Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2016

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για την καταβολή συντάξεων σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, πρώην και εν ενεργεία, για σκοπούς συμμόρφωσης με αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και η διόρθωση στρεβλώσεων που έχουν παρατηρηθεί. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Νικόλας Παπαδόπουλος

Ημερολόγιο

24 Μαρτίου, 2016

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα