Στην Ολομέλεια εντός 15 ημερών το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, άδειες κέντρων αναψυχής και αποχετευτικά τέλη

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/01/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Ιδρύσεως Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ίδρυση Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη χάραξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Στην Ολομέλεια εντός 15 ημερών το νομοσχέδιο για Υφυπουργείο Μετανάστευσης

Στην Ολομέλεια οδηγείται εντός 15 ημερών το νομοσχέδιο για τη δημιουργία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης μετά και την ολοκλήρωση της σχετικής συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άριστος Δαμιανού ανέφερε πως τα κόμματα αντάλλαξαν απόψεις για μια σειρά από πρόνοιες που θεωρούν ότι δεν είναι οι ενδεδειγμένες και πολύ πιθανόν να δημιουργήσουν και σύγκρουση αρμοδιοτήτων ή ασάφεια για το ποιος θα έχει την ευθύνη μετά από τη σύσταση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, υπενθυμίζοντας παράλληλα τις γνωστές επιφυλάξεις του ΑΚΕΛ για τα ζητήματα «συνταγματικότητας και νομιμότητας των υφυπουργείων».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε πως κατά τη σημερινή συζήτηση αναδείχθηκε και ένα ειδικό ζήτημα που αφορά το ρόλο της Αστυνομίας και ειδικότερα της Υπηρεσίας Ασύλου και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) στη λειτουργία του Υφυπουργείου.

«Αποφασίσαμε αφενός να σταλεί το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής εντός 15 ημερών και την ίδια ώρα θα συνεχίσουν οι πολιτικές διεργασίες των κομμάτων με την εκτελεστική εξουσία για να δούμε κατά πόσο κάποιες προβληματικές ρυθμίσεις μπορούν να αποσαφηνιστούν», είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι το ΑΚΕΛ θα υποβάλει τροπολογίες ανεξαρτήτως της τελικής του πολιτικής τοποθέτησης κυρίως προς την κατεύθυνση της λειτουργίας δύο διευθύνσεων, μιας που να ασχολείται με τις επιστροφές υπηκόων τρίτων χωρών και μια δεύτερης που θα αφορά την ένταξη όσων κριθεί ότι δικαιούνται να παραμείνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Δαμιανού  απάντησε πως στο νομοσχέδιο δεν ξεκαθαρίζεται το καθεστώς της ΥΑΜ, υποδεικνύοντας πως αυτό ου γίνεται σήμερα είναι πως ενώ η ΥΑΜ υπάγεται στην Αστυνομία με τη δημιουργία του Υφυπουργείου θα υπάρχει διαρχία, κάτι που από μόνο του θα δημιουργήσει προβλήματα.

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) να δύναται το συμβούλιο δήμου να χορηγεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, άδεια λειτουργίας υποστατικού το οποίο χρησιμοποιείται ως κέντρο αναψυχής, χωρίς την προσκόμιση των προβλεπόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία πιστοποιητικών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών και

(β) οι τριετείς άδειες λειτουργίας υποστατικών τα οποία χρησιμοποιούνται ως κέντρα αναψυχής να δύναται να ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, χωρίς την προσκόμιση εκ νέου των προβλεπόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία εγγράφων και πιστοποιητικών για σκοπούς έκδοσης των εν λόγω αδειών, όπως είναι μεταξύ άλλων τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες.

Πρόταση νόμου Κυριάκου Χατζηγιάννη για άδειες κέντρων αναψυχής

Η Επιτροπή συζήτησε πρόταση νόμου του Βουλευτή του ΔΗΣΥ Κυριάκου Χατζηγιάννη για αλλαγές στις απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την έκδοση άδειας λειτουργίας των κέντρων αναψυχής.

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηγιάννη η πρόταση νόμου προνοεί ότι όλες οι υποχρεώσεις που έχει ένα κέντρο αναψυχής και προκύπτουν από άλλες νομοθεσίες θα πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή και ως εκ τούτου οι άδειες λειτουργίας των κέντρων αναψυχής θα ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια ασχέτως του πότε λήγουν άδειες ή πιστοποιητικά που πρέπει να διαθέτει ένα κέντρο και που προνοούνται από άλλες νομοθεσίες (Πυροσβεστική, ΗΜΥ, Υγειονομικές Υπηρεσίες κοκ).

«Προσπάθεια μας είναι να πατάξουμε τη γραφειοκρατία, μια γραφειοκρατία η οποία τσακίζει κόκκαλα και οδηγεί όλα τα κέντρα αναψυχής σε αδιέξοδο» σημείωσε ο κ. Χατζηγιάννη, αναφέροντας πως ενδεχόμενη απόρριψη της πρότασης νόμου «θα λειτουργήσει ως ταφόπλακα για τον τομέα των κέντρων αναψυχής».

Προτάσεις νόμου ΑΚΕΛ για άδειες κέντρων αναψυχής

Στη συνεδρία συζητήθηκαν επίσης προτάσεις νόμου των Βουλευτών του ΑΚΕΛ Άριστου Δαμιανού, Κώστα Κώστα, Γιαννάκη Γαβριήλ και Ανδρέα Πασιουρτίδη για τροποποίηση του περί Δήμων και περί Κοινοτήτων νόμου οι οποίες, όπως δήλωσε, ο κ. Πασιουρτίδης, προνοούν πως κατά τη διάρκεια ανανέωσης ή επανέκδοσης οποιονδήποτε αδειών απαιτούνται για να εξασφαλίσει ένα κέντρο αναψυχής άδεια λειτουργίας, αν και εφόσον οι αιτήσεις γι’ αυτές τις άδειες έχουν υποβληθεί εγκαίρως και το αρμόδιο τμήμα ή αρχή δεν έχει απαντήσει εντός 60 ημερών, τότε οι άδειες αυτές θα θεωρούνται εκδοθείσες για σκοπούς ανανέωσης ή επανέκδοσης της άδειας λειτουργίας του κέντρου αναψυχής.

Ο κ. Πασιουρτίδης εξήγησε πως δεν μπορεί να ευθύνονται οι ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής για την καθυστέρηση των αρμοδίων αρχών και για τη γραφειοκρατία και πως γι’ αυτό δεν θα πρέπει να επωμίζονται το κόστος ούτε και να τους επιβάλλονται ποινές επειδή καθυστερούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

«Αυτό προσπαθούμε να θεσμοθετήσουμε, αυτό προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε και θεωρώ ότι με όσα ακούσαμε σήμερα από τις αρμόδιες αρχές μπορούμε να βρούμε τη χρυσή τομή έτσι ώστε χωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε έκπτωση σε θέματα ασφάλειας και υγείας, να μην κινδυνεύουν επιχειρήσεις να κλείσουν ή να βρίσκονται στο δικαστήριο κατηγορούμενες για λόγους που δεν είναι υπό την ευθύνης τους» πρόσθεσε.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Αλλαγές στις απαιτήσεις για άδειες κέντρων αναψυχής

Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προράσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται αναγκαίο να εκτελεστούν προηγουμένως για σκοπούς σύνδεσης ορισμένες εργασίες είτε από τα συμβούλια αποχετεύσεων είτε από άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι υποστατικών να μην υποχρεούνται να συνδεθούν με το αποχετευτικό σύστημα και

(β) η τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ώστε να μην επιβάλλονται αποχετευτικά τέλη ή δικαιώματα αναφορικά με ναούς, παρεκκλήσια και μονές της Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς και αναφορικά με δημόσιους χώρους ταφής και κοιμητήρια.

Προτάσεις νόμου Ζαχαρία Κουλία για αποχετευτικά τέλη

Η Επιτροπή συζήτησε επίσης δύο προτάσεις νόμου του Βουλευτή του ΔΗΚΟ Ζαχαρία Κουλία. Όπως δήλωσε ο κ. Κουλίας η πρώτη προνοεί ότι εκεί όπου κάποια αρχή ή φορέας (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Πολεοδομία κλπ) πραγματοποιούν έργα δεν θα χρεώνονται τέλη κατανάλωσης για σκοπούς σύνδεσης με το αποχετευτικό.

Η δεύτερη πρόταση νόμου, όπως πρόσθεσε, αφορά την κατάργηση καταβολής αποχετευτικών τελών από χώρους λατρείας και νεκροταφεία.

Όπως εξήγησε ο κ. Κουλίας η πρόταση νόμου δεν αφορά περιουσίες των εκκλησιών αλλά μόνο για τον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας και για το νεκροταφείο.

Σημείωσε επίσης πως το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών είπε ότι θα μελετήσει την πρόταση και θα επανέλθει εντός 3-4 εβδομάδων.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων