Πρόταση νόμου για ασφάλιση γιατρών για αμέλεια

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου, ώστε να βελτιωθεί η διατύπωση των διατάξεών του σε σχέση με την έκδοση ετήσιας άδειας επαγγέλματος και να τεθεί ως προαπαιτούμενο για την έκδοση τέτοιας άδειας η σύναψη και διατήρηση σε ισχύ ασφαλιστικής σύμβασης έναντι αστικής ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια.

Πρόταση νόμου για ασφάλιση γιατρών για αμέλεια

Την πρόταση νόμου που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, εξετάζοντας τη δυνατότητα θεσμοθέτησης υποχρεωτικής ασφάλισης των γιατρών, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, η πρόταση νόμου αφορά τη σύναψη ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αστικής ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια των ιατρών ως προϋπόθεση για να πάρει κάποιος ιατρός την ετήσια του επαγγελματική του άδεια για να ασκεί τα καθήκοντα του.

«Είναι μια πρόταση η οποία αγκαλιάστηκε για τη φιλοσοφία της από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», είπε, σημειώνοντας ότι μια τέτοια ρύθμιση είναι προς όφελος και των ασθενών αλλά είναι και κάτι που το ζητούν και οι ίδιοι οι γιατροί με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

«Υπήρξαν κάποιοι επιμέρους προβληματισμοί και ανησυχίες όσον αφορά κάποια λεκτικά σημεία αλλά και τη συμπερίληψη κάποιων συγκεκριμένων ομάδων μέσα στην πρόταση νόμου καθώς επίσης και κάποιες μεταβατικές διατάξεις», ανέφερε η κ. Ορφανίδου, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα αυτά θα εξεταστούν ακολούθως στην κατ’ άρθρο συζήτηση.

Στόχος είναι, όπως είπε, να περάσει το συντομότερο δυνατόν αυτή η πρόταση νόμου που θα καλύπτει αυτό το νομικό κενό που υπάρχει σήμερα ως νομική υποχρέωση για όλους τους γιατρούς. Εξήγησε, δε, ότι η πρόνοια αυτή υπάρχει για τους γιατρούς οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ, λόγω της νομοθεσίας που το διέπει, όμως η πρόταση νόμου επιδιώκει να αφορά το σύνολο των γιατρών.

Ο περί Προγεννητικών και Νεογνικών Ανιχνευτικών Προγραμμάτων Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η θεσμοθέτηση της διενέργειας προγραμμάτων προγεννητικών και νεογνικών ανιχνευτικών ελέγχων για την πρόληψη ή την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο διασφαλίζεται μέσω των προβλεπόμενων σε αυτόν προγραμμάτων η έγκαιρη διάγνωση ασθενειών που ανιχνεύονται σε πρώιμο στάδιο τόσο κατά τον προγεννητικό όσο και τον νεογνικό έλεγχο, με στόχο την αντιμετώπισή τους.

Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα θέματα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με την προτεινόμενη τροποποίηση αφενός θα υποβοηθηθούν τα πρόσωπα που αιτούνται την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και αφετέρου θα επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/2100 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2022 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την απόσυρση ορισμένων εξαιρέσεων όσον αφορά τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού». 

Συγκεκριμένα, η υπό εναρμόνιση κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2022/2100 τροποποιεί την Οδηγία 2014/40, προκειμένου:

(α) να επεκταθεί η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων καπνού με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση ή που περιέχουν αρωματικές ουσίες σε οποιοδήποτε από τα συστατικά τους και στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και 

(β) τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού να φέρουν τόσο το ενημερωτικό μήνυμα όσο και τις συνδυασμένες προειδοποιήσεις για το βλαβερό του καπνίσματος (δηλαδή αποτρεπτικές εικόνες με λεκτικές προειδοποιήσεις). 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων