Αντιδράσεις στην Επιτροπή Μεταφορών για το νομοσχέδιο για σχολές οδηγών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/01/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Εκπαιδευτών και Σχολών Οδηγών Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ουσιαστική μεσοπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με την εισαγωγή σύγχρονων ρυθμίσεων για τον τρόπο λειτουργίας των σχολών οδηγών, την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτών και των σχολών ανάλογα με τις γνώσεις και τα εκπαιδευτικά μέσο που διαθέτουν, αντίστοιχα, την εισαγωγή του θεσμού της «Σχολής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Οδηγών» και την υποχρέωση των εκπαιδευτών για δια βίου μάθηση.

Αντιδράσεις στην Επιτροπή Μεταφορών για το νομοσχέδιο για σχολές οδηγών

Αντιδράσεις φαίνεται να προκαλούν οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που συζητείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών και που τροποποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολών οδηγών, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν βουλευτές που συμμετείχαν στη συνεδρία της Επιτροπής.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε ότι το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών οδηγών επανήλθε ενώπιον της Επιτροπής μετά από 6 μήνες, υποδεικνύοντας ότι ενώ κατά την προηγούμενη συνεδρία η Επιτροπή είχε ζητήσει από την εκτελεστική εξουσία να διαβουλευτεί εκ νέου με τους επηρεαζόμενους και να καταλήξουν σε μια λύση, σήμερα διαφάνηκε ότι δεν υπήρξαν αποτελέσματα και πως «δεν υπάρχει καλή διάθεση» εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών να προσπαθήσει να βρει μια λύση στα ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτές των σχολών οδηγών.

Ο κ. Φακοντής σημείωσε ότι για το ΑΚΕΛ πρώτιστης σημασίας είναι η ασφάλεια των εκπαιδευόμενων και των οδηγών στους δρόμους, η καλλιέργεια οδικής συνείδησης και κουλτούρας ιδιαίτερα στους νέους οδηγούς αλλά και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

«Επιπλέον θεωρούμε πως το ορθό είναι να υπάρξει συζήτηση έτσι ώστε να επιλυθούν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων προτού ξεκινήσει η συζήτηση και η σύνθεση του νομοσχεδίου από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών» είπε, κάνοντας λόγο για «κραυγές αγωνίας» που ακούστηκαν κατά τη σημερινή συζήτηση από τους ιδιοκτήτες των σχολών οδηγών σε ό,τι αφορά το μέλλον των επιχειρήσεων τους.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε τέλος πως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διαλυθούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις των σχολών οδηγών οι οποίες συμβάλλουν στην οικονομία του τόπου εδώ και τόσα πολλά χρόνια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ανέφερε πως οι εμπλεκόμενοι κλήθηκαν όπως επανέλθουν ενώπιον της Επιτροπής για την έναρξη της κατ’ άρθρο συζήτησης του νομοσχεδίου σε 3 εβδομάδες και εξέφρασε την εκτίμηση πως ίσως μέχρι τότε γεφυρωθούν κάποιες από τις διαφορές.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης ανέφερε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα καθώς με το προτεινόμενο νομοσχέδιο αλλάζει ολόκληρη σχεδόν η φιλοσοφία λειτουργίας των σχολών οδήγησης.

«Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους επαγγελματίες» είπε και κάλεσε την Κυβέρνηση να δει σοβαρά το θέμα και να προσπαθήσει να βρει συγκλίσεις μαζί με τις σχολές οδηγών.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε τέλμα» πρόσθεσε καλώντας και τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών αλλά και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών να ξαναδούν το θέμα έτσι ώστε να υπάρξει κοινή συνισταμένη.

Ανέφερε επίσης ότι το θέμα θα επανέλθει στην Επιτροπή μέσα στις επόμενες μέρες εκφράζοντας την εκτίμηση ότι όπως είναι σήμερα το νομοσχέδιο «δεν περνά με τίποτα».

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Χάσμα μεταξύ σχολών οδηγών και υπ. Μεταφορών

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η ενεργοποίηση της νέας πρόνοιας της νομοθεσίας του «περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) Νόμου», (Ν.19(1)/2015), του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη δημιουργία «Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών».

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Ασφαλής και Αποτελεσματική Λειτουργία της Αεροναυτιλίας) Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2014 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών για τα αεροδρόμια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 73/2010 της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2010, για τον καθορισμό απαιτήσεων σχετικών με την ποιότητα των αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα