Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου, ώστε να βελτιωθεί η διατύπωση των διατάξεών του σε σχέση με την έκδοση ετήσιας άδειας επαγγέλματος και να τεθεί ως προαπαιτούμενο για την έκδοση τέτοιας άδειας η σύναψη και διατήρηση σε ισχύ ασφαλιστικής σύμβασης έναντι αστικής ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ευθύμιος Δίπλαρος, Σάβια Ορφανίδου, Χαράλαμπος Πάζαρος

Ημερολόγιο

9 Νοεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα