως θα πρέπει να ολοκληρωθεί με την πλήρη κατάργηση της νομοθεσίας στην βάση της συμφωνίας που έχουν με το Κράτος, αναφέρουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι συνυπέγραψαν με το Κράτος συμφωνία για κατάργηση της διαδικασίας των αποπαγοποίησεων και στήριξαν την προτεινόμενη πρόταση της Βουλής για κατάργηση της αποπαγοποίησης των θέσεων προαγωγής και των θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής.

«Η χθεσινή απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για προώθηση τροποποίησησης του νόμου για εξαίρεση των θέσεων προαγωγής έτυχε της στήριξης μας, αφού κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, η οποία όμως θα πρέπει να ολοκληρωθεί με την πλήρη κατάργηση της νομοθεσίας στην βάση της συμφωνίας που έχουμε με το κράτος», σημειώνουν.

Σε αυτή τη κατεύθυνση, προστίθεται στην ανακοίνωση «θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την επέκταση της κατάργησης της διαδικασίας αποπαγοποίησης και για τις εγκεκριμένες θέσεις Πρώτου Διορισμού διότι όπως έχει παρατηρηθεί δημιουργείται αχρείαστη χρονοτριβή η οποία στοιχίζει στην λειτουργικότητα των Οργανισμών και αρκετές φορές οδηγεί δυστυχώς στην προσφυγή για αγορά υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών που δημιουργούνται».

Παράλληλα και μέχρι αυτό να γίνει κατορθωτό, σημειώνεται, «υπάρχει άμεση αναγκαιότητα διαφορετικής μεταχείρισης των προσλήψεων» στους Οργανισμούς που βρίσκονται στον ανταγωνισμό όπως η Cyta και η ΑΗΚ, καθώς και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συνέχιση της διαδικασίας αποπαγοποίησης θα δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των Οργανισμών», προσθέτουν.

Οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρουν επίσης ότι το θέμα του καθορισμού διαφορετικής μεταχείρισης των προσλήψεων σε αυτές τις περιπτώσεις, το οποίο έχουν εγείρει και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, θα τεθεί στους πολιτειακούς φορείς προκειμένου να βρεθεί πρακτικοποιημένη λύση.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Ανοίγει ο δρόμος για άρση παγοποιήσης προαγωγών 

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η μείωση του συντελεστή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα που παρακρατείται επί των καταθετικών πιστωτικών τόκων από 30% σε 17%. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Με πρόταση νόμου η μείωση εισφοράς άμυνας 

Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι όπως παρασχεθεί στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης η δυνατότητα να αγοράζει χαρτοφυλάκιο δανείων τα οποία εμπίπτουν στο βασικό νόμο και να προχωρεί σε πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου αποτελούμενου από μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε νομικά πρόσωπα που δύναται να αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.   

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Εκτοξεύθηκε η ζήτηση δανείων από ΟΧΣ  

Stockwatch: Ανησυχία για την πώληση κόκκινων δανείων ΟΧΣ 

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Ο περί Ηλεκτρονικού Χρήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η εκ νέου και ορθότερη εναρμόνιση με αριθμό πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να καθοριστεί ως αρμόδιος φορέας για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών οποιοσδήποτε φορέας που είναι αναγνωρισμένος ως φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, αντί αποκλειστικά ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, όπως ισχύει σήμερα. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 και Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που αφορά στη διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων για νεοδιοριζόμενους στη δημόσια υπηρεσία και στην ιατρική περίθαλψη δημοσίων υπαλλήλων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος (Αρ. 1) του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €535.300 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του ΚΟΑΠ για το έτος 2023 είναι ανεπαρκής.   

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων 

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.      

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Αρχηγείο Αστυνομίας, την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και το Τμήμα Φορολογίας.  

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν τον Δήμο Λεμεσού, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 15/04/2024 – 19/04/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:             Δευτέρα 15/04/2024                  Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..   Τρίτη 16/04/2024                    Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..                Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                            Επιτροπή για

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά